środa, 05 grudzień 2012 19:47

Rozliczamy PIT za 2012

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Każdy podatnik musi na początku roku złożyć zeznanie podatkowe. Osoby, które wypełniają deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 mają na  to czas do 30 kwietnia 2013 r. Natomiast podatnicy składający zeznanie PIT-28 muszą to zrobić najpóźniej do 31 stycznia 2013.

Wiele osób zwleka z rozliczeniem PIT-a do ostatniej chwili, ponieważ nie jest pewnych, jak poprawnie wypełnić deklarację. Nie warto czekać! Jeśli nie jesteśmy pewni, który druk wypełnić i jak prawidłowo się rozliczyć, skorzystajmy z usług biura rachunkowego. Dobre biuro rachunkowe w Warszawie rozliczy nasz PIT szybko, rzetelnie i niedrogo. Wbrew opinii, którą można czasem usłyszeć, skorzystanie z takiej usługi księgowej nie jest kosztowne. Specjaliści z biura rachunkowego mają odpowiednie narzędzia i doświadczenie, dzięki którym są w stanie wykonać rozliczenie roczne szybko i prawidłowo.

Zalety wcześniejszego złożenia deklaracji PIT w roku 2013:

•    Nie musisz stać w kilometrowych kolejkach do urzędu skarbowego lub na poczcie
•    Masz pewność, że twoja deklaracja dojdzie na czas i nie będziesz musiał podpierać się datą stempla pocztowego
•    Ewentualny zwrot z podatku dostaniesz szybciej niż inni – czym szybciej złożysz PIT, tym szybciej dostaniesz pieniądze
•    Nie musisz denerwować się, że nie zdążysz złożyć zeznania na czas

Rozliczamy PIT za 2012r – krok po kroku

Krok pierwszy: Wybieramy właściwy formularz zeznania

Wybór rodzaju druku, na którym rozliczamy swoje przychody z roku 2012, zależy od źródła tych przychodów oraz sposobu ich opodatkowania. Osoby fizyczne rozliczające swoje dochody za rok 2012 mają do wyboru następujące formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Podatnik, który uzyskał przychody z kilku różnych źródeł, może być zobowiązany do złożenia kilku różnych formularzy. Należy też pamiętać, iż zeznanie podatkowe PIT składają także osoby, których wysokość rocznego dochodu nie powoduje obowiązku podatkowego. Obecnie kwota ta wynosi 3091 zł.

Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37. Deklarację tę składają osoby, które uzyskały przychody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Inaczej mówiąc, PIT-37 dotyczy wszystkich osób pracujących na etacie, pobierających renty, emerytury, stypendia itp.

Z kolei osoby, które uzyskały przychody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, wypełniają PIT-36. Deklarację tę należy złożyć również wtedy, gdy osiągnęliśmy dochody z najmu, pracy zagranicznej lub musimy uwzględnić w zeznaniu dochody małoletnich dzieci.

Więcej informacji o poszczególnych zeznaniach PIT można znaleźć w podzakładkach „Rozlicz PIT za 2012 r.”. O ile osoby, które uzyskują rokrocznie przychody z tych samych źródeł zwykle wiedzą, jaką deklarację wypełnić, o tyle podatnicy, których sytuacja ulega zmianie, mogą być w tym względzie zdezorientowani. Zdarza się, że osoby samodzielnie rozliczające PIT wybierają zły formularz lub rozliczają go błędnie. Również  w tym przypadku z pomocą może przyjść rzetelne biuro rachunkowe. Jeśli nie jesteśmy pewni naszej wiedzy dotyczącej wypełniania i składania PIT-ów, skorzystajmy z takiej usługi księgowej.

Warto przede wszystkim upewnić się, czy nie musimy złożyć zeznania PIT-28, które dotyczy zbycia kapitałów pieniężnych i udziałów w spółkach, ponieważ należy je złożyć wcześniej niż inne – do 31 stycznia 2013 r.
W praktyce niektórzy podatnicy składają nawet po cztery różne zeznania podatkowe za rok 2012. Warto wcześniej przeanalizować swoją sytuację i nie zostawiać tak dużej pracy na ostatnią chwilę.

Uwaga! Jeśli pobieramy formularze PIT z internetu pamiętajmy, że muszą być one aktualne na dany rok. Druki takie znajdziemy między innymi na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Krok drugi: Orientujemy się, czy płatnik może za nas dokonać rocznego obliczenia podatku

Zeznanie PIT-40 to specyficzny rodzaj deklaracji, którą składa nie podatnik, lecz płatnik, za pośrednictwem którego zostały uzyskane przychody. Jeśli mamy możliwość skorzystać z takiego udogodnienia, zróbmy to. Złożenie zeznania PIT-40 przez płatnika jest korzystne głównie ze względu na minimum formalności i brak konieczności rozliczania przychodów przez podatnika.

Aby podatnik mógł zostać rozliczony przez płatnika, musi w terminie do 10 stycznia 2013 złożyć mu oświadczenie PIT-12. W dokumencie tym wykazujemy, że spełniliśmy wszystkie warunki niezbędne do zastosowania takiego rozwiązania. Nie będziemy spełniać tych warunków, jeśli oprócz dochodów uzyskanych za pośrednictwem płatnika uzyskaliśmy inne dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Uwaga! Wybierając formę rozliczenia PIT-40 rezygnujemy z preferencyjnego opodatkowania przychodów przewidzianego dla wspólnie rozliczających się małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nie możemy również skorzystać z ulg podatkowych.

Nie znaczy to jednak, że osoby rozliczane przez płatnika za pomocą zeznania PIT-40 lub PIT-40A nie mogą złożyć osobnego zeznania PIT-37 lub PIT-36, który można rozliczyć wspólnie z małżonkiem i w którym można skorzystać z ulg podatkowych. W niektórych sytuacjach podatnik rozliczony przez płatnika wręcz ma obowiązek złożyć osobne zeznania. Sytuacja taka ma miejsce na przykład wtedy, gdy podatnik uzyskał dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, działalności opodatkowanej stawką 19% lub osiągnął przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jeśli nie mamy pewności, czy powinniśmy wypełnić dodatkowe zeznanie PIT, najlepiej skonsultujmy się z  rzetelnym biurem rachunkowym w Warszawie.

Zeznanie PIT-40A jest automatycznie rozliczane dla wszystkich podatników, którzy w roku 2012 uzyskali przychody z emerytur i rent, w tym rent strukturalnych i socjalnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz świadczeń kompensacyjnych przysługujących nauczycielom.
Organ rentowy nie składa zeznania PIT-40A w następujących przypadkach:
•    Wobec podatnika ustał obowiązek poboru zaliczek
•    Zaliczki dla podatnika były ustalane w zaniżonej wysokości, ponieważ podatnik miał zamiar skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla małżonków albo samotnych rodziców. Sytuacji tej można uniknąć, gdy podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów
•    Organ rentowy został zwolniony częściowo lub w całości z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy
•    Organ rentowy nie pobierał podatnikowi zaliczek na podatek dochodowy ze względu na postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Jeśli nastąpiła któraś z powyższych sytuacji, organ rentowy sporządza dla podatnika dokument PIT-11A. Na podstawie informacji zawartych w PIT-11A podatnik sporządza zeznanie PIT-37 lub PIT-36.

Krok trzeci: Sprawdzamy, czy możemy skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania

Preferencyjna forma opodatkowania dochodów dotyczy osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem lub małoletnim dzieckiem. Polega to na tym, iż podatek określa się od połowy wysokości wspólnych dochodów, a następnie mnoży przez 2.
Z takiej formy opodatkowania można skorzystać nawet w poniższych sytuacjach:
•    Jedno z małżonków nie uzyskało w roku podatkowym dochodów
•    Wysokość dochodów uzyskanych przez jednego z małżonków nie przekroczyła pułapu, którego przekroczenie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego
W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko preferencyjna forma opodatkowania polega na obliczeniu kwoty podatku od połowy dochodów, a następnie pomnożenie jej przez 2.

W zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 należy wyrazić wolę skorzystania z takiego opodatkowania.

Krok czwarty: Sprawdzamy, czy możemy skorzystać z ulg podatkowych i odliczeń

Ustawa przewiduje wiele ulg i odliczeń, jednak nie każdy może z nich skorzystać. Warto dokładnie prześledzić wymagania stawiane podatnikom chcącym skorzystać z jakiegoś odliczenia lub jakiejś ulgi, aby nie mieć nieprzyjemności w przypadku ewentualnej kontroli. W tym przypadku również pomocne okaże się biuro rachunkowe. Skorzystanie z usług profesjonalistów daje nam pewność, że dokonaliśmy odliczenia zgodnie z przepisami.

Należy pamiętać, iż nie każde zeznanie daje możliwość odliczenia ulg. Takiej możliwości nie ma na przykład podatnik składający zeznanie PIT-38, PIT-39. Z kolei w zeznaniu PIT-36L możemy odliczyć tylko składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz ulgę od przychodów zagranicznych.

W zeznaniach PIT za rok 2012 obowiązują:

1.    Odliczenia od dochodu:
•    składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne,
•    kwot wpłat na indywidualne konto emerytalne,
•    zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
•    darowizn przekazanych między innymi na cele pożytku publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego lub cele krwiodawstwa,
•    darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,


2.    Ulgi od dochodu:
•    ulga rehabilitacyjna,
•    ulga internetowa,
•    ulga na nabycie nowej technologii dla podatników prowadzących działalność gospodarczą,
•    ulga odsetkowa dla podatników, którzy do końca 2006 r. podpisali odpowiednią umowę o kredyt lub pożyczkę mieszkaniową;

3.    Odliczenia od podatku:
•    składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne wynoszące 7,75% podstawy wymiaru tej składki, także zagraniczne,

4.    Ulgi od podatku:
•    ulga na dzieci, tzw. ulga prorodzinna,
•    ulga dla osób, które osiągnęły dochody z pracy zagranicznej rozliczane metodą odliczenia proporcjonalnego,
•    ulga z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej,
•    ulga z tytułu wydatków na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego na umowę aktywizacyjną, która została zawarta przed 1 stycznia 2007 r.

Krok piąty: Obliczamy zobowiązanie podatkowe

Podczas wypełniania deklaracji PIT zwykle korzysta się z następujących informacji dostarczonych przez płatników:

PIT-11 – wysyłany na przykład przez pracodawcę, urząd pracy czy zleceniodawcę

PIT-11A – wysyłany przez organ rentowy
PIT-8C – jest to informacja o dochodach między innymi z kapitałów pieniężnych oraz innych źródeł

PIT-R – jest to informacja o kwotach, które wpłaciliśmy jako podatnicy pełniący obowiązki społeczne i obywatelskie

Dokumenty te są nam potrzebne, aby wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu zeznania PIT. W zeznaniu wykazujemy:
•    Przychody
•    Koszty uzyskania przychodów
•    Dochody albo straty
•    Wartość wpłaconych zaliczek
•    Wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Uwaga! W zeznaniu nie wykazujemy dochodów zwolnionych od podatku, czyli między innymi wartości świadczeń z pomocy społecznej i niektórych odszkodowań.

Rozliczanie rozpoczynamy od obliczenia kwoty dochodu na podstawie poniższego wzoru:

Kwota dochodu = kwota przychodu – koszty uzyskania przychodu

W zależności od rodzaju przychodu koszty jego uzyskania określa się inaczej. Niektóre koszty uzyskania przychodu określa się kwotowo, między innymi są to koszty z przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, rozliczanych z deklaracji PIT-37.

Jeśli podatnik osiągnął przychody z umowy o dzieło lub umowy zlecenia, odliczamy od tej kwoty zryczałtowane koszty w wysokości 20% przychodu. Z tytułu praw autorskich – 50%. Należy pamiętać, iż koszty te obliczamy od przychodu już pomniejszonego o kwotę składek zapłaconych na ubezpieczenie społeczne.

Dochody z emerytur i rent zawsze są równe przychodowi.

Kolejny etap to zsumowanie osiągniętych dochodów i odjęcie od nich ewentualnych odliczeń. Od tak ustalonej kwoty opodatkowania obliczamy podatek. Stosujemy w tym celu stawkę 18% lub 32% - według skali podatkowej. W tym momencie możemy uwzględnić odliczenia od podatku, na przykład ulgę na dziecko, o ile oczywiście nam przysługuje. W ten sposób uzyskujemy kwotę podatku należnego i odejmujemy od niej sumę wpłaconych zaliczek. W tym momencie wiemy już, czy mamy nadpłatę, czy dopłatę podatku.

Uwaga! W przypadku, gdy poniesione w trakcie roku podatkowego koszty pracownicze okazują się niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy, pracownik może uwzględnić te wydatki w zeznaniu PIT. Aby mieć taką możliwość, trzeba spełnić dwa warunki:
•    Dojazd musi odbywać się za pośrednictwem komunikacji autobusowej, miejskiej, promowej lub kolejowej
•    Wydatki na dojazdy muszą być udokumentowane biletami imiennymi okresowymi

Krok szósty: Przekazujemy 1% podatku
Podatnik składający zeznanie PIT ma możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W deklaracji należy podać numer KRS organizacji.

Krok siódmy: Podpisujemy zeznanie

Podpisanie zeznania jest niezbędne do przyjęcia go przez urząd skarbowy. Jeśli zeznanie składamy wspólnie z małżonkiem, na dokumencie muszą się znaleźć dwa podpisy – podatnika i małżonka.

Podpisanie zeznania przez pełnomocnika jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wcześniej złożymy odpowiednie pełnomocnictwo w urzędzie skarbowym. Jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, a zeznanie PIT podpisuje pełnomocnik, dokument pełnomocnictwa musi zostać podpisany przez oboje małżonków.

Uwaga! Nie podpisane zeznanie podatkowe PIT jest nieważne. Pamiętaj o podpisaniu zeznania.

Krok ósmy: Składamy zeznanie PIT

Zeznanie PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. W przypadku małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, lecz mają inne miejsce zamieszkania, właściwym urzędem jest urząd pierwszego małżonka, dla którego wykonujemy rozliczenie. Drugi małżonek ma obowiązek wysłać pisemne zawiadomienie do swojego urzędu skarbowego o złożeniu zeznania w urzędzie skarbowym właściwym dla małżonka.

PIT można złożyć na cztery sposoby:
•    Osobiście w kancelarii urzędu skarbowego
•    Za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym
•    Złożyć w tzw. urzędomacie – jest to automat wydający potwierdzenie złożenia zeznania. Urzędomaty znajdują się zarówno w urzędach skarbowych, jak też i innych placówkach publicznych
•    Elektronicznie przez system e-Deklaracje dostępnym na stronie e-deklaracje.gov.pl  

Krok dziewiąty: Opłacamy należny podatek

Nierzadko w zeznaniu PIT pojawia się różnica między podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek. W takim przypadku musimy zapłacić podatek w terminie, w którym obowiązuje złożenie deklaracji podatkowej, czyli do 31 stycznia 2013 dla PIT-28 i do 30 kwietnia dla wszystkich innych.

Uwaga! Jeśli nie zapłacimy kwoty podatku w terminie, powstanie zaległość podatkowa, która skutkuje narastającymi odsetkami. Co więcej, odsetki te musimy obliczyć i zapłacić nawet bez wezwania z urzędu skarbowego.

Jeśli zeznanie wykaże, że mamy nadpłatę podatku, zostanie nam ona zwrócona w gotówce lub na rachunek bankowy. Urząd skarbowy ma trzy miesiące na zwrot kwoty nadpłaty podatku. Termin ten liczy się od dnia złożenia zeznania.

W przypadku, gdy z jakichś przyczyn mamy wątpliwości co do wysokości należnego podatku lub nie jesteśmy pewni, czy dobrze wypełniliśmy wszystkie rubryki, możemy skorzystać z pomocy księgowego. Rzetelne biuro rachunkowe znajdziemy w Warszawie w dzielnicy Ursynów. Buchcom Biuro Rachunkowe rzetelnie, terminowo i niedrogo rozliczy PIT każdego typu. Zapraszamy do skorzystania z usług doświadczonych księgowych.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana „ustawą”,
• ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytany 8354 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 16 marzec 2014 21:52