niedziela, 31 lipiec 2022 22:14

Zakup kasy online po terminie a ulga 700 zł. Czy przysługuje?

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy online jest jednym z podstawowych warunków uzyskania ulgi do 700 zł za każde urządzenie. W praktyce jednak zdarzają się różne sytuacje – choroba, trudności z zakupem urządzenia, czy znane z ubiegłych lat zamknięcie branż ze względu na pandemię. Czy w takich okolicznościach zakup kasy online po terminie przekreśla prawo do ulgi 700 zł? W znalezieniu odpowiedzi pomocne będą interpretacje indywidualne.

Ulga na kasę fiskalną przysługuje obecnie wyłącznie na urządzenia online’owe – przesyłające dane do Centralnego Repozytorium Kas. Odliczenia mogą dokonać zarówno podatnicy zobligowani przepisami do wprowadzenia kasy w działalności w określonych terminach, jak i decydujący się na ten krok dobrowolnie. Konieczne jest jednak spełnienie warunków określonych w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

 

Zakup kasy online po terminie a ulga

Ulga na zakup kasy online przysługuje podatnikom, u których:

 • powstał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie online, pod warunkiem terminowego wywiązania się z tego obowiązku;
 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji na kasie online, ale zrobili to dobrowolnie, a wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;
 • powstał ustawowy obowiązek wymiany kas fiskalnych z elektroniczną lub papierową kopią paragonu na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w branżach wymienionych w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT.

Dodatkowymi warunkami skorzystania z ulgi na kasę fiskalną jest zakup urządzenia z ważną homologacją oraz posiadanie faktury oraz dowodu zapłaty całości należności.

W praktyce więc przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik powinien już zakupić kasę i poddać ją fiskalizacji. W wymaganej dacie urządzenie powinno być już połączone z systemem CRK.

 

Ulga na kasę po terminie – co w szczególnych przypadkach?

Spóźnienie z instalacją kasy online pozbawia podatnika prawa do ulgi 700 zł na zakup urządzenia. W przeszłości przedmiotem interpretacji indywidualnych organów podatkowych były szczególne sytuacje podatników, którzy nie rozpoczęli ewidencjonowania sprzedaży na kasie online w ustawowych terminach. Z punktu widzenia tychże przedsiębiorców były to sytuacje uzasadnione, w których organy podatkowe powinny przychylić się do wniosku o zachowanie prawa do ulgi na kasę fiskalną.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 września 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.429.2020.2.MN dotyczyła podatnika, który prowadził działalność w zakresie mechaniki pojazdowej. Ze względu problemy zwrotne – przebywanie na zwolnieniu lekarskim – oraz trudności w zakupie kasy online (brak urządzeń na rynku) spóźnił się on z zakupem kasy o 13 dni. Natomiast z rozpoczęciem ewidencjonowania na kasie online – o 30 dni.

Zgodnie z przepisami, ze względu na specyfikę branży miał on obowiązek wymienić dotychczas używane urządzenie na kasę online i rejestrować za jej pomocą sprzedaż od 1 stycznia 2020 r. Tymczasem sprzęt zakupił dopiero 13 stycznia, a pierwszą sprzedaż zarejestrował 30 stycznia.

Dyrektor KAS nie przychylił się do wniosku o możliwość skorzystania z ulgi pomimo spóźnienia, jak czytamy w interpretacji indywidualnej:

(...) podatnik z branży świadczącej usługi naprawy pojazdów silnikowych, był obligatoryjnie zobowiązany do rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas on-line od 1 stycznia 2020 r., a zatem był zobowiązany do wymiany kasy starego typu na kasę on-line do tego terminu.

W odniesieniu zatem do kasy rejestrującej on-line, której zakup oraz fiskalizacja w związku z wymianą dokonane zostały dopiero 13 stycznia 2020 r., Wnioskodawca z uwagi na niedotrzymanie ustawowego terminu nie będzie mógł otrzymać zwrotu, o którym mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o VAT (...)".

 

Kolejna interpretacja Dyrektora KIS z dnia 30 kwietnia 2021 r., nr 0112-KDIL3.4012.14.2021.2.MS dotyczyła podatnika świadczącego usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie, był on zobowiązany do rejestrowania sprzedaży na kasie online od 1 stycznia 2021 r. W tym czasie jednak w związku z obostrzeniami wprowadzonymi ze względu na COVID-19 nie mógł on przyjmować gości w swoim obiekcie, a co za tym idzie nie rejestrował żadnej sprzedaży.

Z zakupem urządzenia online’owego spóźnił się kilka dni. Fakturę zakupu kasy została otrzymał 7 stycznia 2021 r., a fiskalizacja kasy nastąpiła 8 stycznia 2021 r. Pomimo braku sprzedaży przez ten okres, Dyrektor KAS nie przychylił się do wniosku podatnika o możliwość skorzystania z ulgi. Jak czytamy w interpretacji:

(...) W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy miał obowiązek posiadania kasy on-line na dzień 1 stycznia 2021 r.

Fakt, że Wnioskodawca w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 8 stycznia 2021 r. nie mógł wynajmować pokoi pozostaje bez wpływu na wyznaczony przepisami termin obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie on-line.

Podsumowując, skoro Wnioskodawca nie dokonał ufiskalnienia kasy on-line w terminie do 1 stycznia 2021 r., nie zwrócił się też do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o indywidualne rozstrzygnięcie w tej sprawie, to nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line (...).

Jak wynika z omówionych interpretacji, organy podatkowe surowo oceniają spóźnienie z instalacją kasy fiskalnej. Nawet jeden dzień zwłoki pozbawia przedsiębiorców prawa do odliczenia. Warto więc pilnować terminów i dbać o wywiązywania się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków.

 

Zobacz też: Odzyskiwanie należności od kontrahenta z InsERT nexo i GT!

Czytany 1476 razy

Artykuły powiązane

 • Sprzedaż sezonowa – jaką kasę fiskalną wybrać? Sprzedaż sezonowa – jaką kasę fiskalną wybrać?

  Lato zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim – sprzedaż sezonowa. Dla wielu przedsiębiorców ciepłe miesiące to okres największego (a czasem nawet jedynego w całym roku) zarobku. Otwierając sezonowy biznes pamiętaj, że obowiązują Cię przepisy dotyczące posiadania kasy fiskalnej. Sprawdź, jaka kasa fiskalna najlepiej sprawdzi się w sprzedaży sezonowej!

 • Kasy online od 2023 r. – obowiązkowe dla wszystkich? Kasy online od 2023 r. – obowiązkowe dla wszystkich?

  Wraz z końcem 2022 r. z półek serwisów fiskalnych znikną kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu. To dalszy ciąg reformy fiskalnej prowadzonej w Polsce od 2019 roku. Co w praktyce oznacza dla przedsiębiorców? Czy musimy obowiązkowo wymienić urządzenia na kasy online od 2023 r.?

 • Nowa drukarka fiskalna Posnet Thermal HX – szybka, wytrzymała i nowoczesna Nowa drukarka fiskalna Posnet Thermal HX – szybka, wytrzymała i nowoczesna

  Nowa drukarka fiskalna Posnet Thermal HX dołączyła do urządzeń rejestrujących z rodziny Thermal. Co, wraz z pojawieniem w sprzedaży nowoczesnego sprzętu, zaproponował klientom wiodący producent kas i drukarek? W potrzeby których branż trafi Posnet? Poznaj główne zalety drukarki Thermal HX.    

 • Kasy online 2023 – czy będą obowiązkowe? Kasy online 2023 – czy będą obowiązkowe?

  Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Czy oznacza to, że kasy online 2023 roku będą obowiązkowe? Sprawdź aktualne przepisy!

 • Wymiana kasy na online po obowiązującym terminie Wymiana kasy na online po obowiązującym terminie

  Kasy fiskalne online to coraz częstszy widok w polskich firmach. Od 2020 r. kilka dużych grup podatników wymieniło posiadane urządzenia na kasy online’owe, ponieważ zobowiązał ich do tego ustawodawca. Ustalony odgórnie harmonogram wskazywał, która branża i w jakim terminie ma wdrożyć pracę na nowych sprzętach. Co w przypadku, gdy przedsiębiorca wymienił kasę na online po obowiązującym terminie?