niedziela, 13 styczeń 2013 14:24

zeznanie PIT - 36L

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

PIT-36L – składany przez podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Kto wypełnia zeznanie PIT-36L za 2012 rok?

W myśl bieżących przepisów zeznanie podatkowe PIT-36L zobowiązani są złożyć ci podatnicy, którzy w roku 2012 prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Podatnicy ci zadeklarowali w urzędzie skarbowym, że będą opłacać podatek dochodowy w postaci podatku liniowego 19%. Dotyczy to zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak też spółek cywilnych. PIT-36L jest podtypem zeznania PIT-36 i rozlicza się go podobnie. Litera „L” w nazewnictwie wskazuje na opodatkowanie podatkiem liniowym.

W zależności od sytuacji podatnika do zeznania PIT-36L dołącza się wypełnione formularze:
PIT/B – składany przez osoby, które uzyskały przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W załączniku tym podatnik określa kwotę przychodów, kosztów, wartości należnych oraz zaliczek na podatek dochodowy, które zostały opłacone w trakcie roku 2012. Określić należy zarówno przychody z działalności samodzielnej, jak też i z działalności w spółkach jako wspólnik.

PIT/Z - składany przez osoby, które uzyskały przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy.

PIT/ZG – składany przez osoby, które uzyskały przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej  wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli podlegają one opodatkowaniu w Polsce na mocy art. 30c ust. 4, 5 ustawy. Należy pamiętać, iż dla każdego kraju uzyskania przychodu składa się oddzielny załącznik.

W jaki sposób wypełnić zeznanie PIT-36L?

Zeznanie PIT-36L należy wypełnić indywidualnie. Podatnik opłacający podatek liniowy w wysokości 19% nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Również samotni rodzice nie mają możliwości rozliczenia wspólnie z dzieckiem. W przypadku wypełniania deklaracji PIT-36L nie możemy również skorzystać z żadnych ulg podatkowych. W PIT-36L można uwzględnić tylko dwa rodzaje odliczeń:
•    Wysokość opłaconych w 2012 roku składek na ubezpieczenie społeczne można odliczyć od przychodu
•    Wysokość opłaconych w 2012 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć od podatku

Zeznanie PIT-36L za rok 2012 zgodnie z art. 45 ustawy składamy w terminie od 1 stycznia 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku. Należy jednak zauważyć, iż deklaracja PIT-36L jest jedną z bardziej skomplikowanych, a prawidłowe jej wypełnienie wymaga sporej wiedzy i doświadczenia. Z tej przyczyny warto skorzystać z pomocy doświadczonego księgowego i zlecić rozliczenie PIT-36L do biura rachunkowego.

Rozlicz PIT-36L w naszym biurze rachunkowym w Warszawie!
Gwarantujemy rzetelność i terminowość wykonania rozliczenia.

Czytany 5903 razy Ostatnio zmieniany piątek, 14 marzec 2014 22:24