czwartek, 16 marzec 2017 22:31

KAS – Krajowa Administracja Skarbowa – nowe kontrole podatkowe w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Rewolucje w strukturach administracji skarbowej mają w istocie przynieść podatnikom konkretne korzyści. Mogą na nie liczyć jednak wyłącznie uczciwi przedsiębiorcy – poważna przestępczość gospodarcza ma być zwalczana szybciej i skuteczniej przez kontrolę celno-skarbową. Sprawdź, co w praktyce oznacza dla podatników wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej.

Dnia 1 marca 2017 r. utworzona została Krajowa Administracja Skarbowa. Ta nowa jednostka łączy działające wcześniej niezależnie od siebie: administrację podatkową, czyli urzędy skarbowe i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz Służbę Celną, czyli izby, urzędy i oddziały celne. Zadaniem KAS jest realizacja dochodów z tytułu podatków, opłat, należności celnych oraz niepodatkowych  należności budżetowych, a także ochrona interesów Skarbu Państwa i ochrona obszaru celnego Unii Europejskiej.

Głównym narzędziem wykorzystywanym przez organy KAS jest Centralny Rejestr Danych Podatkowych (CRDP) – system gromadzący i przetwarzający dane zawarte w deklaracjach podatkowych, tytułach wykonawczych, decyzjach, postanowieniach itp. CRDP służy także do przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.

 

Struktura KAS

Krajowa Administracja Skarbowa składa się z następujących organów:

 • Ministra właściwego do spraw finansów publicznych
 • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
 • Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej
 • Dyrektorów izb administracji skarbowej
 • Naczelników urzędów skarbowych
 • Naczelników urzędów celno-skarbowych

 

Zadania uprzednio wykonywane przez ministra finansów od 1 marca 2017 r. wykonuje Szef KAS – w szczególności dotyczy to nadzorowania administracji podatkowej. Osoba ta realizuje również zadania Szefa Służby Celnej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego czy dyrektora izby administracji skarbowej, jako organu podatkowego, w zakresie rozstrzygania spraw podatkowych przyznano jednocześnie radcy skarbowemu realizującemu w tym organie czynności orzecznicze.

 

Terenowymi jednostkami KAS są:

 • Izby administracji skarbowej
 • Urzędy skarbowe
 • Urzędy celno-skarbowe wraz z podległymi im oddziałami celnymi

 

Ponadto w skład KAS wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Komórki organizacyjne obsługujące ministra właściwego ds. finansów publicznych
 • Krajowa Informacja Skarbowa
 • Krajowa Szkoła Skarbowości
 • Centrum Informatyki KAS

  

Kontrole prowadzone przez KAS

Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi dwa reżimy kontrolne: kontrolę podatkową oraz kontrolę celno-skarbową. Kontrola podatkowa prowadzona jest przez urzędy skarbowe na zasadach obowiązujących przed 1 marca 2017 r.

Natomiast kontrolę celno-skarbową prowadzą urzędy celno-skarbowe – zastąpiły one kontrole wykonywane przez Służbę Celną oraz postępowania kontrolne przewidziane w ustawie o kontroli skarbowej. Zadaniem kontroli celno-skarbowej jest sprawdzanie przestrzegania prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz przepisów dot. gier hazardowych.

 

Ustanowienie KAS – co oznacza dla przedsiębiorców

Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, w związku z wprowadzeniem KAS od 1 marca 2017 r. większość przedsiębiorców nie odczuje zmian w zakresie kontroli skarbowej. Prowadzone przez urzędy skarbowe kontrole wciąż podlegają tym samym procedurom i ograniczeniom przewidzianym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy wciąż mają zagwarantowane przekazanie z urzędu skarbowego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ograniczenie czasu jej trwania oraz zakaz równoczesnych kontroli. Co więcej, od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy, które przewidują m.in. prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli, zakaz ponownej kontroli w tej samej sprawie oraz obowiązek planowania i prowadzenia kontroli po wcześniejszej analizie prawdopodobieństwa naruszenia prawa.

 

W istocie celem ustanowienia KAS jest zmniejszenie liczby dokonywanych kontroli – ma być ich mniej, za to mają być bardziej skuteczne. Wykorzystanie narzędzi takich jak Jednolity Plik Kontrolny czy systemy analityczne ma pomóc skuteczniej typować podmioty do kontroli. Większość spraw ma być rozwiązywania w trybie czynności sprawdzających. Jeśli pojawi się podejrzenie o nieprawidłowości, urzędnicy zwrócą się do przedsiębiorcy z prośbą o wyjaśnienie, a ten będzie mógł złożyć deklarację korygującą. Kontrola celno-skarbowa zasadniczo nie powinna trwać dłużej niż 3 miesiące.

 

Wprowadzono jednak regulacje mające na celu skuteczniejsze zwalczanie celowych oszustw i wyłudzeń podatkowych. Poważne przestępstwa, takie jak fałszowanie faktur, wyłudzenia VAT, przemyt czy pranie brudnych pieniędzy mają być częściej wykrywane dzięki nowym uprawnieniom kontroli celno-skarbowej. Struktury mafijne i inne podmioty dopuszczające się przestępstw od 1 marca 2017 r. mogą być kontrolowane bez uprzedniego zawiadomienia. Dopuszcza się także m.in. możliwość przeszukania mieszkania czy przesłuchania podejrzanej osoby.

 

Kontynuacja postępowań kontrolnych

Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej i likwidacja urzędów kontroli skarbowej nie oznacza, iż postępowania kontrolne niezakończone przed 1 marca 2017 r. zostały umorzone. Zostały one przejęte przez urzędy celno-skarbowe i są prowadzone na dotychczasowych zasadach. Podatnicy nie utracili też prawa do rozpatrzenia odwołania od decyzji, która została wydana przez urząd kontroli skarbowej – po 1 marca 2017 r. sprawą taką zajmuje się dyrektor izby administracji skarbowej. Odwołanie należy wnieść do izby administracji skarbowej za pośrednictwem urzędu celno-skarbowego mającego siedzibę w tym samym województwie, w którym mieścił się urząd kontroli skarbowej.

 

Czytaj też: Jednolity Plik Kontrolny - Poradnik

Czytany 4339 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 marzec 2017 22:36

Artykuły powiązane

 • Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli

  Naczelnik urzędu skarbowego, w związku z postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia, może uzyskać od banków informacje o liczbie, stanie rachunków i obrotach podatnika. Dotychczas prawo do wnioskowania o taką informację mieli Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. 1 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Czy nowe uprawnienia dla urzędów skarbowych i ich wgląd w informacje bankowe powinny martwić podatników?

 • Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS

  Składanie zeznań rocznych PIT za 2018 r. będzie jeszcze prostsze. Wszyscy podatnicy sporządzający deklaracje PIT-37 i PIT-38 będą mogli skorzystać z gotowych rozliczeń przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnionych na Portalu Podatkowym. Sprawdź, jak będzie wyglądało składanie zeznań PIT w 2019 r. i komu będzie przysługiwał szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

 • STIR zablokuje rachunek bankowy przedsiębiorcy STIR zablokuje rachunek bankowy przedsiębiorcy

  Już wkrótce fiskus będzie miał wgląd do wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach przedsiębiorców i nie tylko. Nie przewidziano w tym względzie żadnych wyjątków, nawet dla najmniejszych podmiotów. Ustawa o STIR wprowadza możliwość zablokowania rachunku nawet na 3 miesiące, jeśli analizy izb rozliczeniowych wykażą ryzyko nadużyć podatkowych. Wypłata z zablokowanego konta będzie możliwa tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy trzeba będzie wypłacić pensje pracownikom.

 • Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii

  Kary grzywny na łączną kwotę ponad 11 tys. zł – takie sankcje zostały nałożone na kilkadziesiąt warszawskich lokali gastronomicznych. Kontrolerzy odnotowali wiele przypadków prowadzenia sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej oraz gromadzenia paragonów nieodebranych przez klientów – w ten sposób sprzedawcy zaniżają należy podatek i biorą udział w innych nielegalnych procederach. Sprawdź, jaki wynik przyniosły kontrole w gastronomii i jak uniknąć kar za nierzetelne prowadzenie sprzedaży.

 • Puste i fałszywe faktury – kary nawet do 25 lat więzienia Puste i fałszywe faktury – kary nawet do 25 lat więzienia

  Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego ma przeciwdziałać poważnym oszustwom podatkowym związanym m.in. z podrabianiem i przerabianiem faktur, a także wystawianiem lub używaniem faktur poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych. Za przestępstwa te w nowym stanie prawnym grozi długoletnie więzienie, nawet do 25 lat. Sprawdź, jakie konsekwencje mogą spotkać nieuczciwych podatników od 1 marca 2017 r. i czy tak samo zagrożeni są przedsiębiorcy, którzy np. popełnią błąd przy wystawianiu faktury.