Wydrukuj tę stronę
piątek, 01 kwiecień 2016 08:37

Zeznania roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: Ulga abolicyjna

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Uzyskanie niektórych dochodów za granicą uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi abolicyjnej w zeznaniu rocznym. Dotyczy to dochodów, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia. Sprawdź, kto i na jakich warunkach może skorzystać z ulgi abolicyjnej w PIT za 2015 r. Dowiedz się też, jakie są wyłączenia z tego odliczenia i pobierz aktualne druki PIT i załączników.

 

Podatnicy osiągający za granicą dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, po spełnieniu dodatkowych warunków mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej w zeznaniu rocznym PIT za 2015 r. Odliczenia tego dokonuje się od podatku - mogą z niego skorzystać podatnicy osiągający dochody (przychody) opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Zasady korzystania z ulgi abolicyjnej zostały zapisane w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

W zawartych przez Polskę dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz przepisach wspomnianej ustawy funkcjonują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia. W przypadku tej drugiej metody obliczony podatek zawsze będzie wyższy niż podatek obliczony według metody wyłączenia z progresją - przy tym samym dochodzie podatnika. Ulga abolicyjna w zeznaniu rocznym PIT funkcjonuje w celu wyeliminowania tej różnicy. Składający zeznanie od podatku dochodowego odlicza kwotę stanowiącą różnicę między kwotą podatku obliczonego metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Należy przy tym wspomnieć, iż obliczając kwotę ulgi abolicyjnej nie stosuje się zaokrągleń na zasadach określonych w Ordynacji Podatkowej.

 

Aby skorzystać z ulgi abolicyjnej w PIT za 2015 r., podatnik musi spełnić łącznie poniższe warunki:

  • Podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
  • Osiągać za granicą dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia
  • Rozliczać w Polsce podatek obliczany według skali podatkowej lub podatek liniowy, bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Uzyskiwać za granicą dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej, lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza Polską działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

 

Podatnik korzystający z ulgi abolicyjnej w PIT za 2015 r. nie ma obowiązku posiadania jakiejś szczególnej dokumentacji. Ważne, aby posiadał dowód potwierdzający zapłatę podatku za granicą.

 

Należy również podkreślić, iż prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej nie przysługuje w przypadku braku zapłaty podatku w państwie zagranicznym. Taka zasada wynika z licznych interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz wyroków NSA i WSA. Jeżeli podatnik osiągnął dochód w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, i w kraju tym nie pobrano od niego podatku, dochód ten w całości podlega opodatkowaniu w Polsce. Składający zeznanie nie ma prawa do skorzystania z ulgi abolicyjnej.

 

W § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 599) wymieniono tzw. raje podatkowe - podatnicy osiągający dochody w tych krajach nie mogą dokonać odliczenia w ramach ulgi abolicyjnej:

§ 1. Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

1) Księstwo Andory;

2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

3) Antigua i Barbuda;

4) Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;

5) Wspólnota Bahamów;

6) Królestwo Bahrajnu;

7) Barbados;

8) Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

9) Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

10) Wspólnota Dominiki;

11) Grenada;

12) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;

13) Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

14) Republika Liberii;

15) Księstwo Liechtensteinu;

16) Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;

17) Republika Malediwów;

18) Republika Wysp Marshalla;

19) Republika Mauritiusu;

20) Księstwo Monako;

21) Republika Nauru;

22) Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;

23) Republika Panamy;

24) Niezależne Państwo Samoa;

25) Republika Seszeli;

26) Federacja Saint Kitts i Nevis;

27) Saint Lucia;

28) Saint Vincent i Grenadyny;

29) Królestwo Tonga;

30) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;

31) Republika Vanuatu.

 

Pobierz aktualne druki PIT i załączników

Czytany 4766 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 kwiecień 2016 08:43

Artykuły powiązane