wtorek, 11 grudzień 2018 09:48

Zmiany w podatku PIT i CIT w 2019 r. – uproszczenia

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Wprowadzenie nowej, obniżonej stawki 9% dla podatników CIT, których przychody nie przekraczają określonego limitu; zniesienie uzależnienia prawa m.in. do rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem od terminowości złożenia zeznania; złagodzenie warunków korzystania z ulgi mieszkaniowej; uchylenie niektórych obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dot. ryczałtu od przychodów z najmu – te i wiele innych zmian wejdzie w życie już od nowego roku. Zobacz oficjalny komunikat Ministerstwa Finansów.

Wkrótce wejdą w życie długo oczekiwane uproszczenia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Stanie się tak za sprawą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2018 r., pod poz. 2159.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Na swojej oficjalnej stronie internetowej Ministerstwo Finansów zamieściło komunikat w sprawie zmian, jakie wprowadzi ustawa nowelizacyjna.

 

W komunikacie tym możemy przeczytać:

Publikacja ustawy o ułatwieniach w podatkach dochodowych na 2019 r.

Publikacja:  2018.11.20 13:54

W poz. 2159 Dziennika Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa upraszcza przepisy w obszarze podatków dochodowych oraz stwarza bardziej dogodne warunki dla podatników, w szczególności przez:

 1. Wprowadzenie nowej, obniżonej do wysokości 9%. stawki podatku CIT dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro;

Stawka ta ma zastąpić obowiązującą obecnie 15% stawkę CIT. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników, których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w zł. Będą z niej mogli skorzystać także podatnicy rozpoczynający działalność.

 1. Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów fikcyjnych odsetek od pozostawionego w spółkach kapitału (tzw. notional interest deduction - NID);

Możliwe będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego gdy źródłem finansowania spółki są tzw. zyski zatrzymane lub dopłaty wnoszone przez wspólników.

Zrówna to podatkowe uprawnienia związane z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki z własnymi źródłami finansowania. Hipotetyczne odsetki, obliczone od wysokości wniesionych do spółki dopłat lub zatrzymanego zysku oraz według stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 250 000 zł.

 1. Uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku);
 2. Wprowadzenie zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku (chodzi o pełniejszą realizację na gruncie podatku PIT sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością);
 3. Złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać;
 4. Wprowadzenie zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności przez:
 • podwyższenie z 20.000 EURO do 150 tys. (225 000 zł. w przypadku samochodów elektrycznych) zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w wyniku zużycia się takiego pojazdu,
 • podwyższenie do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,
 • określenie zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów (niezwiązanych z tą działalnością),
 • ujednolicenie zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności, niezależnie od rodzaju umowy na podstawie jakiej podatnik korzysta z takiego auta.
 1. Uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu, itp. w zakresie:
 • obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z tytułu najmu, podnajmu w formie ryczałtu,
 • obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku gdy wysokość  przychodów nie wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.
 1. Określenie wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał;

Możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia, w tym pożyczki w kosztach uzyskania przychodów w związku z wniesieniem takiego zobowiązania jako wkładu do spółki lub spółdzielni.

 1. Uchylenie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej;
 2. Podwyższenie limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów;

Limit ten wzrośnie z 0,15% do 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

 1. Poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku PIT i CIT dotyczącego sprzedawanych w całości lub w części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego również o przypadki sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego;
 2. Ułatwienie w posługiwaniu się kopiami certyfikatów rezydencji;

Po zmianach przepisów, jeśli kwota należności na rzecz jednego podmiotu nie przekroczy 10 tys. zł w roku kalendarzowym, a informacje zamieszczone na kopii nie będą budziły wątpliwości, to do zastosowania niższej stawki podatku u źródła, czyli pobieranego w  Polsce od należności wypłacanych za granicę z tytułu świadczenia niektórych usług, czyli do skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania, będzie wystarczył skan certyfikatu umieszczony na stronie usługodawcy.

 

Zobacz też: Limity na 2019 r.: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Czytany 2427 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 11 grudzień 2018 10:40

Artykuły powiązane

 • Ulga w PIT od 1.08.2019: wzór oświadczenia osób do 26 roku życia Ulga w PIT od 1.08.2019: wzór oświadczenia osób do 26 roku życia

  Młodzi pracownicy nie muszą już płacić podatku dochodowego. Aby skorzystać z ulgi zero PIT dla osób do 26. roku życia jeszcze w 2019 r., muszą złożyć płatnikowi odpowiednie oświadczenie. Poznaj zasady stosowania nowego zwolnienia i pobierz wzór formularza udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019 Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019

  Podatnicy, którzy w 2018 r. osiągali przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, do końca stycznia 2019 r. muszą złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w tym zakresie – dotyczą one m.in. nowej stawki ryczałtu 12,5% dla przychodów z najmu. Dowiedz się też, kto musi złożyć zeznanie na nowym formularzu PIT-28S i jakie zmiany szykuje ustawodawca na przyszły rok. Pobierz również aktualny druk PIT-28/PIT-28S i inne formularze zeznań podatkowych.

 • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r.

  W 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o dochodach podatników. Co więcej, dokumenty te będą mogli wysłać wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawdź, jakie zasady składania informacji o dochodach oraz deklaracji rocznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dowiedz się też, w jaki sposób przesłać dokumenty elektronicznie i jak ustanowić pełnomocnika.

 • Koszty dotyczące samochodu osobowego w 2019 r. Koszty dotyczące samochodu osobowego w 2019 r.

  Wyższy limit odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego będzie obowiązywał już od początku 2019 r. Wprowadzone jednak zostaną inne, mniej korzystne zmiany. Od nowego roku większość podatników nie będzie już mogła w całości zaliczać do kosztów podatkowych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego – możliwe będzie zaliczenie 75% wydatków. Sprawdź, co jeszcze zmieni się w ustawach PIT i CIT w 2019 r.