Wydrukuj tę stronę
czwartek, 16 styczeń 2014 00:00

Kasy fiskalne 2014: Jak wyliczyć limit proporcjonalny?

Oceń ten artykuł
(19 głosów)

Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zasadniczo mogą korzystać z różnych zwolnień z tego obowiązku.

Kwestia możliwości korzystania z tych zwolnień została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Poza katalogiem zwolnień przedmiotowych przysługujących podatnikom ze względu na rodzaj wykonywanej czynności, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przepisy przewidują możliwość korzystania ze zwolnienia dla podatników osiągających niskie obroty ze sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Przepis § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wskazuje, iż ze zwolnienia mogą korzystać podatnicy, których obroty z tego typu sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 20.000 zł netto.

 

Uwaga!

Natomiast podatnicy, którzy dopiero rozpoczęli tego typu sprzedaż, limit wyliczają w proporcji do okresu jej prowadzania.

 

Limit wylicza się według następującego wzoru:      20.000 / 365 x liczba dni

Przy czym liczbę dni należy wyliczyć od dnia rozpoczęcia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych do końca roku podatkowego.

 

Prawidłowe wyliczenie limitu proporcjonalnego jest szczególnie ważne w przypadku podatników, którzy rozpoczęli tego typu sprzedaż w 2013 roku. W przypadku przekroczenia limitu mają oni bowiem 2 miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej - termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Przyjrzyjmy się kilku przykładom podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w roku 2013:

 

Przykład 1.

Pan Adam rozpoczął sprzedaż 10 grudnia 2013 r. Limit w jego przypadku wynosi 1205,48 zł netto. Dnia 27 grudnia 2013 r. osiągnął obrót z tej sprzedaży w wysokości 1208,10 zł, a co za tym idzie przekroczył przysługujący mu limit.
Kasę fiskalną musi wprowadzić do 1 marca 2014 r.

 

Przykład 2.

Pani Monika rozpoczęła sprzedaż 27 czerwca 2013 r. Limit w jej przypadku wynosi 10.301,37 zł netto. Dnia 15 października 2013 r. osiągnęła obrót z tej sprzedaży w wysokości 10.400 zł.
Kasę fiskalną musiała wprowadzić do 1 stycznia 2014 r.

 

Przykład 3.

Pan Tomasz rozpoczął sprzedaż 5 września 2013 r. Limit w jego przypadku wynosi 6465,75 zł netto. Dnia 2 listopada 2013 r. osiągnął obrót z tej sprzedaży w wysokości 6490 zł.
Kasę fiskalną musi wprowadzić do 1 lutego 2014 r.

 

Podatnicy, którzy nie wprowadzili kasy fiskalnej w terminie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym ich obroty przekroczyły przysługujący im limit, zgodnie z przepisami nie mają prawa prowadzić sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Sprzedaż tę mogą kontynuować dopiero po wprowadzeniu kasy. Tracą też prawo do uzyskania ulgi w wysokości do 700 zł z urzędu skarbowego.

Kliknij i sprawdź: Jak nie stracić prawa do ulgi na kasę fiskalną w 2014 r.

Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w terminie jest bardzo ważne - niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nie tylko utratą prawa do ulgi w wysokości 700 zł, ale także dotkliwymi karami finansowymi.

Takie same zasady obowiązują również w roku 2014 r. Podatnik, który rozpocznie sprzedaż, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, na przykład 16 stycznia 2014 r., wylicza limit proporcjonalnie:

20.000 / 365 x 350

Limit w tym przykładzie wynosi 19.178,08 zł netto. Po przekroczeniu tej kwoty podatnik ma dwa miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej licząc końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

Należy również wspomnieć, iż prawa do zwolnienia podmiotowego przysługującego ze względu na wysokość osiąganych obrotów nie mają podatnicy, którzy wykonują przynajmniej jedną z czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Wyłączenia ze zwolnień - sprawdź, czy nie dotyczą ciebie

 

Sprawdź co się zmieniło w wyliczaniu limitu w 2015 roku

Czytany 27027 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 marzec 2015 11:20

Artykuły powiązane