obsługa programu Rewizor GT

Producent: InsERT

 

Koszt szkolenia: 150 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

Koszt dojazdu: ustalany indywidualnie.

Prowadzisz księgowość? Właśnie zaczynasz pracę z systemem Rewizor GT i chcesz w jak najkrótszym czasie nauczyć się z niego korzystać? Nie wiesz od czego zacząć? Najlepiej od szkolenia przygotowanego tylko dla Ciebie..

Indywidualne dedykowane szkolenie - Rewizor GT zostanie opracowane i dostosowane do twoich umiejetności i potrzeb,

które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Rewizorem GT i szukają profesjonalnego wsparcia, które pomoże im zrozumieć mechanikę działania systemu oraz podpowie, jak najlepiej z niego korzystać.

 

W trakcie szkolenia:

tłumaczymy zasadę funkcjonowania systemu,

omawiamy poszczególne elementy systemu,

uczymy jak w sposób efektywny korzystać z systemu w codziennej pracy,

omawiamy najczęściej popełniane przez użytkowników błędy i podpowiadamy jak ich unikać.

 

Elastycznie zarządzać planami kont, tworzyć konta kartotekowe, konta pozabilansowe,

Automatycznie tworzyć dekrety księgowe za pomocą dekretacji kontekstowej i importu,

Importu dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT,

Zarządzać rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT;

Prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;

Definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;

Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsER.

 

Polityka rachunkowości:

jaki ma wpływ na pracę księgowego i konfigurację programu, czy można bez niej pracować z programem,

Kartoteki:

kontrahenci; instytucje; wspólnicy; środki trwałe; pojazdy,

Konta księgowe:

dodawanie, definiowanie, poziomy  (konta syntetyczne i analityczne), definiowanie umiejscowienia kont w bilansie i RZS, rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) i deklaracji PIT/CIT);

Rejestry księgowe:

zakładanie; definiowanie; wykorzystanie; parametryzacja;

Ewidencje VAT:

zakładanie; definiowanie; wykorzystanie; parametryzacja;

Plan kont:

budowa planu kont, dodawanie konta syntetycznego, analitycznego, zagłębianie kolejnych poziomów kont; obcojęzyczne nazwy kont; definiowanie: konta bilansowe  (w tym rozrachunkowe), wynikowe, pozabilansowe; usuwanie kont analitycznych i syntetycznych – sposób i  warunki dopuszczalności;

Plan kont kartoteki:

podpinanie kartotek zwykłych (tzw. kartoteki powiązane); definiowanie, tworzenie i podpinanie kartotek filtrowanych (przykład zastosowania); odłączanie kartotek – sposób i warunki dopuszczalności;

Bilans otwarcia:

wprowadzenie BO; wprowadzanie BO na kontach rozrachunkowych; wprowadzenie automatyczne BO jako bilansu zamknięcia z poprzedniego roku obrachunkowego; zatwierdzanie BO; korygowanie bilansu otwarcia; drukowanie BO;

Dekretacja:

różnica pomiędzy dekretowaniem a księgowaniem; dekretacja ręczna na przykładzie faktury kosztowej (wyszukiwanie kontrahentów przy zapisach na kontach rozrachunkowych; wprowadzanie rozrachunku; generowanie zapisów VAT);  dekretacja dokumentów otrzymanych drogą elektroniczną w pliku „komunikacji”; możliwość podglądanie zapisów na kontach i edycji wcześniejszych dekretów;

Schematy importu dokumentów:

zasady tworzenia.
- przykład schematu importu do faktury sprzedaży, faktury zakupu;
- przykład schematu importu do dokumentów kasowych KP, KW i bankowych BP, BW.
- inne przykłady schematów importu;

dekretacja automatyczna – dekretacja półautomatyczna,  automatyczna, sposób postępowania z zapisami o kwotach zerowych; dekretacja z wymuszonym wyborem schematu importu, innym niż domyślny;

Pieczęcie księgowe:

zasady tworzenia i wykorzystania.

Wydruki ewidencji VAT:

rodzaje ewidencji; typ odliczenia VAT; filtrowanie; wzorce wydruków;

Deklaracje skarbowe:  

Zaliczka miesięczna CIT, CIT8, Zaliczka miesięczna liniowa PIT, PIT-28, PIT36, PIT36L, VAT7, VAT7K, VAT7D, VATUE, VATUEK; wysyłka elektroniczna;

Operacje na środkach trwałych:

przyjęcie, modernizacja, przesunięcie, zmiana amortyzacji, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, sprzedaż; plany amortyzacji; przyjęcie środka trwałego, który był już wcześniej w użytkowaniu; naliczenie amortyzacji; cofnięcie naliczenia amortyzacji; dekretacja amortyzacji ręczna, automatyczna, cofnięcie dekretacji; tabele amortyzacyjne, wydruk tabel amortyzacyjnych;

Dokumenty finansowe:

raporty kasowe, transfery z kasy do kasy, z kasy do banku; dokumenty bankowe, transfery bankowe, elektroniczne przesyłanie poleceń przelewów bankowych (bankowość elektroniczna, home-banking); uzgodnienie operacji bankowych; kompensaty, tworzenie, wydruk; raport bankowy; informator o rachunku bankowym; wydruki potwierdzenia rozliczenia; dekretacja z poziomu modułu bankowego: automatyczna, półautomatyczna, z wymuszeniem wskazanego schematu;

Rozrachunki:  

należności - zobowiązania, rozrachunki z wybranym kontrahentem, wg dokumentów, wg kontrahentów, spłaty rozrachunków, rozrachunki rozliczone.
- rozliczanie rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie, 
- historia rozliczenia rozrachunków, rozrachunki błędnie rozliczone, rozkojarzenie rozrachunków,
- windykacje: wezwania do zapłaty, naliczanie odsetek;

Moduł administracyjny:

- parametry: Rewizora, podmiotu, inne parametry
- słowniki: polityka uprawnień personelu, pozostałe słowniki
- wzorce wydruków

Korzystanie z pomocy do programu:

- przykładowe skróty klawiaturowe: klonowanie aplikacji w ramach jednej licencji, filtrowanie, podgląd dokumentów,

 


Prezentacja automatycznej dekretacji kilkudziesięciu różnych dokumentów wystawionych w Subiekcie GT na skonfigurowanej wspólnej bazie programów Rewizor GT i Subiekt GT .

 

Kasy Fiskalne

Drukarki Fiskalne

Wagi

Usługi księgowe

Terminale płatnicze

Szkolenia