Subiekt GT - od podstaw

Cena: 400 PLN (netto)

 

Jeśli Ty i Twój Subiekt wciąż jesteście w fazie przełamywania pierwszych lodów i coś nie pozwala wam przejść do kolejnego etapu znajomości koniecznie powinieneś  temu zaradzić.

Szkolenie Subiekt GT dla początkujących to idealne rozwiązanie!

 

Rozpoczynając szkolenie od analizy branży, w jakiej działa Twoja firma będziemy mogli określić potencjalne problemy, z którymi mogą się zetknąć pracownicy zaczynający pracę z systemem i znaleźć dla nich proste rozwiązania.

Omawiając obieg dokumentów w firmie nauczymy użytkowników systemu prawidłowego obiegu dokumentów w Subiekcie GT, co pozwoli uniknąć wielu komplikacji w trakcie użytkowania systemu.

Współpracując z działem księgowym firmy dowiemy się, jakie działania mogą przyspieszyć i usprawnić jego pracę, a następnie nauczymy tych działań pozostałych pracowników korzystających z Subiekta GT w firmie.

Szkolenie Subiekt GT dla początkujących to nie tylko wspaniały sposób na przełamanie lodów i nauczenie się obsługi programu Subiekt GT w stopniu podstawowym, ale również okazja do zdobycia stabilnych podstaw do dalszego poszerzania kompetencji w zakresie obsługi tego systemu, a w konsekwencji do usprawnienia pracy całej firmy.

 

 

Wprowadzanie nowego towaru:

grupa, cechy; pola dodatkowe własne standardowe; pola własne definiowalne; zdjęcia towaru; kod dostawcy; wiele kodów kreskowych; producent; termin ważności; różne jednostki miary, przeliczniki; porównawcza jednostka miary; rzeliczenie na masę, objętość, powierzchnię; kalkulacja cen; cena zakupu, ustalanie i zmiana; cena magazynowa, koszt towaru; cena kartotekowa.

 Wprowadzanie kontrahenta:

dostawca, odbiorca, instytucja, pracownik, właściciel; Kontrahent zagraniczny; NIP unijny; Domyślne rabaty; Ograniczenia udzielania kredytu kontrahentowi; Grupa, cechy; Pola dodatkowe własne standardowe; Pola dodatkowe własne definiowalne; CRM mikro;CRM Recent CRM dla InsERT GT.

Zamówienia:

Częściowa realizacja zamówienia, zamówienie różnicowe; Faktura zaliczkowa; Faktura proforma; Rezerwacja towarów wprowadzonych do zamówienia; Zmiana uporządkowania (kolejności) wyświetlania na podglądzie dokumentu i na wydruku dokumentu – sposób ustawiania

Sprzedaż detaliczna:

Paragon standard; Karta kredytowa, gotówka; Reszta, parametryzacja; Sprzedaż towaru, który jest w kartotece, ale nie ma na stanie; Sprzedaż towaru jednorazowego; Sprzedaż towaru (usługi) nieistniejącej w kartotece; Paragon imienny; Zamiana na fakturą, faktura detaliczna; Znacznik fiskalizacji, odświeżenie; Zmiana osoby wystawiającej; Zysk, marża, podgląd; Ostrzeżenie o zaniżeniu ceny – parametryzacja;

Zwrot ze sprzedaży detalicznej:

zwrot zwykły; zwrot do nieistniejącego paragonu; ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek;

Faktura sprzedaży:

Wybór kontrahenta, instynkt; Dymek z dowolnym tekstem, informacja o rozrachunkach- parametryzacja; Notatki; Informator o towarze, dokumencie, kontrahencie (np. ruch towaru, co, kiedy i za ile zostało kupione/sprzedane); Sprzedaż wg cen  netto/brutto; Zmiana waluty na dokumencie;Wybór poziomu cen sprzedaży; Transakcje unijne: WNT, WDT, transakcja trójstronna, sprzedaż poza granicami kraju; Tworzenie deklaracji Intrastat, współpraca z oprogramowaniem celno-statystycznym CELINA; Rabat: do pozycji, dokumentu, ze zdefiniowanej promocji; Odłożenie dokumentu, wycofanie skutku magazynowego, wywołanie skutku magazynowego; Kredyt kupiecki, przedpłata przelewem; Inny płatnik, inny odbiorca; Inna data sprzedaży niż data wystawienia faktury; Wybór kasy, inna data płatności gotówkowej; Kategoria: faktury, dokumentu kasowego, dokumentu magazynowego; Uwagi do dokumentu (drukowanie tak/nie); Opis do pozycji na dokumencie; Wymuszenie uporządkowania listy towarów na dokumencie wg np. nazwy towaru; Masa, objętość, powierzchnia towarów na dokumencie; Duplikat; Faktura Proforma; Wydruk w języku ang., niemieckim, dowolnym; Sprzedaż z wybranej dostawy; Dyspozycja towaru w sieci; Nr dokumentu: sprawdzenie, automatyczny, ręczna zmiana, łamanie przez magazyn, miesiąc, prefix. 

Faktura zakupu:

Ręczna zmiana wartości VAT, ręczna zmiana zaokrąglenia; Wpisanie nr serii

Korekty:

Korekty dokumentów; Korekty do nieistniejącego dokumentu

Dokumenty magazynowe:

Auto WZ, auto PZ; Cena na dokumentach magazynowych, dokumenty magazynowe z VAT, rabat na dokumentach magazynowych; MM bez skutku w magazynie docelowym; Odkładanie dokumentów magazynowych; Zwroty do dokumentów magazynowych

Dokumenty kasowe:

Transfer z kasy do kasy, z kasy na konto bankowe, transfer utargu; Raport kasowe

Dokumenty bankowe:

Drukowanie przelewu; Przekaz elektroniczny, home banking – praktyczne stosowanie; Transfer; Uzgadnianie wyciągów bankowych, status dokumentu 

Rozrachunki:

Rozliczanie indywidualne, zbiorcze, przez kompensaty; Rozrachunki rozliczone; Historia rozrachunku; Rozkojarzenie rozrachunku; Wezwania do zapłaty, naliczenie odsetek; Historia windykacji; Wiarygodność płatnicza kontrahenta: sprawdzenie, sporządzenie notatki

Numery początkowe dokumentów:

Ustawianie numerów początkowych; Luki w numeracji, automatyczne znajdowanie; Zmiana numeru pojedynczego dokumentu; Dopisywanie dokumentu „gdy brak wolnego numeru”; Rezerwacja numerów dokumentów; Nadawanie numerów przez przedstawicieli handlowych, kierowców, akwizytorów itp.

Waluty:

Rodzaj, kursy, automatyczne pobieranie z Internetu

Parametry Subiekta:

Ustalanie uprawnień użytkowników programu:

Zestawienia:

Archiwizacja:

Kasiarz:

Współpraca z kasami fiskalnymi, drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, wagami;

Praca zdalna z programem za pośrednictwem Internetu:

Podsumowanie:

  • program szkolenia dostosowany do poziomu zaawansowania użytkownika;
  • trenerzy–Dyplomowani serwisanci InsERT;
  • szkolenie dla jednej osoby;
  • indywidualne stanowiska komputerowe;
  • szkolenia podzielone na bloki tematyczne;
  • czas trwania szkolenia 5 godzin;
  • Miejsce szkolenia: siedziba naszej firmy BUCHCOM;

  Uwaga !!! - terminarz szkoleń udostępnimy po wakacjach.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu napisz do nas.

 

 Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu napisz do nas na adres

 

Kasy Fiskalne

Drukarki Fiskalne

Wagi

Usługi księgowe

Terminale płatnicze

Szkolenia