Wydrukuj tę stronę
piątek, 18 styczeń 2019 07:45

Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Podatnicy, którzy w 2018 r. osiągali przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, do końca stycznia 2019 r. muszą złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w tym zakresie – dotyczą one m.in. nowej stawki ryczałtu 12,5% dla przychodów z najmu. Dowiedz się też, kto musi złożyć zeznanie na nowym formularzu PIT-28S i jakie zmiany szykuje ustawodawca na przyszły rok. Pobierz również aktualny druk PIT-28/PIT-28S i inne formularze zeznań podatkowych.

Uzyskiwanie przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wymaga złożenia przez podatnika zeznania rocznego PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. W 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 43). Dotyczą one m.in. składania zeznań rocznych PIT-28 za 2018 r.

 

W zeznaniu podatkowym PIT-28 wykazuje się przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych:

  • z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko lub w formie spółki (spółek) osób fizycznych;
  • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

W zeznaniu rocznym PIT-28 przychody wykazuje się w podziale na stawki ryczałtu. Dla przychodów z najmu, podnajmu itp. obowiązuje zupełnie nowa stawka 12,5% - stosuje się ją do nadwyżki przychodów uzyskanych ponad kwotę 100.000 zł. Jeśli przychody te osiągają małżonkowie, limit 100.000 zł dotyczy sumy ich łącznych przychodów, bez względu na ustrój majątkowy panujący w małżeństwie.

 

Ważne!

W zeznaniu rocznym PIT-28 za 2018 r. dla przychodów z najmu stanowiących nadwyżkę ponad limit 100.000 zł stosuje się nową stawkę ryczałtu 12,5%.

 

Termin złożenia zeznania rocznego PIT-28 za 2018 r.

Podobnie jak to było w latach poprzednich, zeznanie roczne PIT-28 za 2018 r. należy złożyć do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. Termin ten jest również terminem zapłaty podatku należnego wynikającego z zeznania. Miejscem złożenia PIT-28 jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

 

Ważne!

Zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2018 r. należy złożyć do czwartku 31 stycznia 2019 r. Do tego dnia należy też wpłacić należny podatek wynikający z zeznania.

 

Nowy wzór zeznania rocznego PIT-28 w 2019 r.

W 2019 r. należy składać zeznanie roczne PIT-28 na nowej wersji formularza. Wzór tego dokumentu został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2238). Ma on zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r.

 

Ważne!

PIT-28(21) – taka wersja zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje za rok 2018.

 

Podatnicy składający zeznanie roczne muszą pamiętać o wybraniu aktualnej wersji druku. Dokumenty składane na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone przez urząd skarbowy.

 

PIT-28S – dla kogo nowy formularz zeznania rocznego

Ustawa  z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629), która weszła w życie z dniem 25 listopada 2018 r., wprowadziła nowe regulacje związane z dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej w przypadku jej śmierci. Ten nowy akt prawny umożliwia powołanie zarządu sukcesyjnego, który wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy związane z jego działalnością gospodarczą, a także obowiązki wynikające z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

W świetle ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przedsiębiorstwo w spadku traktowane jest jak podatnik. Jest ono podatnikiem z tytułu przychodów osiąganych od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, a gdy zarząd ten nie został ustanowiony – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

 

Jeżeli zmarły przedsiębiorca w danym roku opłacał ryczałt ewidencjonowany, przedsiębiorstwo w spadku również go opłaca w tym samym roku podatkowym. Po jego zakończeniu ryczałt ten rozlicza w zeznaniu rocznym PIT-28S. Ostatecznym terminem złożenia PIT-28S za 2018 r. jest 31 stycznia 2019 r.

 

Ważne!

PIT-28S(21) – taka wersja zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje za rok 2018.

 

Zeznanie roczne PIT-28S w 2019 r. składa się do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. W zeznaniu tym można rozliczać stratę z działalności nieodliczoną przez zmarłego, nie można natomiast stosować odliczeń, o których mowa w art. 26 ustawy o PIT.

W polach formularza dotyczących działalności prowadzonej na własne nazwisko lub w spółce cywilnej należy wykazać przychody przedsiębiorstwa w spadku za okres od otwarcia spadku do końca roku. W przychodach tych należy uwzględnić przychody osiągnięte z odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku.

Jeżeli zmarły przedsiębiorca w poprzednich latach podatkowych korzystał z tzw. kredytu podatkowego, kwoty związane z jego rozliczeniem należy doliczyć do ryczałtu należnego od przedsiębiorstwa w spadku.

 

Nowy termin złożenia PIT-28 za 2019 r.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2126). Ten nowy akt prawny wprowadził istotne zmiany m.in. w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wśród tych modyfikacji najważniejszym jest nowy termin składania do urzędu skarbowego zeznania rocznego PIT-28.

Zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym przekazują do urzędu skarbowego zeznanie roczne PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym. Jeśli zostanie ono złożone wcześniej, urząd uznaje je za złożone w dniu 15 lutego. Podatnicy mogą sporządzić PIT-28 samodzielnie lub zaakceptować zeznanie roczne udostępnione im przez Krajową Administrację Skarbową.

Nowy termin złożenia zeznania rocznego PIT-28 będzie jednak obowiązywał od 2020 r. w odniesieniu do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.

Zeznanie PIT-28 za 2018 r. składamy w dotychczasowym terminie – do 31 stycznia 2019 r.

 

Kliknij i pobierz druk PIT-28 oraz inne formularze zeznań rocznych za 2018 r.

 

Zobacz też: Zmiany w podatku PIT i CIT w 2019 r. - uproszczenia

Czytany 4411 razy Ostatnio zmieniany piątek, 18 styczeń 2019 07:57

Artykuły powiązane