Gratyfikant GT

Producent: InsERT
Cena: 1499 PLN (netto) 1049 PLN (netto)

 

Gratyfikant GT to nowoczesny system kadrowo-płacowy, następca programu Gratyfikant 3. Aplikację tę można polecić osobom, które zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi w małych oraz średnich przedsiębiorstwach oraz do pracy w biurach rachunkowych.

Gratyfikant GT wchodzi w skład systemu InsERT GT, został zintegrowany z aplikacjami księgowymi z tej linii: Rewizorem GT (systemem finansowo-księgowym) oraz Rachmistrzem GT (księgą przychodów i rozchodów). Istnieje możliwość przeniesienia do niego informacji zgromadzonych w Gratyfikancie 3, mikroGratyfikancie GT, jak również w systemie Płatnik.

Użytkownik programu Gratyfikant GT dysponuje  wieloma rozbudowanymi funkcjami, niezbędnymi w pracy działu kadr i płac. Między innymi pozwala na prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie umów różnego rodzaju czy prowadzenie ewidencji wypłat i rachunków.

Poza tym aplikacja Gratyfikant GT obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i znacznie usprawnia wystawianie deklaracji skarbowych, takich jak:  PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40 oraz ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA).

Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik i jest dostosowany do aktualnych przepisów.

 

Najważniejsze możliwości programu Gratyfikant GT:

 • ewidencja pracowników w rozbudowanej formie (między innymi: historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika, badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary)
 • Elastyczny i unikalny model wynagrodzeń, z dużymi możliwościami w zakresie tworzenia i naliczania wynagrodzeń dla pracowników oraz zarządzania tymi danymi
 • ewidencjonowanie umów o pracę z elastycznym mechanizmem generowania zaawansowanych systemów wynagrodzeń (kilka definicji wypłat w jednej umowie, składniki płacowe globalne lub indywidualne)
 • ewidencjonowanie umów zleceń, umów o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów)
 • Gratyfikan GT strona główna
 • definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych
 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, wyjątki), możliwość wydruków kalendarzy miesięcznych i rocznych
 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (godziny nocne, nadgodziny, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe)
 • ewidencja nieobecności w pracy (między innymi absencje chorobowe, urlopy) dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (wybrane absencje)
 • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki definiowalne, składniki parametryczne, składniki automatyczne, szerokie możliwości parametryzacji)
 • definicje list płac i zestawów płacowych, automatyzujące oraz ułatwiające naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, prowizji, akordów, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
 • deklaracje skarbowe – ich naliczanie i wydruk (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40)
 • generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

Aplikacja Gratyfikant GT dostępna jest także w ofercie specjalnie przygotowanej dla biur rachunkowych oraz doradców podatkowych. W ramach tej oferty, istnieje możliwość zakupu programu w promocyjnym zestawie.

 

Ogólne

unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;

łatwe ustawianie i przełączanie kontekstu pracy większości modułów - wybór pomiędzy wszystkimi pracownikami, precyzyjnie zdefiniowaną grupą lub wybranym pracownikiem;

strona główna programu prezentująca oprócz sumarycznego podliczenia miesiąca pomocne komunikaty o zaległych i niewykonanych czynnościach;

nowoczesny interfejs programu nastawiony przede wszystkim na wygodę pracy użytkownika;

system przeznaczony do samodzielnej obsługi kadr i płac, jak i przystosowany do pracy w biurach rachunkowych.

 

Kadry

rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);

biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów tworzonych w programie oraz import dokumentów zewnętrznych);

ewidencja notatek o pracowniku oraz raportowanie o podstawowych operacjach wykonywanych na danych osobowych pracownika (kto, kiedy i co robił);

ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);

planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;

ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów);

definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;

ewidencja treści (do wydruku) umów o pracę, cywilnoprawnych, rachunków i innych dokumentów kadrowych.

 

Karta pracy

rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);

ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);

ewidencja ekwiwalentów za urlop;

ewidencja akordów i prowizji (stawki liniowe i progresywne) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych;

ewidencja dowolnych naliczeń i potrąceń rozliczanych zbiorczo w wypłatach;

ewidencja potrąceń komorniczych.

 

Płace

rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);

definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń;

naliczanie wypłat na podstawie definicji w umowie lub definicji globalnych (ewidencji składników płacowych);

rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac;

rozbudowany analizator wypłat;

ewidencja rachunków do umów cywilnoprawnych, rachunki dopisywane ręcznie lub generowane zbiorczo na podstawie harmonogramów;

rozliczanie akordów, prowizji oraz wybranych nieobecności w rachunkach do umów cywilnoprawnych;

drukowanie i ewidencjonowanie przelewów z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz dla instytucji (urzędów skarbowych i innych instytucji powiązanych ze składnikami płacowymi pracowników).

 

Inne

ewidencja instytucji (urzędów skarbowych, oddziałów ZUS oraz innych instytucji powiązanych ze składnikami płacowymi);

ewidencja wspólników i właścicieli umożliwiająca naliczanie składek ubezpieczeniowych oraz dopisywanie informacji o świadczeniach i przerwach (dla deklaracji RSA);

naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40);

generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZZA, ZWA, ZCZA, ZCNA) i rozliczeniowych ZUS (RCA, RZA, RSA, DRA);

współpraca z programem Płatnik;

ewidencja i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

Wymagania systemowe

komputer z procesorem minimum 1 GHz (zalecane 2 GHz lub więcej);

minimum 512 MB pamięci RAM (zalecane 1 GB lub więcej);

system operacyjny Windows Server 2003, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 (lub nowszy);

Microsoft Internet Explorer 6.0 (lub nowszy);

około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji klienckiej i około 1 GB dla serwerowej;

dowolny napęd DVD-ROM (do instalacji programu);

system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 lub 2008 R2 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition dostarczana jest na instalacyjnej płycie DVD (przy większej ilości zgromadzonych danych lub potrzebie wykorzystania większej ilości pamięci zachęcamy do zakupu pełnej wersji Microsoft SQL Server);

dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows (do realizacji wydruków).