wtorek, 12 marzec 2013 00:00

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych już od 1 kwietnia 2013 roku

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Kasy fiskalne i nowe przepisyZasady ewidencjonowania zwrotów, reklamacji oraz korekt pomyłek ulegną zmianie z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie kas. Inaczej będzie się też określać serwisy kas fiskalnych, a podatnik będzie mógł dokonywać przeglądów technicznych w bardziej elastycznych terminach. To tylko niektóre ze zmian, które wejdą w życie już 1 kwietnia 2013 roku.

Ministerstwo Finansów już w zeszłym roku rozpoczęło przygotowania do zmian w przepisach dotyczących kas fiskalnych, zasad ich użytkowania, serwisowania i ewidencjonowania sprzedaży. Początkowo planowano wprowadzenie w życie czterech różnych rozporządzeń, których projekty zostały udostępnione kolejno 28 stycznia, 4 lutego, 7 lutego i 8 lutego 2013 roku. Ostatecznie zdecydowano jednak o zastąpieniu ich jednym projektem z 4 marca 2013 roku. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wejdzie w życie 1 kwietnia 2013 roku.

Reklamacje i pomyłki

Zmiany dotyczą między innymi sposobu ujmowania w ewidencji zwrotów towarów i reklamacji usług, które skutkują koniecznością zwrotu należności ze sprzedaży – w całości lub w części. Według nowego rozporządzenia takie reklamacje i zwroty należy ująć w odrębnej ewidencji. Konieczne jest również dołączenie oryginału dowodu sprzedaży – paragonu fiskalnego, umowy sprzedaży czy chociażby umowy gwarancyjnej. Również w przypadku wystąpienia tak zwanej „oczywistej pomyłki” konieczna będzie odrębna ewidencja, w której podatnik wskazuje na okoliczności i przyczynę popełnienia błędu oraz podaje wartość sprzedaży i kwotę podatku.  
Od 1 kwietnia 2013 roku podatnik będzie miał obowiązek ewidencjonować każdą sprzedaż, także w przypadku, gdy zapłata części lub całości należności zostanie dokonana przed sprzedażą.

Przeglądy techniczne

Modyfikacjom ulegną także przepisy dotyczące przeglądów technicznych i serwisowania kasy fiskalnej. Od 1 stycznia 2013 roku termin obowiązkowego przeglądu będzie liczony od dnia dokonania fiskalizacji. Zmieniony zostanie zapis określający okres dokonywania przeglądów. W poprzednim rozporządzeniu z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) obowiązkowy przegląd techniczny należało wykonywać raz na 24 miesiące. Nowe rozporządzenie nadaje temu zapisowi brzmienie: „nie rzadziej niż co 2 lata”.

Inaczej w serwisach

Zmianie ulegną także wymogi dotyczące serwisów fiskalnych. Od 1 kwietnia 2013 roku serwisant będzie miał obowiązek wykonać przegląd techniczny w ciągu 5 dni od otrzymania zgłoszenia od podatnika. Zostały też wprowadzone nowe określenia: podmiot prowadzący serwis główny i podmiot prowadzący serwis kas. Tym pierwszym może być krajowy producent, podatnik będący importerem lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia kas, ewentualnie podatnik, któremu zostało przekazane prowadzenie serwisu z powodu zaprzestania działalności jednego z dwóch pierwszych podmiotów. Natomiast podmiot prowadzący serwis kas to przedsiębiorca posiadający autoryzację serwisu głównego i prowadzący działalność serwisową.

Nowe wzory zgłoszeń i wniosków

Projekt rozporządzenia z 4 marca 2013 roku przewiduje zmiany we wzorach zgłoszeń i wniosków składanych przez podatnika w urzędzie skarbowym. Inaczej będą wyglądały między innymi:
•    zgłoszenie podmiotu prowadzącego serwis lub podmiotu prowadzącego serwis główny
•    wniosek o dokonanie odczytu z pamięci fiskalnej kasy
•    wniosek o zarejestrowanie kasy, który podatnik składa do US w związku ze zmianą właściwego dla podatnika urzędu
Ustawodawca nie przewiduje natomiast większych zmian w druku „Zgłoszenie kasy przez podatnika”. Nadal też obowiązywał będzie termin 7 dni od dokonania fiskalizacji.

Czytany 14489 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 październik 2013 06:13

Artykuły powiązane

 • Zgłaszanie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

  Od 1 stycznia 2013 r. każda osoba ubezpieczona może zweryfikować swoje prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ w przychodni, szpitalu czy gabinecie lekarskim - dzięki Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - systemowi zwanemu w skrócie EWUŚ. Wystarczy do tego numer PESEL i dowód tożsamości. W systemie tym podatnik może również potwierdzić, czy ubezpieczeniu podlegają wszyscy jego członkowie rodziny, których wcześniej zgłaszał pracodawcy.

 • Odwrotne obciążenie w 2014 roku – czy wiesz co kupujesz?

  „Odwrotne obciążenie” pomimo, że nie jest już nowością nadal spędza sen z powiek wielu podatnikom. Otrzymanie faktury z takim oznaczeniem to jeszcze nie problem, gorzej jeśli dostawca nie wystawił jej prawidłowo i np. opodatkował towary stawką 23% zamiast zastosować

 • Zwrot VAT na materiały budowlane do remontu tylko do końca roku

  Nowa ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi określa szczegółowe warunki uzyskania zwrotu części kosztów poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

  Od 1 stycznia 2014 r. osobom fizycznym nie będzie przysługiwało prawo do uzyskania zwrotu części wydatków poniesionych na remont lokalu czy budynku.

 • Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych kas od 1 października 2013

  Redefinicja pojęcia programu archiwizującego, określenie nowych wytycznych dotyczących paragonu fiskalnego oraz wydłużenie okresu ważności potwierdzenia dla kas to tylko niektóre zmiany, które wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki. Zmodyfikowane przepisy weszły w życie 1 października 2013 roku.

 • Kasy fiskalne po 1 kwietnia 2013 roku

  Dla użytkowników kas fiskalnych rok 2013 jest rokiem wielu zmian. 1 stycznia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie zmniejszające limit obrotów, którego przekroczenie skutkuje utratą prawa do zwolnienia podmiotowego z obowiązku instalacji kasy. Z kolei 1 kwietnia 2013 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363).

Zaloguj się, by skomentować

Bądź na bieżąco

Kasy po 1 pażdziernika
Nazwy towarów i usług
Ewidencje na kasie fskalnej
Największe zmiany w VAT od 20 lat