wtorek, 17 grudzień 2013 17:58

Nowe rozporządzenie fakturowe od 1 stycznia 2014

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Celem wydania nowego rozporządzenia w sprawie faktur jest uzupełnienie przepisów art. 106a do 106q ustawy o VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r. W tym akcie prawnym znajdą się dodatkowe regulacje dotyczące wystawiania faktur z mniejszą ilością danych, szczególnych sposobów przeliczania kwot w walutach obcych oraz późniejszych terminów wystawiania faktur.

Od 1 stycznia 2014 r. zasady wystawiania faktur będą regulowały przede wszystkim przepisy art. 106a do 106q ustawy o VAT. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, które również wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r., zostało wydane na podstawie znowelizowanej ustawy i  ma być uzupełnieniem jej przepisów.

 

 

 

Nowe rozporządzenie fakturowe dotyczy przede wszystkim:

Wystawiania faktur, które mogą zawierać węższy zakres danych niż ten określony w art. 106e ustawy o VAT 
Szczególnych - innych niż określone w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT - sposobów przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, które stosuje się do określenia podstawy opodatkowania 

Późniejszych terminów wystawiania faktur niż te, o których mowa w art. 106i ustawy o VAT

 

 Zobacz też: Zasady wystawiania faktur od 1 stycznia 2014

Faktury z mniejszą ilością danych

 

Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. w § 3 określa dodatkowe przypadki - niewymienione w art. 106e ustawy - w których  można wystawiać faktury zawierające węższy zakres danych. Faktury takie będą mogły dokumentować:

 • dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy
 • świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy
 • dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy
 • przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km (faktura wystawiana w formie biletu jednorazowego)
 • świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe

 

Przeliczanie kwot w walutach obcych

 

Warto również zwrócić uwagę na inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania wskazanych na fakturze kwot w walutach obcych, które stosuje się do określenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z § 4 nowego rozporządzenia fakturowego w przypadku faktur dokumentujących usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobiera się opłaty trasowe, euro przelicza się na złote według średniego miesięcznego krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę.

Natomiast w przypadku faktur dokumentujących świadczenie usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, kwotę w walucie  obcej przelicza się na PLN zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów. Regulacja ta została zawarta w § 5 rozporządzenia.

 

Późniejsze terminy wystawiania faktur

 

Zgodnie z § 6 nowego rozporządzenia, fakturę dokumentująca wykonanie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawia się nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym taka usługa została wykonana.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 9 grudnia 2013, poz. 1485) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Czytany 7919 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 styczeń 2014 16:45

Artykuły powiązane

 • Faktura czy rachunek - co powinni wystawić nieVATowcy? Faktura czy rachunek - co powinni wystawić nieVATowcy?

  Korzystasz ze zwolnienia z VAT i przyzwyczaiłeś się do wystawiania rachunków? Od 1 stycznia 2014 r. nie możesz już ich wystawiać, jeśli to nabywca żąda dokumentu sprzedaży. Ponadto wykonując czynności zwolnione z VAT, na fakturze musisz podać dodatkowe informacje, o których mowa w nowym rozporządzeniu w sprawie faktur. Sprawdź, jakie.

 • Nowe terminy na wystawianie faktur w 2014 roku Nowe terminy na wystawianie faktur w 2014 roku

  Do końca 2013 r. zasadą jest, że podatnik wystawia fakturę nie później niż 7. dnia od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Przesuwa tym samym obowiązek podatkowy często o miesiąc a nawet kwartał.

  Rok 2014 r. przyniesie wielkie zmiany  w tym zakresie. Od 01.01.2014 r. fakturę,

 • VAT od 1 stycznia 2014 roku - Poradnik VAT od 1 stycznia 2014 roku - Poradnik

  Kolejna seria wielkich zmian w podatku VAT wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku. Oprócz zmiany zasad powstawania obowiązku podatkowego, sposobu ustalania podstawy opodatkowania, prawa do odliczenia podatku naliczonego zmieniają się też zasady wystawiania faktur.

  Zniknie termin 7 dni na wystawienie faktury, który był jednocześnie momentem powstania obowiązku podatkowego.

 • Obowiązek podatkowy w obrocie zagranicznym od 1 stycznia 2014 Obowiązek podatkowy w obrocie zagranicznym od 1 stycznia 2014

  Rewolucyjne zmiany w ustawie o VAT nie ominęły także przepisów dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów i usług oraz eksporcie towarów.

  Od 1 stycznia 2014 roku w istotny sposób zmienią się zasady ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego - modyfikacje dotyczyć będą zarówno obrotu krajowego, jak i zagranicznego. Na istotne zmiany w terminach dokonywania rozliczeń muszą przygotować się podatnicy dokonujący importu usług oraz importu i eksportu towarów.

 • Zmiany u podatników zwolnionych z VAT 2014 Zmiany u podatników zwolnionych z VAT 2014

  Drobni przedsiębiorcy, którzy ze względu na osiąganie obrotów nie wyższych niż 150.000 zł w skali roku korzystają ze zwolnienia z VAT, muszą przygotować się na rewolucje związane z nowymi przepisami ustawy o VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.

  Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113 ust. 1 ustawy, zwolnieniu z VAT nie będzie podlegał podatnik, lecz sprzedaż opodatkowana dokonywana przez niego,