wtorek, 13 kwiecień 2021 22:01

Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 – płatność przelewem

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wymaga posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy m.in. podatników, których obrót z tej sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł netto. Warto jednak wiedzieć, iż w niektórych przypadkach można korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. nawet przy wyższej sprzedaży. Prawo to przysługuje m.in. usługodawcom, którzy otrzymują zapłatę na rachunek.

Kasa fiskalna online lub kasa z elektroniczną kopią paragonu to niezbędny element wyposażenia większości sklepów, punktów usługowych czy lokali gastronomicznych. Urządzenia te posiadają też przedsiębiorcy obsługujący klientów wyłącznie zdalnie. Choć wydanie paragonu stanowi dla wielu z nich standard wysokiej jakości obsługi, powinni wiedzieć, iż w pewnych okolicznościach nie muszą wystawiać paragonu.

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 dla usług

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519) wyznacza dość szeroki katalog różnych preferencji dla podatników. Jednym z określonym w tym akcie zwolnień, z którego korzysta dość szerokie grono przedsiębiorców, jest zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 r. dla usług.

Aby z niego skorzystać trzeba spełnić wszystkie warunki wymienione w poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, zwolnieniu z kasy fiskalnej w 2021 r. podlega:

37. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

 

Przedsiębiorca, który świadczy usługi wyłącznie w sposób spełniający powyższe wymogi, nie musi mieć kasy fiskalnej – niezależnie od wysokości obrotu.

 

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia z kas dla usług

Należy jednak pamiętać, iż wykonywanie pewnych czynności pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnień z kasy, m.in. zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. dla usług. Zostały one wymienione w § 4 rozporządzenia.

W § 4 ust. 1 pkt 2 wymieniono usługi wyłączone ze zwolnień z kas. Zgodnie z tym przepisem, obowiązkowo należy rejestrować na kasie m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem, usługi kulturalne i rozrywkowe (dot. przedstawień cyrkowych), usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, usługi w zakresie wymiany opon lub kół, usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, a także usługi przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji oraz przewozu osób taksówkami.

Jedyny wyjątek dotyczy lekarzy, prawników oraz doradców podatkowych, którzy świadczą usługi przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków, pod warunkiem spełnienia wytycznych określonych w poz. 37 załącznika. W praktyce oznacza to, iż ewidencji na kasie nie musi podlegać np. teleporada, wideoporada, wirtualne spotkanie z prawnikiem czy doradcą podatkowym itp.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2021 r. i nie tylko czytaj w Poradniku

Czytany 14885 razy

Artykuły powiązane

 • Zwolnienia z kas fiskalnych 2021: Kiedy lekarz nie musi wystawiać paragonu? Zwolnienia z kas fiskalnych 2021: Kiedy lekarz nie musi wystawiać paragonu?

  Lekarze i stomatolodzy przyjmujący pacjentów w prywatnych gabinetach muszą mieć kasy fiskalne niezależnie od wysokości obrotu – takie przepisy obowiązują już od kilku lat. Ponadto od 1 lipca 2021 r. branżę medyczną obejmie obowiązek wymiany kas na online’owe. Jednakże w niektórych przypadkach lekarz nie musi wystawiać paragonu, mimo iż ma w gabinecie kasę fiskalną. Jakie to sytuacje?

 • Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną? Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną?

  Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej jest najbardziej popularną tego typu preferencją. Korzysta z niej dość szerokie grono podatników osiągających niski obrót ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Niestety, przekroczenie limitu 20.000 zł lub niższego liczonego w proporcji na zawsze pozbawia prawa do tego zwolnienia. Przedsiębiorca musi kupić kasę fiskalną. Sprawdź, ile ma na to czasu!

 • Kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. przysługują wąskiej grupie podatników, którzy wykonują określone czynności lub osiągają niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Jednakże pewna grupa przedsiębiorców traci prawo do zwolnienia ze względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży. Sprawdzenie listy czynności wyłączonych jest szczególnie istotna przy rozpoczęciu działalności. Sprawdź, kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.!

 • Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Stosowanie kasy fiskalnej jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów. Jednak część z nich może korzystać ze zwolnień w tym zakresie. Dotyczy to m.in. podatników osiągających niskie obroty. Przy rozpoczęciu sprzedaży limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. oblicza się proporcjonalnie. A co w przypadku, gdy prowadzą działalność tylko przez kilka miesięcy w roku?

 • Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów mogą (z pewnymi wyjątkami) korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania urządzenia rejestrującego. Jeśli rozpoczynają sprzedaż w trakcie roku, limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. liczą proporcjonalne. Sprawdź, jakie są zasady przyznawana zwolnień i jak liczyć obrót, o którym mowa w przepisach.