piątek, 16 styczeń 2015 00:00

Do 31 stycznia możesz zrezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych w 2015 r.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zatrudniasz mniej niż 20 pracowników? W 2015 roku możesz sam zdecydować, czy wypłacać im świadczenia urlopowe, czy zrezygnować z tego obowiązku. Pamiętaj jednak, że decyzja o niewypłacaniu świadczeń wymaga poinformowania o tym wszystkich pracowników - masz na to czas tylko do soboty 31 stycznia 2015 roku! Sprawdź, jak to zrobić.

Pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Należy przy tym uwzględnić liczbę pracowników zatrudnianych na dzień 1 stycznia roku, w którym pracodawca wypłaca świadczenia urlopowe lub chce z nich zrezygnować.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.), pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników może stworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenia urlopowe. Może też zrezygnować z tworzenia funduszu lub wypłacania świadczeń urlopowych, albo z obu tych form.

 

Rezygnacja z wypłacania świadczeń urlopowych w danym roku wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności, o której mowa w art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca w takim przypadku ma obowiązek poinformować pracowników o niewypłacaniu świadczeń urlopowych w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób pracodawca ma to zrobić - może np. wywiesić informację na tablicy ogłoszeń lub dać do zapoznania się i podpisania wszystkim pracownikom, tak jak jest to przyjęte w danym zakładzie pracy.

 

Ważne!

Jeśli zatrudniasz mniej niż 20 pracowników, możesz zrezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych w 2015 roku. W takim przypadku Twoim obowiązkiem jest przekazanie pracownikom informacji o niewypłacaniu świadczeń urlopowych najpóźniej w sobotę 31 stycznia 2015 roku.

 

Pracodawca, który nie przekaże pracownikom tej informacji do końca stycznia, będzie zobowiązany do wypłacania świadczeń urlopowych w 2015 roku.

 

Należy także pamiętać, że przekazane pracownikom zawiadomienie obowiązuje tylko na dany rok. W styczniu kolejnego roku należy taką informację przekazać ponownie, o ile oczywiście nie zmieni się sytuacja danego pracodawcy.

 

Świadczenia urlopowe - komu przysługują i w jakiej kwocie

Pracodawca zobowiązany do wypłacania świadczeń urlopowych w 2015 roku przekazuje odpowiednią kwotę pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Do tego okresu zalicza się również dni wolne od pracy. Świadczenie urlopowe przysługuje danemu pracownikowi raz w roku. Pracodawca ma obowiązek wypłacić je nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu przez pracownika.

 

Wysokość świadczeń urlopowych odpowiadająca wysokości odpisu podstawowego na fundusz świadczeń socjalnych:

Dla pracowników zatrudnionych w  warunkach normalnych:

Na pełny etat: 1.093,93 zł,

Na 3/4 etatu: 820,45 zł,

Na 1/2 etatu: 546,97 zł,

Na 1/4 etatu - 273,48 zł.

 

Dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze:

Na pełny etat: 1.458,57 zł,

Na 3/4 etatu - 1.093,93 zł,

Na 1/2 etatu - 729,29 zł,

Na 1/4 etatu - 364,64 zł.

 

Należy przy tym pamiętać, iż wypłata świadczenia urlopowego ma charakter roszczeniowy - oznacza to, iż pracownik nie ma obowiązku składania zaświadczeń o dochodach czy jakiegokolwiek wniosku o taką wypłatę. Nie ma przy tym znaczenia sytuacja materialna czy rodzinna pracownika. Jedynym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest korzystanie z urlopu wypoczynkowego przez okres co najmniej 14 następujących po sobie dni kalendarzowych.

Czytany 3331 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 styczeń 2015 09:41