Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 21 marzec 2016 16:39

Do jakiego urzędu skarbowego złożyć w 2016 r. zgłoszenie lub aktualizację danych dotyczących kasy fiskalnej

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Podatnik rozpoczynający pracę z kasą fiskalną musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania oraz Zgłoszenie danych dotyczących kasy. Nowelizacja przepisów podatkowych od 1 stycznia 2016 r. zmieniła zasadę ustalania właściwości urzędu skarbowego dla VAT. Sprawdź, gdzie zgodnie z aktualnymi przepisami należy składać dokumenty dotyczące kas fiskalnych.

 

Przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kas fiskalnych mają różnego rodzaju obowiązki - zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Podatnicy rozpoczynający pracę z tym urządzeniem muszą m.in. złożyć w urzędzie skarbowym Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia, należy to zrobić przed zarejestrowaniem pierwszej sprzedaży na kasie. Wzór tego dokumentu znajduje się w załączniku nr 1 to tego aktu prawnego.

 

Zgodnie z § 13 ust. 5 rozporządzenia, w ciągu 7 dni od fiskalizacji kasy podatnik ma obowiązek złożyć we właściwym urzędzie skarbowym Zgłoszenie/Aktualizację danych dotyczących kasy. Wzór tego dokumentu znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Zgłoszenie takie składa się również w przypadku np. zmiany miejsca użytkowania urządzenia fiskalnego. Dokument ten do urzędu skarbowego składają zarówno podatnicy będący właścicielami kas, jaki i serwisy fiskalne.

 

Odpowiednich formalności należy także dopełnić w przypadku zaprzestania pracy z urządzeniem fiskalnym. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, w ciągu 7 dni od zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym podatnik ma obowiązek złożyć do właściwego urzędu skarbowego Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

Podatnicy składający w 2016 roku któryś z opisanych powyżej dokumentów, muszą pamiętać o nowej zasadzie ustalania właściwości urzędu skarbowego dla celów VAT. Mocą ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) zniesiony został obowiązek rozliczania VAT w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca prowadzenia działalności. Uchylono art. 3 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 3a–5 ustawy o VAT, które regulowały tę kwestię. W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą właściwość miejscową urzędu skarbowego ustala się według miejsca zamieszkania (osoby fizyczne) lub według siedziby (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).Została ona zapisana w art. 17 §1 ustawy – Ordynacja podatkowa:

Art. 17. § 1. Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

 

Od 1 stycznia 2016 r. nie ma już znaczenia miejsce wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z tym dla wielu podatników z urzędu zmienił się urząd skarbowy, w którym rozliczali VAT. Zmiana ta jest jednak korzystna dla większości przedsiębiorców - pozwala rozliczać podstawowe podatki (PIT, CIT i VAT) w tym samym urzędzie skarbowym. Zmiana urzędu skarbowego w związku z nowelizacją przepisów nie wymaga składania zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R.

 

Więcej o zmianie właściwości urzędu skarbowego czytaj TUTAJ

 

Od 1 stycznia 2016 r. do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby należy składać również wszelkie zawiadomienia, wnioski, zgłoszenia i inne dokumenty związane ze stosowaniem kasy fiskalnej.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2016 r. poniższe dokumenty:

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania
Zgłoszenie/Aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy
Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

należy składać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika (osoby fizyczne) lub siedziby (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).

 

Podatnicy nie muszą składać Zgłoszenie danych dotyczących kasy do nowego urzędu w związku ze zmianą właściwości – dokumenty przekazywane są pomiędzy urzędami bez udziału podatnika.

 

Więcej o zmianach w VAT od 1.01.2016 czytaj w Poradniku

 

Dopełnienie formalności związanych m.in. z rozpoczęciem ewidencjonowania na kasie jest bardzo ważne - nie tylko ze względu na wymóg określony w przepisach i ewentualne kary za jego niespełnienie. Złożenie we właściwym urzędzie skarbowym wymaganych dokumentów jest jednym z warunków uzyskania ulgi do 700 zł na każde urządzenie fiskalne zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Warto więc dbać o formalności już od początku użytkowania kasy.

 

Więcej o obowiązkach właściciela kasy i uldze do 700 zł czytaj w Poradniku

Czytany 10551 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 marzec 2016 16:49

Artykuły powiązane