czwartek, 06 luty 2014 19:21

Przegląd techniczny drukarki fiskalnej

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Kupiłeś drukarkę fiskalną? Świetnie - teraz, aby sprawnie pracowała ona przez cały okres użytkowania, musisz dokonywać regularnych przeglądów technicznych. Jest to nie tylko Twój przywilej, ale i obowiązek. W przepisach z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT dokonywanie przeglądów technicznych zostało wymienione jako jeden z obowiązków użytkownika urządzenia fiskalnego. Natomiast szczegółowe wytyczne dotyczące tej czynności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

 

Kogo dotyczy obowiązek dokonywania przeglądów technicznych?

Regularne poddawanie drukarki fiskalnej okresowym przeglądom technicznym jest obowiązkiem każdego właściciela tego typu urządzenia. Pamiętaj, że - choć samą czynność wykonuje serwisant - to Ty jako użytkownik musisz dbać o terminowe zgłaszanie drukarki do przeglądu.

 

Kto dokonuje przeglądu drukarki?

Uprawnionym do wykonywania okresowych przeglądów technicznych Twojej drukarki fiskalnej jest wyłącznie serwis fiskalny, który dokonał fiskalizacji urządzenia. Pamiętaj, że wybierając serwis przy fiskalizacji, wybierasz go na stałe - firma ta dokonuje przeglądów, interweniuje w razie awarii, a na koniec wykonuje odczyt pamięci fiskalnej. Zmiana serwisu fiskalnego jest możliwa, jednak za zgodą producenta lub importera (serwisu głównego) i dopiero po dopełnieniu stosowanych formalności.

 

Jak często należy oddawać drukarkę do przeglądu?

Zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, drukarkę fiskalną należy oddawać do przeglądu nie rzadziej niż co dwa lata. Oznacza to, iż jest możliwe dokonywanie przeglądu częściej, jeśli podatnik ma takie życzenie. Jak już wspomnieliśmy, dbanie o regularność przeglądów leży w gestii właściciela urządzenia. Natomiast zgodnie z § 31 ust. 4 rozporządzenia, od momentu zgłoszenia kasy do przeglądu serwisant ma 5 dni na jego wykonanie. Aby więc mieć pewność, że zdążysz z przeglądem na czas, poinformuj serwis przynajmniej 5 dni przed przypadającym terminem.

Termin pierwszego przeglądu liczy się od dnia fiskalizacji, zgodnie z § 33 ust. 3 rozporządzenia. Każdy kolejny termin liczy się od dnia poprzedniego przeglądu. Czyli jeśli np. drukarka została zafiskalizowana 5 lutego 2014 r., to pierwszy przegląd należy wykonać najpóźniej 5 lutego 2016 r. Jeśli termin przeglądu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, obowiązuje pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

Drukarkę fiskalną należy oddać do przeglądu także wtedy, gdy została ona skradziona, a następnie odzyskana. Zgodnie z § 17 ust. ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, w takim przypadku ponowne ewidencjonowania można rozpocząć najwcześniej następnego dnia po przeglądzie technicznym.

 

Co obejmuje przegląd techniczny drukarki fiskalnej?

Serwisant podczas przeglądu sprawdza stan techniczny drukarki i plomb oraz prawidłowość działania. Wszystkie czynności, jakie powinien wykonać, zostały wymienione w § 34 rozporządzenia:

34. 1. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

1) stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również stanu plomb na module fiskalnym kasy, oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
2) stanu obudowy kasy;
3) czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
4) programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
5) poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;
6) poprawności działania wyświetlacza klienta;
7) stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
8) stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.

2. Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:
1) wpis jego wyniku do książki kasy;
2) dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności kopii faktury.

Na koniec serwisant sporządza odpowiedni wpis w książce kasy oraz dołącza zalecenia pokontrolne. Do wpisu należy również dołączyć kopię faktury, ewentualnie innego dokumentu poświadczającego dokonanie przeglądu.

 

Co grozi za brak przeglądu technicznego?

Spóźnienie z przeglądem technicznym może być dotkliwe w skutkach, szczególnie dla podatników, którzy skorzystali z ulgi do 700 zł na zakup drukarki. Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnik, który w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania spóźni się z przeglądem technicznym (nawet 1 dzień) musi oddać ulgę do urzędu skarbowego, jeżeli wcześniej taką pobrał.

Nawet jeśli minęły ustawowe 3 lata, podatnik w dalszym ciągu powinien pilnować terminów przeglądów. Brak przeglądu wykryty podczas kontroli skarbowej może się wiązać z sankcjami, dotkliwymi dla właściciela drukarki. Jeśli więc jesteś posiadaczem tego urządzenia i nie chcesz obawiać się kontroli, pilnuj terminów przeglądów technicznych przez cały okres użytkowania swojej drukarki fiskalnej.   

Zależy Ci na dobrze wykonywanych przeglądach okresowych Twojej drukarki? Wybierz dobry serwis fiskalny już na samym początku. Sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

Czytany 6702 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 24 kwiecień 2014 13:46