PIT (29)

Oceń ten artykuł
(6 głosów)
Podatnik składający zeznanie podatkowe PIT za 2014 r. przede wszystkim musi dokonać wyboru odpowiedniego formularza - w zależności od źródeł przychodów oraz sposobu ich uzyskania może to być druk PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38 lub PIT-39. Jednak w wielu przypadkach konieczne okazuje się również dołączenie do zeznania podatkowego odpowiedniego załącznika.…
piątek, 13 marzec 2015 00:00

Ulgi w zeznaniach PIT za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Spis treści

Podatnik składający zeznanie roczne PIT za 2014 rok ma możliwość korzystania z różnych ulg i odliczeń. Niektóre z nich podlegają odliczeniu od dochodu, a inne od podatku. Prawo do określonych ulg przysługuje podatnikom, którzy spełniają konkretne warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy pamiętać, iż praktycznie…
piątek, 06 marzec 2015 00:00

Zeznanie PIT-39 za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Na początku każdego roku podatnicy mają obowiązek rozliczyć dochody osiągnięte w roku poprzednim. Zeznanie roczne PIT-39 dotyczy stosunkowo wąskiej grupy podatników, którzy w 2014 r. osiągnęli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku…
piątek, 06 marzec 2015 00:00

Zeznanie PIT-36L za 2014 rok

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w poprzednim roku osiągali przychody opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), czyli podatkiem liniowym, mają…
piątek, 06 marzec 2015 00:00

Zeznanie PIT-36 za 2014 rok

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Zaraz obok PIT-37, druk PIT-36 jest najczęściej składanym przez podatników zeznaniem rocznym. Wypełniają go m.in. przedsiębiorcy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ponadto PIT-36 składają także osoby, których dochody i dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. Dokonanie wyboru odpowiedniego formularza nieraz wymaga od podatników dokładnej znajomości obowiązujących…
czwartek, 05 marzec 2015 00:00

Zeznanie PIT-37 za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)
Pierwsze cztery miesiące każdego roku to czas na składanie zeznań podatkowych za rok poprzedni. Wśród formularzy PIT jednym z najczęściej składanych jest zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-37. Składają go podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej.…
wtorek, 03 marzec 2015 00:00

Zeznanie PIT-38 za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
Podatnicy, którzy w 2014 roku osiągnęli z przychody kapitałów pieniężnych, mają obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-38. Obowiązek złożenia tego zeznania wynika z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.…
środa, 19 marzec 2014 11:18

Zeznanie PIT-28 za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Dla podatników podatku dochodowego początek roku to czas składania zeznań rocznych. Najwcześniej, bo do końca stycznia, składa się zeznanie PIT-28. Kto je składa, w jaki sposób oraz w jakim dokładnie terminie - wszystko to omawiamy w naszym podatniku.
sobota, 08 marzec 2014 20:21

Zeznanie PIT-36L za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Pierwsze 4 miesiące każdego roku to czas dla podatników na złożenie zeznań podatkowych, w których wykazują wysokość swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Formularz zeznania rocznego PIT-36L dotyczy dość wąskiej grupy podatników prowadzących działalność gospodarczą.
sobota, 08 marzec 2014 20:16

Zeznanie PIT-39 za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Początek każdego roku to dla podatników czas składania zeznań podatkowych, w których wykazuje się dochody osiągnięte w roku poprzednim. Jednym z zeznań składanych w bardzo konkretnych przypadkach jest PIT-39. W naszym poradniku znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje o tym zeznaniu - kto je składa, w jaki sposób i do kiedy…
sobota, 08 marzec 2014 19:57

Zeznanie PIT-38 za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Jednym z zeznań podatkowych składanych do końca kwietnia przez podatników osiągających konkretnego rodzaju przychody, jest PIT-38. W jakich okolicznościach należy złożyć to zeznanie? jakie dochody w nim wykazać? jak i do kiedy to zrobić? - dowiedzą się Państwo z naszego poradnika.
sobota, 08 marzec 2014 19:31

Zeznanie PIT-36 za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)
Wśród zeznań podatkowych składanych na początku każdego roku przez liczną grupę podatników, znajduje się zeznanie PIT-36. O tym, kto ma obowiązek je złożyć, w jaki sposób i do kiedy należy to zrobić, dowiedzą się Państwo z naszego poradnika.
Strona 1 z 3