Wydrukuj tę stronę
piątek, 06 marzec 2015 00:00

Zeznanie PIT-39 za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Na początku każdego roku podatnicy mają obowiązek rozliczyć dochody osiągnięte w roku poprzednim. Zeznanie roczne PIT-39 dotyczy stosunkowo wąskiej grupy podatników, którzy w 2014 r. osiągnęli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-39 za 2014 r. wynika z art. 45 ust. 1a pkt 3 tejże ustawy.

 

 

Jakie przychody wykazuje się w PIT-39?

 

W zeznaniu rocznym PIT-39 wykazuje się przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych bądź wybudowanych po 31 grudnia 2008 r., które podlegają opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym 19%.

PIT-39 służy do wykazywania zarówno dochodu, jak i straty podatkowej ze sprzedaży nieruchomości. Złożenie zeznania jest konieczne w przypadku uzyskania dochodu - zarówno opodatkowanego, jak i zwolnionego z podatku.

Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych są zwolnione od podatku, jeśli składający zeznanie PIT-39 zadeklaruje, iż w ciągu 2 lat od sprzedaży uzyskane pieniądze przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Zasada ta została zapisana w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

 

W przypadku zbycia nieruchomości zakupionej przed 1 stycznia 2009 r., przychód należy rozliczyć w zeznaniu PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-38. Natomiast zbycie nieruchomości zaliczonej do majątku z prowadzonej działalności gospodarczej wymaga rozliczenia w ramach przychodów z tej działalności - nie składa się wtedy zeznania PIT-39.

 

Przychody, koszty i inne kwoty wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu itd.

 

 

Do kiedy należy złożyć PIT-39 za 2014 r.?

 

Termin na złożenie zeznania podatkowego PIT-39 upływa 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Jeśli 30 kwietnia wypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia zeznania przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

 

Ważne!

PIT-39 za 2014 r. należy złożyć do czwartku 30 kwietnia 2015 r.

 

Podatnik, który w 2014 r. osiągał dochody ze źródeł położonych poza granicami Polski, składa PIT-39 tak jak wszyscy - do 30 kwietnia. Jeśli jednak zamierza opuścić terytorium kraju przed tym terminem, ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-39 do dnia wyjazdu.

W terminie do 30 kwietnia 2015 r. należy również zapłacić podatek wynikający z zeznania. Dotyczy to jednak wyłącznie podatników, którzy w rozliczeniu taki podatek do zapłaty wykazali.

 

 

W jaki sposób złożyć PIT-39 za 2014 r.?

 

Podobnie jak w przypadku innych zeznań rocznych, zeznanie PIT-39 można przekazać do urzędu skarbowego zarówno tradycyjnie, jak i drogą elektroniczną. Wypełniony formularz PIT-39 można zanieść bezpośrednio do urzędu lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej (w tym wypadku za datę złożenia zeznania uznaje się datę stempla pocztowego).

Z roku na rok coraz więcej podatników decyduje się na złożenie zeznania rocznego PIT-39 drogą elektroniczną przez system e-Deklaracje. Wysłanie PIT-39 przez Internet nie wymaga posiadania bezpiecznego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Wysłanie formularza tą drogą jest proste, szybkie i bezpieczne - podatnik za pośrednictwem systemu otrzymuje urzędowe poświadczenie złożenia formularza.

 

 

Z jakiej wersji druku skorzystać?

 

Przy składaniu zeznania rocznego PIT-39 za 2014 r. należy pamiętać o wybraniu właściwej wersji druku. Dnia 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 28 listopada 2014 r., poz. 1674). Zmieniło ono wzór m.in. druku PIT-39 oraz druku załącznika PIT/ZG.

 

Ważne!

PIT-39(6) - taka wersja formularza zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-39 obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

PIT/ZG(5) - taka wersja informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać w zeznaniu PIT-39 za 2014 r.?

 

Podatnik składający zeznanie roczne PIT-39 za 2014 r. może jedynie przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nie ma natomiast możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, takich jak np. ulga internetowa czy ulga na dzieci.

 

 

Czy PIT-39 można rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

 

Zeznanie roczne PIT-39 składa się wyłącznie indywidualnie.

 

 

Czy PIT-39 można rozliczyć w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

 

Przepisy nie dają możliwości rozliczenia PIT-39 w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

 

Jakie załączniki obowiązują do PIT-39 za 2014 r.?

 

Podatnicy, którzy w 2014 r. osiągnęli dochody ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do zeznania PIT-39 dołączają druk PIT/ZG.

 

Kliknij i pobierz aktualny druk PIT-39 za 2014 r.

Czytany 5187 razy Ostatnio zmieniany piątek, 06 marzec 2015 10:45

Artykuły powiązane