poniedziałek, 14 październik 2013 00:00

Oznaczenia wag

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Każda zakupiona przez nas waga sklepowa musi posiadać odpowiednie oznaczenia. Znajdują się one na tabliczce znamionowej umieszczonej na bocznej ściance urządzenia. Choć każda waga sklepowa kupowana u autoryzowanego dealera sprawdzonego producenta posiada wszystkie oznaczenia świadczące o jej zgodności z normami europejskimi i ważnej legalizacji, właściciel tego urządzenia również powinien znać znaczenie stosowanych symboli i cyfr. Pamiętajmy, że obecnie ani urzędy, ani inne podmioty zajmujące się legalizacją wag nie dostarczają właścicielowi wagi żadnych dokumentów legalizacyjnych - wszystkie informacje o zgodności urządzenia z aktualnymi wymogami i prawa do jego użytkowania znajdują się na tabliczce znamionowej w postaci symboli i hologramów. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tym oznaczeniom.

CE - oznacza Certyfikat Europejski. Umieszczenie tego symbolu wskazuje, że dana waga takowy certyfikat posiada, czyli jest zgodna ze wszystkimi dyrektywami dotyczącymi tego konkretnego urządzenia. Według wymogów Unii Europejskiej każda waga dopuszczona do obrotu musi posiadać między innymi to oznaczenie. Należy przy tym podkreślić, że w przypadku urządzeń podlegających jednocześnie kilku dyrektywom symbol CE stanowi deklarację, że dana waga spełnia wszystkie wymagania wszystkich dyrektyw mającym do niej zastosowanie.

Certyfikat Europejski nadawany jest tym wagom sklepowym, które są bezpieczne, kompatybilne i odporne na pole magnetyczne. Urządzenia takie są sprawdzane pod kątem prawidłowości ważenia, a nie da się ukryć, że jest to przecież jedno z podstawowych kryteriów dopuszczenia wagi sklepowej do obrotu. Waga nie może przekłamywać.

Waga nie posiadająca symbolu CE nie może uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym. Właściciel sklepu lub innego punktu handlowego, który używałby przy kliencie wagi nie mającej nadanego Certyfikatu Europejskiego narażałby się na dotkliwe kary finansowe. Nad prawidłowością tych procedur czuwa Główny Urząd Miar oraz inne jednostki administracji państwowej. Karę na przykład za brak ponownej legalizacji wagi może nałożyć na podatnika nawet Straż Miejska. Dlatego tak ważna jest znajomość znajdujących się na tabliczce znamionowej oznaczeń i kontrola ich prawidłowości.

M - oznacza metrologiczną zgodność z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wag nieautomatycznych - NAWI lub automatycznych – MID. W przypadku wag nieautomatyzowanych kwadrat z literą M jest zielony. Waga sklepowa, która na tabliczce znamionowej posiada ten symbol, to waga legalizowana.

Obok oznaczenia M widnieje rok legalizacji wagi w formie skróconej. Na przykład „09” wskazuje, iż waga była wyprodukowana i zalegalizowana w roku 2009. W podanym roku została przeprowadzona ocena zgodności.

Po upływie 3 lat od roku dokonania oceny zgodności widniejącego na tabliczce znamionowej wagę sklepową należy poddać ponownej legalizacji. Więcej informacji o terminach i sposobie wykonania tej czynności znajdziemy w dalszej części tego poradnika, w rozdziale „Legalizacja wag”. Istotny jest jednak sposób oznaczania ponownej legalizacji wagi. Pracownik urzędu miar lub specjalistycznego zakładu naprawy wag nakleja w pobliżu tabliczki znamionowej 3 hologramy.

Hologramy poświadczające dokonanie ponownej legalizacji:

1. Godło urzędu

2. Rok dokonania ponownej legalizacji w postaci cyfr arabskich, np. „13” dla roku 2013.

2. Miesiąc dokonania ponownej legalizacji w postaci cyfr rzymskich, np. „VI” dla czerwca.

Liczba składająca się z 4 cyfr to numer jednostki notyfikowanej, np. 1144. Jednostka notyfikowana to desygnowana przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej firma, instytucja lub desygnowany instytut. Rolą takiego podmiotu jest ocena zgodności urządzenia według wskazanej dyrektywy i w zakresie określonym w notyfikacji. Jednostka notyfikowana sprawdza każdy egzemplarz wag wprowadzanych do obrotu. Numer jednostki notyfikowanej znajduje się tuż za oznaczeniem roku.

Inne oznaczenia

Na tabliczkach znamionowych wag sklepowych znajdują się także różne inne oznaczenia. Większość z nich to po prostu specyfikacja danego modelu. Sprawdźmy zatem, co jeszcze możemy odczytać z informacji podanych na tabliczce znamionowej.

Nazwa modelu wagi - zazwyczaj zawiera część opisową i symbol modelu, np. „Waga elektroniczna kalkulacyjna z drukarką - Model SM 500 - EB” - to oznaczenie jednej z wag DIGI.

Klasa dokładności wagi - występuje w postaci cyfry rzymskiej otoczonej elipsą. Wagi służące do obrotu handlowego to wagi trzeciego rzędu, oznaczone cyfrą III. Wagi rzędu I i II używane są w laboratoriach i ze względu na ich bardzo dużą dokładność nie stosuje się ich w handlu.

Obciążenie maksymalne - pojawia się na tabliczce znamionowej w postaci symbolu „Max = …”. Gdy decydujemy się na wybór konkretnego urządzenia musimy zwrócić uwagę na ten parametr. Próba zważenia towaru cięższego niż dopuszczalny może spowodować uszkodzenie wagi. Należy tak dobrać urządzenie, aby odpowiadało potrzebom naszej działalności handlowej.

Minimalne obciążenie - pojawia się na tabliczce znamionowej w postaci symbolu „Min = …”. Oczywiście w tym przypadku próba zważenia towaru posiadającego masę mniejszą niż minimalna nie grozi uszkodzeniem wagi, jednak urządzenie w takim przypadku nie będzie ważyło tak dokładnie, jak moglibyśmy oczekiwać.

Numer seryjny wagi nadawany przez producenta.

Wartość działki legalizacyjnej - pojawia się na tabliczce znamionowej w postaci symbolu „e = …”. Jest to wartośćstosowana do badań, kontroli i klasyfikacji w przypadku wag nieautomatycznych. Wyraża się ją w jednostkach miary masy, np. „e = 2 g”.

Wartość działki odczytowej - pojawia się na tabliczce znamionowej w postaci symbolu „d = …”. Oznacza on dokładność odczytu, czyli wartość różnicy między wartościami odpowiadającymi dwóm sąsiednim wskazaniom podziałki wagi. Wyraża się ją w jednostkach masy, np. „d = 5 g”.

Granica zakresu tarowania - pojawia się na tabliczce znamionowej w postaci symbolu „T = …”. Wartość ta może być ujemna lub dodatnia, w zależności od tego, czy tarowanie jest odejmujące czy dodające.

Dodatkowo na tabliczce znamionowej można znaleźć takie powszechnie znane symbole i oznaczenia, jak zasilanie, nazwa producenta czy chociażby symbol wskazujący, że urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady. Dla przeciętnego użytkownika wagi sklepowej wartość mają przede wszystkim informacje o minimalnym i maksymalnym obciążeniu oraz oznaczenia poświadczające możliwość legalnego użytkowania urządzenia w obrocie handlowym.

Należy pamiętać, iż informacje zawarte na tabliczce znamionowej są bardzo istotne - to dzięki nim wiemy między innymi, kiedy przypada termin ponownej legalizacji wagi. Oznaczenia te informują nas ponadto o tym, że użytkowane przez nas urządzenie odpowiada standardom unijnym i pozwala na profesjonalne, uczciwe oraz zgodne z normami etycznymi i handlowymi obsługiwanie klientów.

Czytany 23790 razy Ostatnio zmieniany piątek, 14 marzec 2014 09:29
Więcej w tej kategorii: « Jaką wagę kupić Legalizacja wag »