wtorek, 28 marzec 2017 09:55

PIT 2016: Jak emeryt i rencista może przekazać 1% podatku - druk PIT-OP

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Od 15 marca 2017 r. podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie od organu rentowego mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Służy do tego formularz PIT-OP. Sprawdź, jak i do kiedy złożyć to oświadczenie i pobierz odpowiedni druk.

Podatnicy składający zeznania roczne na drukach PIT mają prawo przekazać 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu podatnik może bezpośrednio wpłynąć na to, gdzie trafi część pieniędzy z jego podatków.

Prawo do przekazania 1% podatku na rzecz OPP przysługuje podatnikom, którzy w poprzednim roku osiągali przychody podlegające opodatkowaniu, które nie były z tego podatku zwolnione. Dotyczy to zarówno przychodów opodatkowanych według skali podatkowej 18% lub 32%, jak i podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, a także przychodów ryczałtowych m.in. ze zbycia nieruchomości, kapitałów pieniężnych czy praw majątkowych.

 

Wniosek o przekazanie 1% podatku stanowi integralną część zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Do tej pory istniała możliwość przekazywania 1% jedynie w zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego przez podatnika. Od 15 marca 2017 r. także podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie od organu rentowego, który dokonuje za nich rozliczenia rocznego na druku PIT-40 mogą złożyć oświadczenie dot. danych organizacji pożytku publicznego, na którą chcą przekazać 1% podatku. 

 

Nowe zasady zostały wprowadzone mocą ustawy z dnia 9.03.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 528).

 

Ten nowy akt prawny w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) po art. 45c ust. 3 dodał ust. 3a i 3b, który wskazuje na możliwość przekazania 1% podatku na OPP przez podatników uzyskujących przychody wyłącznie od organu rentowego:

Art. 45c.  1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 3a, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

(…)

3a. Za wniosek uważa się również wskazanie przez podatnika, o którym mowa w art. 34 ust. 9, w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

3b. Oświadczenie złożone w terminie, o którym mowa w ust. 3a, wraz z rocznym obliczeniem podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 9, dla potrzeb przekazania 1% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.

 

Na podstawie złożonego przez emeryta czy rencistę oświadczenia PIT-OP urząd skarbowy przekazuje 1% wybranej organizacji. 

 

Wzór druku PIT-OP został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 539).

 

Ważne!

Od 15 marca 2017 r. podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie od organu rentowego mogą przekazać 1% podatku na rzecz OPP – składają w tym celu oświadczenie na druku PIT-OP(1).

 

Oświadczenie PIT-OP należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Istnieje również możliwość złożenia oświadczenia PIT-OP za pośrednictwem Portalu Podatkowego.

 

Ważne!

Oświadczenie PIT-OP dot. przychodów za 2016 r. należy złożyć najpóźniej we wtorek 2 maja 2017 r.

 

Należy przy tym podkreślić, iż złożenie PIT-OP nie jest obowiązkowe – mogą to zrobić emeryci i renciści, którzy z własnej woli chcą przekazać 1% podatku na rzecz OPP bez składania zeznania podatkowego.

 

Kliknij i pobierz druk PIT-OP

 

Czytaj też: Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku?

Czytany 549 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 28 marzec 2017 10:35

Artykuły powiązane

 • PIT i CIT: Jak w 2017 r. amortyzować środki trwałe po zmianach PIT i CIT: Jak w 2017 r. amortyzować środki trwałe po zmianach

  Podatnicy nabywający fabrycznie nowe maszyny i urządzenia mogą korzystać z nowej metody jednorazowej amortyzacji. Sprawdź, ile może wynosić maksymalna wartość takich odpisów, od kiedy obowiązują nowe zasady i jakie środki trwałe obejmują.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r. Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r.

  Podatnicy, którym przysługuje zwrot nadpłaty podatku, powinni go otrzymać w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania rocznego PIT. Jeszcze do niedawna Izby Skarbowe zachęcały do sprawdzania on-line stanu realizacji zwrotu. Dziś tylko nieliczne strony www izb i urzędów dają taką możliwość. Sprawdź, jak w 2017 r. sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku i jak skierować pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej.

 • Zaświadczenie pracodawcy o przychodach emerytów i rencistów w 2017 r. Zaświadczenie pracodawcy o przychodach emerytów i rencistów w 2017 r.

  Zatrudniając emeryta lub rencistę, pracodawca ma obowiązek złożyć do ZUS odpowiednie zawiadomienie. Ponadto po zakończeniu roku kalendarzowego przekazuje do organu rentowego informację o wysokości przychodów osiągniętych przez taką osobę. Sprawdź, jak powinien wyglądać taki dokument, w jakim terminie go złożyć i jakie obowiązki spoczywają w tej kwestii na zatrudnionym emerycie lub renciście.

 • Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017 Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017

  Płatnicy składający informacje PIT-11, PIT-8C i IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2016 r. drogą elektroniczną, czas na dopełnienie tego obowiązku mają tylko do końca lutego 2016 r. Sprawdź, kto ma obowiązek składać te dokumenty i jakie przychody się w nich wykazuje. Dowiedz się też, kto w 2017 r. mógł złożyć je w formie papierowej i do kiedy należało to zrobić.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany