Wydrukuj tę stronę
piątek, 08 styczeń 2021 17:13

Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 r. na podstawie nowych kodów PKWiU i CN

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Początek 2021 r. nie przyniósł rewolucyjnych zmian dotyczących kas fiskalnych. Przepisy zobowiązały część przedsiębiorców do stosowania kas online. Nie wprowadzono natomiast istotnych ograniczeń w kwestii zwolnień z kasy fiskalnej. Należy jednak uwzględnić, iż od 1 stycznia 2021 r. zwolnienie podmiotowe przysługuje dla czynności określanych za pomocą nowej klasyfikacji.

Od 1lipca 2020 r. wcześniejsza klasyfikacja PKWiU 2008 została zastąpiona Nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 w zakresie usług i niektórych towarów. Zmiana ta miała na celu ujednolicenie stawek VAT dla poszczególnych grup towarów oraz usunięcie pewnych niekonsekwencji, które istniały w poprzedniej klasyfikacji.

Dla podatników oznaczało to m.in. zmianę matrycy stawek VAT w kasach fiskalnych oraz bieżące kontrolowanie, czy klasyfikacja ich towarów się nie zmieniła. Pewne zmiany musiały też zostać wprowadzone na liście czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej.

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 r. – nowa klasyfikacja towarów i usług

Nowe zasady wyznaczania prawa do zwolnienia przedmiotowego z kas fiskalnych w 2021 r. zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2020 r. poz. 2317). Weszło ono w życie 1 stycznia 2021 r.

W załączniku do rozporządzenia nowe brzmienie zyskały następujące pozycje:

12

ex

38.22.2

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych

 

17

ex

53

Usługi pocztowe i kurierskie

 

31

ex

91.01.12.0

Usługi archiwów publicznych (gromadzenie, katalogowanie, ochrona i odzyskiwanie zbiorów), włączając usługi archiwów historycznych, archiwów i kartotek rządowych, łącznie z usługami archiwów elektronicznych

 

47

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Wyłączenia ze zwolnień z kas w 2021 r. według nowej klasyfikacji

Zmiany objęły również czynności, które ze względu na swój charakter muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika. Nowe brzmienie zyskały przepisy § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-f, i, n oraz o, a także pkt 2 lit. i rozporządzenia:

§ 4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku: 

1) dostawy:

(…)

b) części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),
c) silników do napędu pojazdów i motocykli (CN ex 8407, ex 8408 20),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),
e) przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych [(CN ex 8708 z wyłączeniem 8708 21, 8708 29, 8708 95), (CN ex 9401 90 80)] (z wyłączeniem motocykli), to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych

(…)

i) komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11),

(…)

n) wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:

(…)

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 52.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 

W rozporządzeniu w sprawie zwolnień uchylono też § 6 i 7.

 

Kasy fiskalne. Przepisy na 2021 r. – czytaj więcej w poradniku

Czytany 3483 razy Ostatnio zmieniany piątek, 15 styczeń 2021 10:58

Artykuły powiązane