poniedziałek, 11 marzec 2019 11:19

Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych już rozpoczęli sporządzanie i wysyłanie zeznań rocznych za 2018 r. Tym razem jednak rozliczenie z urzędem skarbowym jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko za sprawą nowej usługi Twój e-PIT, uruchomionej na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. Dzięki niej wielu podatników nie będzie musiało samodzielnie wypełniać deklaracji – zeznania roczne PIT-37 i PIT-38 czekają do zatwierdzenia, wypełnione wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową.

 

W 2019 r. z usługi e-PIT mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zobowiązane do złożenia zeznania rocznego PIT-37, a także podatnicy uzyskujący dochody z kapitałów pieniężnych, składający zeznanie PIT-38. Zeznania zostały przygotowane dla wszystkich tych podatników, niezależnie od kraju rezydencji.

 

Twój e-PIT – nowa usługa dostępna w 2019 r.

Zeznania roczne przygotowane przez KAS dostępne są na Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Rozliczenie sporządzone zostało na podstawie danych posiadanych przez administrację skarbową. W PIT-37 zostały uwzględnione informacje podane przez płatników oraz dane z zeznań rocznych złożonych za lata ubiegłe – dotyczące m.in. ulgi na dzieci, wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego itp.

Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT podane dane można zmienić, np. uzupełnić o inne odliczenia, z których podatnik chce skorzystać, zmienić wybraną OPP, na którą chce przekazać 1% podatku itp.

 

Ulga na dzieci zostanie wykazana w zeznaniu sporządzonym przez KAS tylko wtedy, gdy została ona uwzględniona w rozliczeniu za rok 2017 – do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych w roku 2018, dane należy uzupełnić samodzielnie. Jeszcze prościej ma być w przyszłym roku – system Twój e-PIT ma być bowiem zintegrowany z rejestrem PESEL, dzięki czemu podatnik nie będzie musiał podawać informacji o przysługującej mu uldze na dziecko – dane te zostaną uzupełnione automatycznie.

W zeznaniu rocznym PIT-38 wykazana jest strata z poprzedniego roku. Po zalogowaniu się do systemu Twój e-PIT podatnik będzie mógł uzupełnić rozliczenie o straty z lat poprzednich.

 

Twój e-PIT za 2018 r. w praktyce

Skorzystanie z usługi Twój e-PIT jest możliwością, nie obowiązkiem. Każdy podatnik może sporządzić i złożyć zeznanie roczne samodzielnie – drogą elektroniczną przez e-Deklaracje, osobiście w urzędzie skarbowym, czy np. wysłać pocztą. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego. Nie wymaga nawet zakładania konta na Portalu Podatkowym. Wystarczy zalogować się do systemu przez przeglądarkę internetową. Konieczne będzie podatnie:

 • Numeru PESEL lub NIP oraz daty urodzenia;
 • Kwoty przychodu za 2017 r.;
 • Jednej z kwot przychodu z jednej z informacji od pracodawcy lub płatnika (np. PIT-11).

 

W systemie Twój e-PIT znajdują się także zeznania roczne przygotowane dla osób niepełnoletnich, które w 2018 r. uzyskały dochody i mają obowiązek dokonania rozliczenia.

 

Zeznania roczne PIT za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT wypełnione zostały indywidualnie. Nie pozbawia to jednak podatnika możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Przy edycji zeznania sposób rozliczenia można zmienić. W takim wypadku zeznanie udostępnione dla drugiego z małżonków zostanie w systemie automatycznie anulowane. Można także wybrać formę opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Usługa Twój e-PIT daje też możliwość złożenia korekty zeznania PIT-37 i PIT-38 – niezależnie od sposobu, w jaki podatnik złożył zeznanie roczne (przez Twój e-PIT, e-Deklaracje, czy w formie papierowej).

 

Oświadczenie PIT-OP w usłudze Twój e-PIT

Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A za 2018 r. i nie uzyskali innych dochodów wymagających złożenia zeznania PIT-37 lub PIT-36, mogą złożyć oświadczenie PIT-OP. Wskazują w nim numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. W usłudze Twój e-PIT dla takich osób udostępnione zostały przygotowane przez KAS oświadczenia PIT-OP. Podane w nich dane można oczywiście zmodyfikować.

W przypadku podatników,  którzy w poprzednim roku złożyli tylko PIT-OP, ale w obecnym muszą złożyć PIT-37, dane podane w oświadczeniu PIT-OP z zeszłego roku zostaną wykazane w przygotowanym przez KAS zeznaniu rocznym PIT-37.

 

Termin złożenia PIT za 2018 r.

Podobnie jak to było w latach poprzednich, terminem złożenia PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-39 jest 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. W przypadku podatników, na których w systemie Twój e-PIT czeka zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-38, brak akceptacji lub odrzucenia przygotowanego przez KAS dokumentu bądź złożenia zeznania samodzielnie spowoduje automatyczne zatwierdzenie czekającego w usłudze rozliczenia. Dla osób zobowiązanych do złożenia zeznania PIT-37 lub PIT-38 oznacza to brak konsekwencji wynikających z nieterminowego rozliczenia.

 

Ważne!

Zeznania roczne PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-39 za 2018 r. należy złożyć do wtorku 30 kwietnia 2019 r.

 

Termin 30 kwietnia 2019 r. jest również terminem zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego. Inaczej będzie w przypadku podatników, którzy nie złożą samodzielnie zeznania rocznego i nie odrzucą tego przygotowanego w systemie Twój e-PIT. W ich wypadku zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, a urząd skarbowy do końca maja wyśle podatnikowi informację o ewentualnej kwocie podatku do zapłaty. Od otrzymania takiej informacji podatnik będzie miał 7 dni na dokonanie zapłaty – za każdy kolejny dzień urząd naliczy odsetki za zwłokę.

 

Zwrot podatku w PIT za 2018 r.

Skrócony został czas oczekiwania na zwrot podatku wynikającego z zeznania – z 3 miesięcy do 45 dni. Dotyczy to jednak wyłącznie zeznań złożonych drogą elektroniczną – niezależnie od tego, czy wysłane zostały przez Twój e-PIT, czy np. przez e-Deklaracje. Przy czym, jak podkreśla Ministerstwo Finansów, jest to termin maksymalny – urzędnicy mają się starać, aby podatnicy składający zeznania roczne PIT za 2018 r. drogą elektroniczną uzyskali zwrot nadpłaty podatku jak najszybciej.

 

Aktualne druki formularzy PIT za 2018 r.

Zeznanie roczne PIT za 2018 r. należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku, za który składane jest zeznanie. Wypełniając formularz samodzielnie, należy pamiętać o wybraniu właściwej wersji druku. W 2019 r. obowiązują następujące wzory:

 • PIT-28/PIT-28S(21) – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT-36/PIT-36S(26) – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT-36L/PIT-36LS(15) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT-37(25) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT-38(13) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT-39(9) - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

 

Twój e-PIT w 2020 r.

Krajowa Administracja Skarbowa planuje wprowadzenie kolejnych uproszczeń w sposobie składania zeznań rocznych. W 2020 r. mają zostać udostępnione nie tylko zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2019 r., ale też zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28 składane przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz płacących zryczałtowany podatek dochodowy.

 

Kliknij po aktualne druki zeznań rocznych PIT za 2018 r.

Czytany 2116 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 marzec 2019 11:26

Artykuły powiązane

 • Ulga w PIT od 1.08.2019: wzór oświadczenia osób do 26 roku życia Ulga w PIT od 1.08.2019: wzór oświadczenia osób do 26 roku życia

  Młodzi pracownicy nie muszą już płacić podatku dochodowego. Aby skorzystać z ulgi zero PIT dla osób do 26. roku życia jeszcze w 2019 r., muszą złożyć płatnikowi odpowiednie oświadczenie. Poznaj zasady stosowania nowego zwolnienia i pobierz wzór formularza udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

 • Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019 Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019

  Podatnicy, którzy w 2018 r. osiągali przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, do końca stycznia 2019 r. muszą złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w tym zakresie – dotyczą one m.in. nowej stawki ryczałtu 12,5% dla przychodów z najmu. Dowiedz się też, kto musi złożyć zeznanie na nowym formularzu PIT-28S i jakie zmiany szykuje ustawodawca na przyszły rok. Pobierz również aktualny druk PIT-28/PIT-28S i inne formularze zeznań podatkowych.

 • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r.

  W 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o dochodach podatników. Co więcej, dokumenty te będą mogli wysłać wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawdź, jakie zasady składania informacji o dochodach oraz deklaracji rocznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dowiedz się też, w jaki sposób przesłać dokumenty elektronicznie i jak ustanowić pełnomocnika.

 • Koszty dotyczące samochodu osobowego w 2019 r. Koszty dotyczące samochodu osobowego w 2019 r.

  Wyższy limit odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego będzie obowiązywał już od początku 2019 r. Wprowadzone jednak zostaną inne, mniej korzystne zmiany. Od nowego roku większość podatników nie będzie już mogła w całości zaliczać do kosztów podatkowych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego – możliwe będzie zaliczenie 75% wydatków. Sprawdź, co jeszcze zmieni się w ustawach PIT i CIT w 2019 r.

 • Zmiany w podatku PIT i CIT w 2019 r. – uproszczenia Zmiany w podatku PIT i CIT w 2019 r. – uproszczenia

  Wprowadzenie nowej, obniżonej stawki 9% dla podatników CIT, których przychody nie przekraczają określonego limitu; zniesienie uzależnienia prawa m.in. do rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem od terminowości złożenia zeznania; złagodzenie warunków korzystania z ulgi mieszkaniowej; uchylenie niektórych obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dot. ryczałtu od przychodów z najmu – te i wiele innych zmian wejdzie w życie już od nowego roku. Zobacz oficjalny komunikat Ministerstwa Finansów.