Wydrukuj tę stronę
czwartek, 18 luty 2021 08:52

Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Stosowanie kasy fiskalnej jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów. Jednak część z nich może korzystać ze zwolnień w tym zakresie. Dotyczy to m.in. podatników osiągających niskie obroty. Przy rozpoczęciu sprzedaży limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. oblicza się proporcjonalnie. A co w przypadku, gdy prowadzą działalność tylko przez kilka miesięcy w roku?

Zasady przysługiwania zwolnień z kas fiskalnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Obowiązuje ono do końca 2021 r.

 

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej w 2021 r.

Podatnicy, których obrót netto ze sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20.000 zł, mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

Jeśli rozpoczynają prowadzenie tej sprzedaży w tracie roku, limit do zwolnienia z kasy fiskalnej liczą w proporcji do okresu jej prowadzenia. Pod uwagę należy wziąć liczbę dni od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.

Proporcjonalny limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. liczymy według następującego wzoru:

20.000 zł / 365 dni x Liczba dni prowadzenia sprzedaży

 

Przykład 1.

Firma Jana Kowalskiego rozpoczęła sprzedaż na rzecz konsumentów dnia 18 lutego 2021 r. Limit proporcjonalny w tym przypadku wynosi 17.369,86 zł (20.000 zł / 365 dni x 317 dni). Jeśli przewidywany obrót w roku 2021 r. nie przekroczy tej kwoty, firma może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. a sprzedaż sezonowa

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz konsumentów tylko przez kilka miesięcy w roku często zastanawiają się, czy w ich przypadku limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wylicza się w proporcji, czy przysługuje im pełna kwota 20.000 zł. Należy podkreślić, iż przy wyznaczaniu prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej okres prowadzenia sprzedaży nie ma znaczenia – liczy się fakt, czy firma prowadziła tę sprzedaż w roku poprzednim, czy nie. Jeśli prowadziła, przysługuje jej pełny limit 20.000 zł. Nawet jeśli sprzedaż sezonową wznawia np. od lipca 2021 r.

 

Przykład 2.

Firma Alicji Nowak prowadziła sprzedaż na rzecz konsumentów od kwietnia do października 2020 r. i nie przekroczyła przysługującego jej wówczas limitu proporcjonalnego. W 2021 r. planuje wznowić sprzedaż od maja. Ze względu na kontynuację sprzedaży, przysługuje jej pełny limit 20.000 zł.

 

Przykład 3.

Spółka ABC planuje rozpoczęcie sprzedaży na rzecz konsumentów 1 czerwca 2021 r. i zakończenie jej we wrześniu 2021 r. Przysługuje jej limit proporcjonalny w wysokości 11.726,03 zł (20.000 zł / 365 x 214 dni). Nie ma przy tym znaczenia, iż podatnik planuje zakończyć sprzedaż we wrześniu – dla celów ustalenia limitu bierzemy pod uwagę okres do końca roku.

 

Niezależnie od wysokości obrotu, zwolnienie podmiotowej z kasy fiskalnej nie przysługuje podatnikom, którzy utracili do niego prawo w latach poprzednich, ze względu np. na przekroczenie limitu. Ze zwolnienia podmiotowego nie mogą też korzystać przedsiębiorcy wykonujący czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

 

Zobacz też: Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę!

Czytany 9900 razy

Artykuły powiązane