niedziela, 04 marzec 2018 23:00

Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

Początek marca to czas, w którym dla większości podatników rozpoczyna się okres wypełniania i przekazywania rozliczeń rocznych. Choć mają na to sporo czasu, wielu decyduje się dopełnić tego obowiązku wcześniej – chociażby ze względu na możliwość wcześniejszego otrzymania zwrotu podatku, jeżeli takowy im przysługuje.

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej PIT w 2018 r. spoczywa na wszystkich osobach, które w roku 2017 osiągnęły przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie podlegały zwolnieniu z tego podatku. W zależności od źródła uzyskania przychodu i formy opodatkowania, należy wybrać odpowiedni formularz zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.

 

Podatnicy, którzy w 2017 r. osiągnęli przychody z najmu lub z działalności opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składają zeznanie roczne na druku PIT-28 – należało je jednak złożyć do końca stycznia 2018 r.

 

Zmiany w PIT 2017

W porównaniu do rozliczeń rocznych za lata poprzednie, w PIT za 2017 r. wprowadzono sporo zmian. Jedną z najważniejszych jest uzależnienie kwoty wolnej od podatku od dochodów podatnika. Kwota wolna przekłada się na zmniejszenie należnego podatku. W latach poprzednich kwota zmniejszająca podatek wynosiła 556,02 zł. Obecnie waha się od 0 zł (u osób wykazujących wysokie dochody) do 1.188 zł (u osób z najniższymi dochodami).

Ponadto zwiększono limity odliczeń dla podatników rozliczających ulgę na prace badawczo – rozwojowe oraz zmieniono warunki odliczania ulgi za oddanie krwi.

 

Emeryci i renciści, którzy z ZUS otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A, mogą przekazać 1% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego. Nie muszą w tym celu składać zeznania podatkowego – wystarczy, że przekażą do urzędu skarbowego oświadczenie PIT-OP.

 

Należy również pamiętać, iż w 2018 r. pracownik nie mógł już przekazać pracodawcy wniosku PIT-12 w celu przygotowania przez niego rozliczenia podatkowego PIT-40. Druki PIT-12 i PIT-40 nie obowiązują w 2018 r. dla rozliczenia 2017 r.

Podatnicy w 2018 r. mogą za to złożyć PIT-WZ – to wniosek o przygotowanie przez Ministerstwo Finansów wzoru wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego za 2017 r.

 

Ponadto rozszerzono zakres zwolnień przychodów ze sprzedaży własnych przetworów rolnych, pochodzących z własnej hodowli, chowu lub uprawy, nieprzetworzonych przemysłowo oraz zwolnień podatkowych dla studentów wyjeżdżających za granicę i uzyskujących stypendium.

 

Zasady rozliczenia rocznego PIT w 2018 r.

Podatek dochodowy zasadniczo opłacany jest w trakcie roku w formie zaliczek. Po zakończeniu roku natomiast podatnik wypełnia zeznanie PIT, wylicza podatek, ustala zakres przysługujących mu ulg, a na końcu wykazuje, ile podatku musi zapłacić lub jaki przysługuje mu zwrot.

 

W deklaracjach podatkowych PIT wykazuje się łączną kwotę wynagrodzeń i innych zarobków – w tym celu podatnik korzysta m.in. z informacji PIT-11 i PIT-8C otrzymanych od płatnika. W zaznaniu wykazuje się także przychody osiągnięte bez pośrednictwa płatnika. Nie wykazuje się natomiast wynagrodzeń zwolnionych z podatku PIT.

 

W przypadku większości wynagrodzeń można ustalić koszty uzyskania przychodów. Po ich ustalaniu wylicza się dochód podatkowy. Na tym etapie wielu podatników może dokonać odliczeń ulg od dochodu – wśród nich można wymienić m.in. ulgę rehabilitacyjną, ulgę internetową, ulgę dla honorowych krwiodawców, ulgę na badania i rozwój, a także odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, darowizny, czy straty podatkowe z poprzednich lat.

 

Po dokonaniu odliczeń od dochodu wylicza się podstawę opodatkowania, a uzyskaną kwotę zaokrągla do pełnych złotych. Następnie należy obliczyć podatek. W rozliczeniach PIT w 2018 r. stosuje się skalę podatkową uwzględniającą nową kwotę wolną od podatku za 2017 r. obliczoną na zmienionych zasadach. Od tak wyliczonej wartości należnej odejmuje się ulgi od podatku – wśród nich można wymienić m.in. ulgę na dzieci, ulgę abolicyjną czy odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Uzyskana kwota zaokrąglona do pełnych złotych stanowi podatek do zapłaty. Należy go porównać z kwotą zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych w trakcie roku. Jeśli kwota zaliczek przekracza wyliczoną kwotę podatku, osoba składająca zeznanie roczne PIT za 2017 r. otrzyma zwrot podatku. Jeśli natomiast wartość podatku przekracza wartość zaliczek, będzie trzeba dokonać dopłaty stosownej kwoty podatku.

 

Sposób przekazania PIT za 2017 r.

Zeznanie roczne PIT za 2017 r. można przekazać w sposób tradycyjny – sporządzić, wydrukować i zanieść osobiście do urzędu skarbowego, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie. Ten ostatni sposób z roku na rok zyskuje sobie coraz więcej zwolenników. Wysłanie zeznania rocznego PIT w 2018 r. przez system e-Deklaracje lub przeznaczony do tego program pozwala podatnikom oszczędzić czas na stanie w kolejkach i jest w pełni bezpieczne – dokumentem potwierdzającym przyjęcie zeznania jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

W celu autoryzacji przesyłanego elektronicznie zeznania rocznego PIT za 2017 r. należy podać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu składanym za 2016 rok.

 

Termin złożenia PIT za 2017 r. w 2018 r.

Informacje i deklaracje składane przez płatników, takie jak m.in. PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-R czy PIT-8AR, należało złożyć do końca stycznia lub lutego 2018 r. Natomiast zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2017 r. składa się do końca kwietnia 2018 r.

 

 

Terminowe złożenie zeznania rocznego jest bardzo ważne – dzięki niemu podatnik nie naraża się na konsekwencje w postaci m.in. odsetek za zwłokę. Należy też pamiętać, iż tylko w przypadku przekazania PIT za 2017 r. w terminie, podatnik zachowuje prawo do skorzystania z rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

 

Termin zapłaty podatku za 2017 r.

Wcześniejszy termin złożenia zeznania rocznego nie oznacza, że musimy od razu zapłacić należny urzędowi podatek. Terminem zapłaty podatku wynikającego z zeznania za 2017 r. jest ostatni dzień kwietnia 2018 r. niezależnie od tego kiedy zeznanie zostało złożone.

 

Ważne!

Zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2017 r. należy złożyć do poniedziałku 30 kwietnia 2018 r.

Na zapłatę podatku wynikającego z zeznania za 2017 r. mamy czas do 30 kwietnia 2018 r.

 

 

Zyskaj pewność prawidłowo rozliczonego PIT za 2017 r. – Zobacz ofertę naszego biura księgowego w Warszawie

 

Kliknij po aktualne druki zeznań rocznych PIT za 2017 r.

Czytany 3752 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 04 marzec 2018 23:11

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019 Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019

  Podatnicy, którzy w 2018 r. osiągali przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, do końca stycznia 2019 r. muszą złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w tym zakresie – dotyczą one m.in. nowej stawki ryczałtu 12,5% dla przychodów z najmu. Dowiedz się też, kto musi złożyć zeznanie na nowym formularzu PIT-28S i jakie zmiany szykuje ustawodawca na przyszły rok. Pobierz również aktualny druk PIT-28/PIT-28S i inne formularze zeznań podatkowych.

 • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r.

  W 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o dochodach podatników. Co więcej, dokumenty te będą mogli wysłać wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawdź, jakie zasady składania informacji o dochodach oraz deklaracji rocznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dowiedz się też, w jaki sposób przesłać dokumenty elektronicznie i jak ustanowić pełnomocnika.

 • Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS Zeznanie roczne za 2018 r. przygotuje KAS

  Składanie zeznań rocznych PIT za 2018 r. będzie jeszcze prostsze. Wszyscy podatnicy sporządzający deklaracje PIT-37 i PIT-38 będą mogli skorzystać z gotowych rozliczeń przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnionych na Portalu Podatkowym. Sprawdź, jak będzie wyglądało składanie zeznań PIT w 2019 r. i komu będzie przysługiwał szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

 • Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r.

  Jak co roku, podmioty prowadzące księgi rachunkowe muszą sporządzić i przekazać do urzędów skarbowych i KRS sprawozdania finansowe za 2017 r. Sprawdź, w jakich terminach należy dopełnić tego obowiązku i czy w 2018 r. sprawozdanie wciąż można przekazać do KRS w formie papierowej. Dowiedz się też, jakie duże zmiany szykuje rząd już od 1 października 2018 r.