środa, 29 marzec 2017 10:56

Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Podatnicy, którym przysługuje zwrot nadpłaty podatku, powinni go otrzymać w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania rocznego PIT. Jeszcze do niedawna Izby Skarbowe zachęcały do sprawdzania on-line stanu realizacji zwrotu. Dziś tylko nieliczne strony www izb i urzędów dają taką możliwość. Sprawdź, jak w 2017 r. sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku i jak skierować pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej.

Marzec i kwiecień to dla większości podatników czas wypełniania zeznań rocznych PIT. Wielu z nich stara się wypełnić i przekazać do urzędu skarbowego odpowiedni formularz jak najwcześniej – jeśli bowiem przysługuje im zwrot nadpłaty podatku, wczesne złożenie zeznania przełoży się na wczesne otrzymanie zwrotu.

Zgodnie z art. 77 § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa, urząd skarbowy ma 3 miesiące na dokonanie zwrotu nadpłaty podatku. Termin ten liczy się od dnia złożenia zeznania i mija z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada dniowi złożenia zeznania. Gdyby takiego dnia w miesiącu nie było, termin zwrotu przesuwa się na ostatni dzień miesiąca. Jeśli termin dokonania zwrotu wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach.

 

Termin zwrotu nadpłaty podatku może się przesunąć w przypadku konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego. W takiej sytuacji urząd skarbowy na dokonanie zwrotu ma 3 miesiące od dnia złożenia korekty lub upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na dokonaną korektę (w przypadku, gdy dokonuje jej urząd skarbowy).

 

Forma zwrotu nadpłaty podatku za 2016 r.

Zwrot nadpłaty podatku może zostać dokonany przelewem na rachunek podatnika, przekazem pocztowym lub zostać wypłacony w kasie urzędu skarbowego. Najczęściej podatnicy otrzymują zwrot przelewem. Należy pamiętać, aby udostępnić organowi podatkowemu aktualne dane o rachunku bankowym lub rachunku w SKOK. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG w celu udostępnienia lub zaktualizowania danych składają wniosek CEIDG-1. Podatnicy, których identyfikatorem podatkowym jest NIP, informacje te podają w NIP-7. Pozostali podatnicy natomiast składają w urzędzie skarbowym druk ZAP-3.

W przypadku dokonywania zwrotu przekazem pocztowym urząd skarbowy pomniejsza przysługującą podatnikowi kwotę o koszty zwrotu. Nie ma przy tym możliwości dokonania w ten sposób zwrotu w kwocie mniejszej niż 23,20 zł. Wypłaty w kasie z kolei dokonuje się na żądanie podatnika.

 

Pomniejszenie kwoty zwrotu nadpłaty

Należy pamiętać, iż w przypadku wystąpienia zaległości podatkowych nadpłata podatku za 2016 r. może zostać zaliczona na poczet tych zaległości – wraz z odsetkami za zwłokę. Kwota zwrotu może również zostać zajęta na pokrycie długów dochodzonych w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. Podatnikowi przysługuje też prawo do złożenia wniosku o zarachowanie całej lub części przysługującej mu kwoty na przyszłe zobowiązania podatkowe.

 

Sprawdzanie terminu zwrotu podatku w 2017 r.

W ubiegłych latach organy podatkowe zachęcały do sprawdzania stanu zwrotu nadpłaty podatku przez internet – na stronach www izb skarbowych. Wystarczyło podać podstawowe dane, aby dowiedzieć się, jaki jest stan realizacji zwrotu.

Obecnie jednak tylko niektóre izby skarbowe udostępniają podatnikom możliwość sprawdzenia on-line statusu deklaracji oraz stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku. Z pewnością mogą to zrobić podatnicy podlegający pod urzędy skarbowe na terenie Izby Skarbowej w Katowicach. Na stronach internetowych pozostałych izb linki, pod którymi w poprzednich latach można było sprawdzić stan rozliczenia rocznego i zwrotu, przekierowują na ogólną stronę Izby Administracji Skarbowej.

 

Podatnik, który chce uzyskać informację o stanie realizacji przysługującego mu zwrotu nadpłaty podatku za 2016 r., może więc w pierwszej kolejności wejść na strony Izby Skarbowej i urzędu skarbowego, którym podlega. Jeśli nie ma na nich możliwości sprawdzenia statusu zwrotu on-line, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym w celu uzyskania informacji na temat swoich rozliczeń podatkowych.

 

Ponadto podatnicy mogą kierować pytania do Krajowej Informacji Skarbowej za pośrednictwem usługi „Zadaj pytanie” na Portalu Podatkowym. W formularzu należy wybrać temat pytania „Zeznania podatkowe osób fizycznych” i opisać problem - eksperci Ministerstwa Finansów udzielą fachowej odpowiedzi. Niezbędne jest podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie przekazania pytania i jego numer oraz udzielona zostanie odpowiedź. Konieczne jest też wypełnienie wszystkich pól formularza.

 

Krajowa Administracja Skarbowa informuje przy tym, iż osoby chcące otrzymać odpowiedź na pytanie przed 2 maja 2017 r. muszą je zadać najpóźniej we wtorek 25 kwietnia 2017 r.

Otrzymana odpowiedź nie będzie stanowiła indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II Ordynacji podatkowej. Nie będzie też informacją pozostającą w związku z przedmiotem podstępowania podatkowego w rozumieniu art. 121 § 2 tego aktu prawnego.

 

Czytaj też: Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 r. 

Czytany 8739 razy Ostatnio zmieniany środa, 29 marzec 2017 11:03

Artykuły powiązane

 • Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT? Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

  Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć? Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć?

  Aktualne przepisy umożliwiają klientom zwrócenie lub zareklamowanie towaru. Konieczne jest okazanie dowodu zakupu danego produktu – zwykle jest to paragon fiskalny. A czy sprzedawca może przyjąć zwrot towaru bez paragonu?

 • Kalendarium zmian w VAT 2019 Kalendarium zmian w VAT 2019

  Początek 2019 r. przyniósł podatnikom szereg zmian dotyczących rozliczania podatku VAT, rejestracji podmiotów w rejestrze VAT czy chociażby stosowania kas fiskalnych. Wiele innych planowano wprowadzić już od 1 stycznia, jednak na ich wejście w życie będzie trzeba jeszcze poczekać. Podobnie jak w latach poprzednich, wprowadzone modyfikacje mają na celu m.in. ograniczenie nadużyć, wspieranie uczciwych przedsiębiorców i eliminowanie podmiotów dopuszczających się oszustw podatkowych.

 • Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji! Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji!

  Złożyłeś zeznanie roczne PIT za 2017 r. i spodziewasz się zwrotu podatku? Nie musisz żyć w niewiedzy – Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom prostą aplikację, dzięki której sprawdzisz stan realizacji swojego zwrotu nadpłaty podatku PIT. Sprawdź, gdzie znaleźć ten formularz, jak go wypełnić, jak odczytywać komunikaty i dlaczego warto przesłać zeznanie roczne jak najwcześniej.