niedziela, 02 grudzień 2012 16:47

Przegląd techniczny kasy

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Jak wygląda przegląd techniczny kasy fiskalnej?

 

Podstawa prawna:   Rozdział 4 - § 33 i 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Serwis urządzeń fiskalnych może wykonywać tylko serwis główny (np. producent lub importer) lub wyznaczona przez niego firma posiadająca autoryzację i przeszkolenie w zakresie świadczenia serwisu, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas.

Każdy uprawniony serwisant posiada identyfikator ze zdjęciem, na którym umieszczone są m.in. data ważności oraz zakres posiadanych uprawnień.

Zgodnie z § 23 ust. 5 rozporządzenia wzór identyfikatora serwisanta kas fiskalnych określa załącznik nr 6 do tego aktu prawnego.

przeglad techniczny kasy fiskalnej

Obowiązki serwisanta podczas przeglądu

Uprawniony serwis kas fiskalnych zobowiązany jest do wykonania takich podstawowych usług, jak fiskalizacja, wydanie książki kasy fiskalnej, wykonywanie przeglądów czy odczyt pamięci fiskalnej.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia w sprawie kas uprawniony serwisant powinien postępować według określonego wzorca także podczas samego przeglądu technicznego. Serwisant sprawdza:

 • Stan plomb
 • Stan obudowy kasy
 • Czytelność dokumentów fiskalnych drukowanych przez urządzenie
 • Program pracy kasy i program archiwizujący
 • Poprawność działania kasy, szczególnie w zakresie emisji dokumentów fiskalnych
 • Wyświetlacz - poprawność jego działania
 • Stan pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego
 • Stan techniczny akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania urządzenia

Taki przegląd nie jest tylko zwykłą formalnością, potrzebną do uzyskania wpisu w książce kasy fiskalnej. Serwisant kas fiskalnych ma obowiązek wykonać wszystkie wymienione wyżej czynności. Dzięki temu użytkownik ma gwarancję prawidłowego funkcjonowania kasy fiskalnej.

Plomby i obudowa

Przegląd okresowy Kasy Fiskalnej

Jednym z najważniejszych obowiązków serwisanta kas fiskalnych jest sprawdzenie nienaruszalności plomb na obudowie kasy. W przypadku drukarek fiskalnych, które nie mają programu aplikacyjnego, konieczne jest również skontrolowanie plomb na module fiskalnym urządzenia oraz ich zgodności z zapisami w książce kasy. Konieczne jest także sprawdzenie zgodności plomb z zapisami posiadanymi przez sam serwis, zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Prawidłowy stan plomb jest bardzo ważny, szczególnie podczas ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego. W następnej kolejności pracownik serwisu kas fiskalnych powinien sprawdzić stan obudowy urządzenia.

Nowoczesne kasy fiskalne są odporne na uszkodzenia i trwałe, jednak nawet one mogą ulec uszkodzeniu. Wymóg skontrolowania stanu obudowy urządzenia fiskalnego znajduje się w § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas.

Poprawny i czytelny wydruk

Wydruki w kasach fiskalnych

Kolejny wymóg zapisany jest w § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia - zgodnie z tym przepisem obowiązkiem serwisanta jest wydrukowanie dokumentu na kasie i sprawdzenie jego czytelności i prawidłowości.

Jednocześnie pracownik serwisu sprawdzi poprawność działania kasy, ze szczególnym uwzględnieniem emisji dokumentów fiskalnych, zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

Prawidłowość wydruków jest podstawowym kryterium poprawności pracy kasy fiskalnej, dlatego właśnie przepisy kładą tak duży nacisk na konieczność dokonania w tym zakresie kontroli podczas przeglądu.

Programy i mechanizmy

Sewisant programuje kasę fiskalną

Serwisant kas fiskalnych zobowiązany jest również do skontrolowania programu pracy kasy oraz programu archiwizującego. Należy sprawdzić wersję programów oraz ich zgodność z zapisami w książce kasy i w dokumentacji prowadzonej przez serwis. Wymóg ten został zapisany w § 34 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

Oprócz tego uprawniony serwisant musi dokonać przeglądu wewnętrznych mechanizmów kasy. Konieczne jest między innymi sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów wewnętrznego zasilania urządzenia fiskalnego oraz płyty głównej. W rozporządzeniu wymóg ten znajdziemy w § 34 ust. 1 pkt 8.

W obowiązku serwisanta leży także sprawdzenie pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego pod kątem zgodności z dokumentacją konstrukcyjną. Niezbędne jest również sprawdzenie poprawności działania wyświetlacza, zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia.

Zapisy w książce

Książka serwisowa kasy fiskalnej

Aby przegląd techniczny był pełny, uprawniony pracownik serwisu kas fiskalnych ma obowiązek wpisania do książki kasy daty dokonanej kontroli oraz wyniku kontroli, zgodnie z § 34 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia. Jeśli stwierdzono nieprawidłowości, w książce kasy powinna zostać naniesiona odpowiednia adnotacja, a niezbędne naprawy powinny zostać wykonane jak najszybciej. Od 1 kwietnia 2013 roku dodatkowym obowiązkiem serwisanta jest dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu poświadczającego dokonanie przeglądu, na przykład faktury. Ten nowy obowiązek został opisany w § 34 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

Takie przeglądy w myśl § 33 ust. 1 aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie kas należy wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata.

W przypadku taksówkarzy należy uwzględnić odrębne przepisy, zgodnie z § 33 ust 2 rozporządzenia.

Czytany 14448 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 16 marzec 2014 22:00

Artykuły powiązane

 • Kto musi mieć kasę fiskalną od 1 marca 2015 roku? Kto musi mieć kasę fiskalną od 1 marca 2015 roku?

  Świadczysz usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie, usługi związane z wyżywieniem, jakieś inne usługi? A może do końca 2014 roku korzystałeś ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niewielką liczbę usług lub przekroczyłeś limit obrotu w grudniu 2014 r.? Sprawdź, czy i Ciebie dotyczy obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej od 1 marca 2015 roku! Dziesiątki tysięcy polskich przedsiębiorców musi wprowadzić kasę w tym terminie.

 • Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalnym u lekarzy 2013 Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalnym u lekarzy 2013

  Samorząd lekarski zwrócił się do resortu finansów z wnioskiem o możliwość stosowania na paragonach fiskalnych bardziej ogólnych nazw usług, ze względu na tajemnicę lekarską i dobro pacjentów. Ministerstwo uznało jednak argumenty lekarzy za niezasadne, ponieważ paragon nie zawiera imienia i nazwiska klienta.

 • Kto musi mieć kasę fiskalną od 1 marca 2013 roku? Kto musi mieć kasę fiskalną od 1 marca 2013 roku?

  Lekarze, prawnicy, podatnicy prowadzący szkoły jazdy, hurtownicy oraz wiele innych osób prowadzących sprzedaż dla klientów detalicznych już 1 marca 2013 roku musi zarejestrować kasę fiskalną. To skutek nowych przepisów, które obniżyły limit zwalniający z obowiązku stosowania urządzenia fiskalnego z 40.000 na 20.000 zł.

 • Kontrakt z NFZ – kiedy lekarz musi mieć kasę fiskalną? Kontrakt z NFZ – kiedy lekarz musi mieć kasę fiskalną?

  Zmiana limitu obrotu zwalniającego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w 2013 roku objęła także podatników wykonujących zawód lekarza. Wielu lekarzy zastanawia się, czy do tych obrotów należy wliczyć sprzedaż usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ lub innymi podmiotami gospodarczymi. Ustawa o VAT rozwiewa wszelkie wątpliwości.

 • Kiedy lekarz musi mieć kasę fiskalną? Kiedy lekarz musi mieć kasę fiskalną?

  Do 1 maja 2011 roku lekarze znajdowali się tej grupie podatników, która korzystała ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień