niedziela, 02 grudzień 2012 16:48

Odczyt pamięci kasy fiskalnej

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Jak wygląda procedura odczytu pamięci kasy?


Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym wymaga odczytu zawartej w niej pamięci. Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, o dopełnienie tego obowiązku musi zadbać podatnik będący właścicielem urządzenia rejestrującego.

Niezależnie od tego, czy likwidacja kasy fiskalnej wiąże się z wymianą urządzenia na nowe, rezygnacją ze sprzedaży dla osób fizycznych czy całkowitą likwidacją działalności, odczyt pamięci fiskalnej jest niezbędnym – końcowym etapem pracy kasy. Procedura odczytu pamięci musi być zachowana także w przypadku wymiany modułu fiskalnego. Prześledźmy zatem krok po kroku obowiązki podatnika.

Trzy osoby na odczycie

Odczyt pamięci kasy fiskalnej to jedyna czynność ze wszystkich czynności związanych z pracą w trybie fiskalnym, podczas której zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 wspomnianego rozporządzenia muszą być obecne aż trzy osoby.

Serwis Kas Fiskalnych w Warszawie - odczytOczywiście jedną z nich jest właściciel kasy.

Druga to serwisant uprawniony do dokonywania tego typu czynności.

Trzecią osobą jest pracownik urzędu skarbowego, który nadzoruje prawidłowość odczytu pamięci fiskalnej i sporządza odpowiedni protokół.

Zgodnie z § 15 ust. 1 - 4 przed dokonaniem odczytu pamięci fiskalnej należy sporządzić raport dobowy i miesięczny. Następnie w ciągu 7 dni od wykonania tych czynności złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej. Wzór takiego wniosku można znaleźć w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Jeśli podatnik zamierza całkowicie zaprzestać użytkowania danej kasy, musi dodatkowo złożyć w urzędzie wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego.

Kluczową rolą podatnika jest ustalenie terminu takiego spotkania. Może to zrobić na dwa sposoby: powiadomić serwis kas fiskalnych, który z kolei kontaktuje się z urzędem skarbowym i ustala termin odczytu, lub skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem urzędu, ustalić termin i powiadomić właściwy serwis.

Sama procedura odczytu może być wykonana zarówno w siedzibie podatnika, jak i w urzędzie skarbowym lub serwisie. Tak naprawdę kwestia ta jest do ustalenia przez uczestników czynności.

Protokół spisany przez urzędnikaOdczyt z kasy fiskalnej - protokół

Po dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej pracownik urzędy skarbowego spisuje protokół, do którego dołącza wydrukowany raport rozliczeniowy z całego okresu pracy kasy, zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia.

W załączniku nr 4 do rozporządzenia nakreślony został wzór protokołu spisywanego przez urzędnika. Dokument ten należy sporządzić w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Co dalej z pamięcią?

Co dalej z pamięcią kasy fiskalnej

Po dokonaniu odczytu podatnik zobowiązany jest do przechowywania pamięci kasy przez  5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zakończono pracę modułu w trybie fiskalnym. Warunki i miejsce przechowywania powinny umożliwiać bezzwłoczny odczyt danych zapisanych w module pamięci. Od zasady tej są jednak dwa wyjątki.

Właściciel kasy fiskalnej nie ma obowiązku przechowywania pamięci, jeśli odczyt był wykonany za cały okres pracy kasy i jest to potwierdzone w protokole. Taka sytuacja następuje również wtedy, gdy pracownik serwisu kas fiskalnych orzeknie brak możliwości odczytu pozostałych danych.

 

Co dalej z kasą fiskalną?Kasy fiskalne - odczyt i co dalej

Samo urządzenie po dokonaniu odczytu i wymontowaniu pamięci kasy można zezłomować lub poddać utylizacji w inny sposób, uznany przez podatnika za właściwy.

Czynność ta nie wymaga ani zgody, ani udziału przedstawicieli urzędu skarbowego i serwisu. Należy jednak pamiętać o ochronie środowiska i zutylizować urządzenie w sposób odpowiedzialny.

Pamiętajmy też, że zgłoszenie kasy fiskalnej do procedury odczytu pamięci jest obowiązkiem podatnika,  a niedopełnienie tego obowiązku zgodnie z art. 80 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.) skutkuje karą grzywny do 120 stawek dziennych.

Czytany 17596 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 17 marzec 2014 07:53
Więcej w tej kategorii: Przegląd techniczny kasy »