czwartek, 11 luty 2021 10:07

Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów mogą (z pewnymi wyjątkami) korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania urządzenia rejestrującego. Jeśli rozpoczynają sprzedaż w trakcie roku, limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. liczą proporcjonalne. Sprawdź, jakie są zasady przyznawana zwolnień i jak liczyć obrót, o którym mowa w przepisach.

Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. przysługują na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Polscy przedsiębiorcy najczęściej korzystają w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego – przysługuje ono podatnikom, których obrót w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł. Zasady jego przyznawania zostały określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

 

Obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.

Określając zasady przysługiwania prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej, przepisy wspomnianego rozporządzenia posługują się pojęciem obrotu. W rozumieniu ekonomicznym obrót to całkowita wartość sprzedaży dóbr lub usług danej organizacji w danym okresie lub całkowita wartość transakcji na określonym rynku. Natomiast art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wiąże pojęcie obrotu z podstawą opodatkowania.

Podstawa opodatkowania w świetle przepisów ustawy o VAT to wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną przez podatnika z tytułu dokonywania przez niego dostawy towarów lub świadczenia usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W obrót wliczane są również dotacje, subwencje oraz dopłaty o podobnym charakterze.

Do obrotu określanego w celu ustalenia prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. wliczamy więc każdą sprzedaż dokonaną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego. Dotyczy to także czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, podlegających zwolnieniu przedmiotowemu z kasy.

Wyjątkiem są czynności wymienione w poz. 35 i 47 załącznika. Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, nie uwzględnia się ich w wyliczeniu całości obrotu. Wymieniono tam następujące czynności:

35. 

Dostawa nieruchomości

47. 

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. – jak obliczyć?

Podatnicy kontynuujący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r., jeśli ich obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20.000 zł.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają tę sprzedaż w trakcie roku, kwotę limitu wyliczają w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

Aby dokonać takiego wyliczenia, można posłużyć się następującym wzorem:

20 000 zł (kwota limitu) x Liczba dni prowadzenia sprzedaży w roku bieżącym / 365 (liczba dni w roku

 

Należy przy tym zaznaczyć, iż podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w przypadku, gdy przewidywany przez niego obrót nie przekroczy przysługującego mu limitu. Jeśli spodziewa się wyższych obrotów, zasadniczo powinien mieć kasę fiskalną od samego początku.

 

Uwaga! Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej w 2021 r. nie przysługuje podatnikom, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2021 r. czytaj w Poradniku

Czytany 3838 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 luty 2021 10:13

Artykuły powiązane

 • Zwolnienia z kas fiskalnych 2021: Kiedy lekarz nie musi wystawiać paragonu? Zwolnienia z kas fiskalnych 2021: Kiedy lekarz nie musi wystawiać paragonu?

  Lekarze i stomatolodzy przyjmujący pacjentów w prywatnych gabinetach muszą mieć kasy fiskalne niezależnie od wysokości obrotu – takie przepisy obowiązują już od kilku lat. Ponadto od 1 lipca 2021 r. branżę medyczną obejmie obowiązek wymiany kas na online’owe. Jednakże w niektórych przypadkach lekarz nie musi wystawiać paragonu, mimo iż ma w gabinecie kasę fiskalną. Jakie to sytuacje?

 • Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną? Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną?

  Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej jest najbardziej popularną tego typu preferencją. Korzysta z niej dość szerokie grono podatników osiągających niski obrót ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Niestety, przekroczenie limitu 20.000 zł lub niższego liczonego w proporcji na zawsze pozbawia prawa do tego zwolnienia. Przedsiębiorca musi kupić kasę fiskalną. Sprawdź, ile ma na to czasu!

 • Kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. przysługują wąskiej grupie podatników, którzy wykonują określone czynności lub osiągają niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Jednakże pewna grupa przedsiębiorców traci prawo do zwolnienia ze względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży. Sprawdzenie listy czynności wyłączonych jest szczególnie istotna przy rozpoczęciu działalności. Sprawdź, kto nie może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.!

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 – płatność przelewem Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 – płatność przelewem

  Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wymaga posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy m.in. podatników, których obrót z tej sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł netto. Warto jednak wiedzieć, iż w niektórych przypadkach można korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. nawet przy wyższej sprzedaży. Prawo to przysługuje m.in. usługodawcom, którzy otrzymują zapłatę na rachunek.

 • Urządzenia fiskalne online – co to takiego? Czym różnią się od zwykłych kas? Urządzenia fiskalne online – co to takiego? Czym różnią się od zwykłych kas?

  O kasach fiskalnych online dużo mówi się już od kilku lat. Przedsiębiorców niepokoiła przede wszystkim konieczność masowej wymiany urządzeń, która na szczęście nie została wprowadzona. Dla większości firm urządzenia fiskalne online stanowią obecnie alternatywę. Czym różnią się od tradycyjnych kas z elektroniczną kopią paragonu? W jakie dodatkowe funkcje zostały wyposażone i czy rzeczywiście warto się na nie zdecydować?