wtorek, 28 marzec 2017 09:55

PIT 2016: Jak emeryt i rencista może przekazać 1% podatku - druk PIT-OP

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Od 15 marca 2017 r. podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie od organu rentowego mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Służy do tego formularz PIT-OP. Sprawdź, jak i do kiedy złożyć to oświadczenie i pobierz odpowiedni druk.

Podatnicy składający zeznania roczne na drukach PIT mają prawo przekazać 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu podatnik może bezpośrednio wpłynąć na to, gdzie trafi część pieniędzy z jego podatków.

Prawo do przekazania 1% podatku na rzecz OPP przysługuje podatnikom, którzy w poprzednim roku osiągali przychody podlegające opodatkowaniu, które nie były z tego podatku zwolnione. Dotyczy to zarówno przychodów opodatkowanych według skali podatkowej 18% lub 32%, jak i podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym, a także przychodów ryczałtowych m.in. ze zbycia nieruchomości, kapitałów pieniężnych czy praw majątkowych.

 

Wniosek o przekazanie 1% podatku stanowi integralną część zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Do tej pory istniała możliwość przekazywania 1% jedynie w zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego przez podatnika. Od 15 marca 2017 r. także podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie od organu rentowego, który dokonuje za nich rozliczenia rocznego na druku PIT-40 mogą złożyć oświadczenie dot. danych organizacji pożytku publicznego, na którą chcą przekazać 1% podatku. 

 

Nowe zasady zostały wprowadzone mocą ustawy z dnia 9.03.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 528).

 

Ten nowy akt prawny w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) po art. 45c ust. 3 dodał ust. 3a i 3b, który wskazuje na możliwość przekazania 1% podatku na OPP przez podatników uzyskujących przychody wyłącznie od organu rentowego:

Art. 45c.  1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 3a, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

(…)

3a. Za wniosek uważa się również wskazanie przez podatnika, o którym mowa w art. 34 ust. 9, w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

3b. Oświadczenie złożone w terminie, o którym mowa w ust. 3a, wraz z rocznym obliczeniem podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 9, dla potrzeb przekazania 1% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.

 

Na podstawie złożonego przez emeryta czy rencistę oświadczenia PIT-OP urząd skarbowy przekazuje 1% wybranej organizacji. 

 

Wzór druku PIT-OP został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 539).

 

Ważne!

Od 15 marca 2017 r. podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie od organu rentowego mogą przekazać 1% podatku na rzecz OPP – składają w tym celu oświadczenie na druku PIT-OP(1).

 

Oświadczenie PIT-OP należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Istnieje również możliwość złożenia oświadczenia PIT-OP za pośrednictwem Portalu Podatkowego.

 

Ważne!

Oświadczenie PIT-OP dot. przychodów za 2016 r. należy złożyć najpóźniej we wtorek 2 maja 2017 r.

 

Należy przy tym podkreślić, iż złożenie PIT-OP nie jest obowiązkowe – mogą to zrobić emeryci i renciści, którzy z własnej woli chcą przekazać 1% podatku na rzecz OPP bez składania zeznania podatkowego.

 

Kliknij i pobierz druk PIT-OP

 

Czytaj też: Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku?

Czytany 2608 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 28 marzec 2017 10:35

Artykuły powiązane

 • Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji! Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji!

  Złożyłeś zeznanie roczne PIT za 2017 r. i spodziewasz się zwrotu podatku? Nie musisz żyć w niewiedzy – Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom prostą aplikację, dzięki której sprawdzisz stan realizacji swojego zwrotu nadpłaty podatku PIT. Sprawdź, gdzie znaleźć ten formularz, jak go wypełnić, jak odczytywać komunikaty i dlaczego warto przesłać zeznanie roczne jak najwcześniej.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • PIT 2017: W 2018 r. nie składa się druków PIT-12 i PIT-40 PIT 2017: W 2018 r. nie składa się druków PIT-12 i PIT-40

  W 2018 r. pracodawcy nie są już zobowiązani do sporządzania rocznego odliczenia podatku na druku PIT-40 – zlikwidowano bowiem zarówno ten formularz, jak i oświadczenie PIT-12. Podatnicy nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie – będą mogli skorzystać z pomocy urzędników w sporządzeniu zaznania rocznego PIT za 2017 r. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono i co oznaczają one dla pracowników i pracodawców.

 • Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r. Kiedy złożyć zeznanie roczne dla ryczałtu PIT-28 za 2017 r. w 2018 r.

  W 2017 r. osiągałeś przychody z najmu lub działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym? Masz obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, do kiedy należy je przekazać do urzędu skarbowego, w jakim terminie wpłacić ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał 2017 r. i pobierz aktualny druk. Dowiedz się też, kto ma prawo do wyboru tej formy opodatkowania w 2018 r.

 • PIT i CIT: Jak w 2017 i 2018 r. amortyzować środki trwałe po zmianach PIT i CIT: Jak w 2017 i 2018 r. amortyzować środki trwałe po zmianach

  Podatnicy nabywający fabrycznie nowe maszyny i urządzenia mogą korzystać z nowej metody jednorazowej amortyzacji. Sprawdź, ile może wynosić maksymalna wartość takich odpisów, od kiedy obowiązują nowe zasady i jakie środki trwałe obejmują.