czwartek, 09 styczeń 2014 21:56

Od 01.01.2014 odliczenie 100% VAT od zakupu samochodu z kratką

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Nabywcy samochodów o masie do 3,5 tony z homologacją ciężarową, czyli m.in. tak zwanych aut z kratką, od 1 stycznia 2014 r. znów mogą odliczać 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup tego typu pojazdów. Z dokonaniem takiego odliczenia należy się śpieszyć, ponieważ wkrótce wejdą w życie przepisy całkowicie zmieniające zasady odliczania VAT od samochodów.

Od 1 stycznia 2014 r. kwestię odliczania VAT od samochodów firmowych regulują nowe przepisy art. 86a i 88a ustawy o VAT. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

Nowe przepisy ustawy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. przywracają podatnikom większe możliwości odliczania VAT naliczonego od zakupu samochodów.  Podatnicy mają możliwość pełnego odliczenia VAT od samochodów o masie do 3,5 tony z homologacją ciężarową N1, wśród których można wymienić m.in. vany oraz auta o ładowności większej niż 500kg, które na podstawie świadectwa homologacji zostały uznane za  samochody inne niż osobowe.

Oznacza to, iż od 1 stycznia 2014 r. podatnicy znowu mogą odliczać 100% VAT od zakupu tak zwanych samochodów z kratką. Montaż takiej kratki umożliwiał przyznanie samochodowi homologacji ciężarowej.  Należy jednak wziąć pod uwagę także zmiany w przepisach dotyczących przyznawania  homologacji ciężarowej.

Wyłączenia z ograniczeń w możliwości odliczania VAT zostały wymienione w art. 86a ust. 2 ustawy. W pozostałych przypadkach obowiązuje ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego - mowa o nim w art. 86a ust. 1 ustawy. Podatnik nabywający samochód osobowy lub samochód inny niż osobowy, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, ma prawo do odliczenia 60% kwoty VAT określonej na fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Natomiast kwestię odliczania podatku naliczonego od rat, czynszu itp. za samochód użytkowany w ramach najmu, leasingu itp. reguluje art. 86a ust. 8 - zgodnie z określoną w tym przepisie zasadą, podatnik może w takim przypadku odliczyć 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu, raty itp. wynikającego z faktury. W tym przypadku łączna suma odliczeń ze wszystkich rat nie może przekroczyć 6.000 zł.

Podatnikom użytkującym samochody osobowe, oraz te, które nie spełniają warunków (nie uzyskały zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów lub homologacja nie potwierdza, że są uznane za ciężarowe) nie przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do nich. Przepis regulujący tę kwestię od 1 stycznia 2014 r. znajduje się w art. 88a ustawy.

W stosunku do stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2013 r. poszerzony został katalog samochodów wyłączonych z powyżej opisanego ograniczenia. Przepis z art. 86a ust. 2 pkt 6 ustawy wskazuje, iż wyłączeniu z ograniczenia podlegają auta o dopuszczalnej ładowności określonej w zależności od liczby siedzeń; tj.:

w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

Powyższe regulacje w najbliższym czasie ulegną jednak zmianie w związku z otrzymaniem zgody Unii Europejskiej na wprowadzenie ograniczeń w możliwości odliczania podatku VAT od nabycia samochodów, paliwa do nich i innych wydatków z nimi związanych. Dnia 17 grudnia 2013 r. podpisano decyzję wykonawczą upoważniającą Polskę do zastosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wejdą w życie nowe przepisy, pewne jest jednak, że obecnie obowiązujące przepisy zostaną zmodyfikowane w sposób odczuwalny dla podatników.

Czytany 4565 razy Ostatnio zmieniany środa, 15 styczeń 2014 20:01

Artykuły powiązane

 • Kalendarium zmian w VAT 2015

  Początek roku 2015 przyniósł kolejne zmiany w przepisach ustawy o VAT oraz w innych aktach prawnych regulujących sposób rozliczania tego podatku. Poniżej prezentujemy skrót najważniejszych zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym poradniku.

   

  Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015:

   

  VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych - zgodnie z art. 28k znowelizowanej ustawy VAT, miejscem świadczenia usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) jest kraj konsumenta, a nie usługodawcy. Podatnik może jednak rozliczać VAT od tych usług za pośrednictwem małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) - dzięki niemu nie musi rejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym posiada konsumentów, lecz rozlicza ten podatek w kraju identyfikacji, w którym jest zarejestrowany do VAT. Dowiedz się więcej o rozliczaniu VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych w 2015 r.

   

  Kasy fiskalne dla nowych podmiotów - nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozszerzyło katalog czynności, wobec których nie można zastosować żadnego zwolnienia z kas. Wśród czynności, które od 01.01.2015 r. obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na kasie znalazły się m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego (w tym usługi księgowe), usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi związane z wyżywieniem, dostawa perfum i wód toaletowych. Dowiedz się więcej o obowiązkowych kasach fiskalnych dla nowych podmiotów

   

  Podatnicy niemający obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT - podatnicy spoza UE, którzy wykonują na terytorium kraju wyłącznie czynności wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Z dniem 1 stycznia 2015 r. do katalogu tych czynności dodano usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 tejże ustawy. Dowiedz się więcej o podatnikach niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT

   

  Potwierdzenie rejestracji VAT - podatnik rejestrujący się dla celów VAT składa do urzędu skarbowego zgłoszenie na formularzu VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. zgłoszenie to nie wymaga potwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego. Potwierdzenie to zostanie wydane tylko na wniosek podatnika. Dowiedz się więcej o potwierdzeniu rejestracji tylko na wniosek podatnika

   

  Zakup samochodu z UE - zakup środka transportu, którego sprzedaż opodatkowana była na zasadzie marży, nie wymaga już składania do urzędu skarbowego wniosku na formularzu VAT-24. W dalszym ciągu jednak nabycie środka transportu w ramach WNT wymaga złożenia w urzędzie informacji na druku VAT-23. W obu przypadkach urząd nie wydaje już zaświadczeń VAT-25. Dowiedz się więcej o procedurze zakupu samochodu z UE bez VAT-24

   

  Import towarów - zgodnie z nowododanym art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, podatnik VAT posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) jest uprawniony do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Dowiedz się więcej o zmianach w zakresie importu towarów

 • Jak ustalić przychód pracownika z prywatnego używania samochodu służbowego w 2015 roku

  Wiadome jest, że w przypadku korzystania z samochodów służbowych przez pracowników do celów prywatnych należy ustalić przychód z nieodpłatnych świadczeń i pobrać podatek dochodowy. Od 01.01.2015 r. nie ma już wątpliwości w jaki sposób wyliczyć przychód. Zmieniona ustawa o PIT zawiera nowy przepis, wg którego podatnicy naliczą ryczałt określony przez ustawodawcę w zależności od pojemności silnika wykorzystywanego przez pracownika samochodu.

 • Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu!

  Twoje auto spełnia warunki techniczne uprawniające do odliczenia 100% VAT? Sprawdź, czy jesteś w licznej grupie podatników, którzy mają obowiązek oddać auto do stacji diagnostycznej na dodatkowe badanie techniczne. Jeśli w niej jesteś - śpiesz się! Termin na dodatkowe badanie mija 30 czerwca 2014 r. Jeśli się spóźnisz, stracisz prawo do pełnego odliczenia VAT od 01.04.2014 r.!

 • Dodatkowe badanie techniczne do odliczenia 100% VAT od samochodów tylko do 30.06.2014

  Użytkujesz auto, którego konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą? Chcesz odliczać 100% VAT od nabycia, eksploatacji i paliwa do tego pojazdu? Sprawdź, czy masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Jeśli tak, śpiesz się, bo masz na to czas tylko do końca czerwca. A co jeśli sprzedajesz samochód przed tym terminem?

 • Nowy wzór deklaracji VAT-11 obowiązujący od 01 marca 2014

  Podatnicy składający deklarację VAT-11 o dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu muszą pamiętać, że od 1 marca 2014 r. obowiązuje nowy wzór tego druku. Modyfikacje mają związek z noworoczną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone i zobacz aktualny wzór deklaracji.

Bądź na bieżąco

Kasy fiskalne w 2015
Nazwy towarów i usług
Ewidencje na kasie fskalnej
Największe zmiany w VAT od 20 lat