Rewizor GT

Producent: InsERT
Cena: 1499 PLN (netto) 1049 PLN (netto)

Rewizor GT jest profesjonalnym systemem finansowo-księgowym, który doskonale sprawdzi się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Stworzono go w oparciu o Ustawę o Rachunkowości i zadbano, by był  zgodny z wymogami Unii Europejskiej. Aplikacja ta jest przeznaczona dla biur rachunkowych, ale z pewnością przyda się również w pracy samodzielnych księgowych.

Rewizor GT to program niezwykle prosty i przyjazny w obsłudze, z nowoczesnym interfejsem gwarantującym najwyższą ergonomię i komfort pracy. Początek pracy z aplikacją nie sprawi problemów nawet mało wprawnym użytkownikom, dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu.  Dostępny dla użytkownika szeroki wachlarz funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowania planami kont, przez dekretację i księgowanie, zarządzanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych – to zaleta programu Rewizor GT.

Rewizor GT to element składowy systemu firmy InsERT GT - zintegrowanego w pełni pakietu aplikacji do prowadzenia firmy z sektora MSP. W skład pakietu wchodzą także: program do obsługi sprzedaży – Subiekt GT, system kadrowo-płacowy – Gratyfikant GT i program do zarządzania relacjami z klientem – Gestor GT. Dzięki dołączanej bezpłatnie aplikacji mikroGratyfikant GT, w systemie Rewizor GT umożliwiono prowadzenie podstawowej obsługi płac.

 

Główne cechy programu Rewizor GT:

 • możliwość elastycznego zarządzania planami kont: generowanie wzorcowego planu kont, możliwość przeniesienia z innego roku obrotowego, tworzenie automatycznie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych
 • opcja rozbudowanej dekretacji: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, obsługa dekretów walutowych, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT)  
 • możliwość zaawansowanego zarządzania rozrachunkami - ich tworzenie oraz rozliczanie, ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach, historia rozrachunków, wspólne rozrachunki z Subiektem GT
 • opcja ewidencji i rozliczania podatku VAT całkowicie zgodnych z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencja transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) i pozaunijnych (eksport i import towarów), wyliczanie automatyczne deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne
 • możliwość automatycznego tworzenia dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; wsparcie dla użytkowników, którzy pracują jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji)
 • specjalnie przygotowane funkcje dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, importowanie dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizowanie wszystkich podmiotów jednocześnie itp.
 • możliwość ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja operacji z nimi związanych
 • opcja definiowania i wyliczania wielu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych
 • funkcja generowania wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); z poziomu programu zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi
 • motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, który zapewnia bezpieczeństwo pracy i jej wysoką wydajność
 • możliwość pracy w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku
 • współpraca z innymi aplikacjami firmy InsERT.

 

 

 

e-Kontrole podatkowe 

Podstawa prawna:  

Art. 193a w ustawie Ordynacja podatkowa nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej zgodnej z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

e-Sprawozdawczość VAT 

Podstawa prawna:  

Art. 82 ustęp 1b w ustawie Ordynacja podatkowa nakłada na przedsiębiorców obowiązek przesyłania informacji o ewidencji VAT, zgodnej z formatem JPK do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.