Wydrukuj tę stronę
wtorek, 31 lipiec 2018 04:48

Kasy fiskalne online: Kto musi mieć od 2020 roku?

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Lekarze, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki, a także kluby fitness i firmy budowlane – wszyscy ci podatnicy będą musieli stosować kasy fiskalne online już od 2020 roku. Sprawdź, kogo obowiązek ten obejmie jeszcze wcześniej – w roku 2019. Dowiedz się też, czym są kasy fiskalne online i dlaczego warto będzie zakupić urządzenie nowego typu, nawet jeśli nowe przepisy nie przewidują dla podatnika takiego obowiązku.

Producenci kas i drukarek fiskalnych intensywnie pracują nad projektami nowych urządzeń – kas fiskalnych online. Wkrótce pierwsze tego typu kasy będą uzyskiwały potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r. poz. 1206). Nowy akt prawny wszedł w życie 5 lipca 2018 r. – określił on wytyczne dotyczące kas online’owych. Z wytycznych tych korzystają producenci urządzeń oraz serwisy fiskalne.

Wdrożenie rozwiązań pozwalających polskim podatnikom na rejestrowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online będzie możliwe dzięki ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Projekt tego nowego aktu prawnego z 21 marca 2018 r. oczekuje obecnie na zatwierdzenie przez Sejm. Wiadomo jednak, kiedy zmienione przepisy wejdą w życie i jak wpłyną na codzienność użytkowników kas fiskalnych.

 

Wymiana kas fiskalnych na online – od kiedy

Ustawa nowelizacyjna określa konkretne terminy wymiany kas i drukarek fiskalnych na urządzenia online’owe przez poszczególne grupy podatników. Decydującym kryterium będzie rodzaj wykonywanych przez przedsiębiorcę czynności.

 

Wymiana kas fiskalnych na urządzenia online’owe rozpocznie się już w 2019 r. Od 1 stycznia 2019 r. ewidencję sprzedaży za pomocą nowych kas będą musieli prowadzić podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także dokonujący dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

W następnej kolejności wymiana obecnie używanych kas na kasy online’owe czeka podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo), a także usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Zgodnie z projektowanymi przepisami, czynności te będą obowiązkowo rejestrowane na kasach online’owych już od 1 lipca 2019 r.

 

Dla kogo kasa fiskalna online w 2020 roku

Najpóźniejszy termin obowiązkowego wprowadzenia kas i drukarek fiskalnych online obejmie najszerszą grupę podatników. Aż 5 dużych branż będzie musiało wymienić obecnie użytkowane urządzenia na kasy nowego typu w 2020 roku.

 

Od 1 stycznia 2020 r. kasy fiskalne online będą musieli stosować podatnicy świadczący:

  • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • usługi budowlane,
  • usługi prawnicze,
  • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

 

Kto jeszcze kupi kasę online w 2020 roku

Pozostali podatnicy – niewykonujący czynności wymienionych w projekcie ustawy nowelizacyjnej jako zobowiązujące do wymiany kas na online – przy zakupie nowego urządzenia będą mieli wybór – kasa fiskalna online lub urządzenie „starego” typu. Modele użytkowane obecnie wciąż będą bowiem dostępne na rynku.

 

Ustawodawca przewidział jednak końcowe terminy, w których kasy fiskalne dostępne na półkach serwisów fiskalnych obecnie będą mogły uzyskiwać homologacje. Tylko do końca 2018 r. potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miast będą otrzymywały urządzenia fiskalne z papierową kopią paragonu – jako technologicznie najbardziej przestarzałe, zostaną wycofane z użytku jako pierwsze. W następnej kolejności los ten czeka kasy i drukarki fiskalne „starego” typu z elektroniczną kopią paragonu – urządzenia te będą uzyskiwały homologacje tylko do końca 2022 roku.

 

Zakup kasy fiskalnej online będzie opłacał się tym podatnikom, którzy po wejściu w życie nowych przepisów dopiero rozpoczną ewidencjonowanie. Uzyskają oni bowiem możliwość skorzystania z ulgi do 700 zł na każdą kasę zgłoszoną do urzędu skarbowego. Odliczenia ulgi na kasę nie będzie można dokonać w przypadku zakupu urządzenie nieonline’owych. W ten sposób rząd chce zachęcić przedsiębiorców do zakupu kas nowego typu.

 

Czym są kasy fiskalne online

Główną różnicą między urządzeniami „starego” typu a kasami fiskalnymi online ma być wyposażenie tych drugich w zupełnie nową funkcję – przesyłanie informacji o transakcjach i nie tylko do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Ten zaawansowany system prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej poprzez analizę otrzymywanych danych umożliwi sprawniejsze wykrywanie poważnych nadużyć podatkowych i przeciwdziałanie im.

 

Ponadto kasy fiskalne online emitować będą e-paragony – dokumenty elektroniczne obok tradycyjnych wydruków. Każda taka kasa będzie obowiązkowo posiadała interfejs komunikacyjny do terminala płatniczego, a kopie dokumentów fiskalnych będą zapisywać się wyłącznie w formacie cyfrowym.

 

Posiadanie kasy online’owej będzie wiązało się też z innymi korzyściami – wprowadzenie takiego urządzenia w działalności nie będzie wymagało złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia danych dotyczących kasy - numer ewidencyjny będzie nadawany urządzeniu automatycznie przy pierwszym połączeniu z CRK. Kasa online’owa będzie też m.in. weryfikować poprawność zaprogramowanych stawek podatkowych.

 

Aktualizacja!

Planowane przepisy dotyczące kas fiskalnych online nie weszły w życie w 2018 r. W styczniu 2019 r. projekt ustawy nowelizacyjnej wciąż nie został zatwierdzony przez Sejm. Ze względu na znaczne opóźnienia w procesie legislacyjnym, należy spodziewać się przesunięcia terminów wejścia w życie obowiązku stosowania kas fiskalnych online przez poszczególne grupy podatników. Ostateczny kształt nowych przepisów poznamy jednak po opublikowaniu ustawy nowelizacyjnej w Dzienniku Ustaw.

 

 ustawa kasy online

Czytaj też: Ulga na zakup kasy fiskalnej online

 

Drukarki fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 9374 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 styczeń 2019 12:15

Artykuły powiązane