sobota, 08 luty 2014 22:40

Wybór sposobu opłacania zaliczek na CIT w 2014 r.

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Początek każdego roku to czas dla podatników CIT na wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podjęcie decyzji  wymaga przeanalizowania wszelkich plusów i minusów każdego sposobu opłacania zaliczek. Może to mieć ogromny wpływ na płynność finansową firmy. Nasz darmowy poradnik, ułatwi podjęcie tej decyzji.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają do wyboru trzy sposoby opłacania zaliczek na podatek dochodowy:

-  Miesięczne
-  Kwartalne
-  W formie uproszczonej

Podkreślenia wymaga fakt, że nie każdy sposób jest możliwy do wyboru dla każdego podatnika. Wybór miesięcznego sposobu opłacania zaliczek jest możliwy dla wszystkich podatników. Nie  wymaga on spełnienia dodatkowych warunków.

 

Zaliczki miesięczne

 

Podstawowy sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy to wpłaty miesięczne - może go stosować każdy podatnik. Zaliczki miesięczne od rzeczywiście uzyskanego dochodu opłacają wszyscy podatnicy, o ile nie wybiorą sposobu kwartalnego lub zaliczek uproszczonych, jeśli oczywiście mają do tego prawo.

Zaliczki wyliczamy jako różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu z działalności gospodarczej od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzednie.

Podatnik ma obowiązek obliczać i opłacać zaliczki w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zasada ta dotyczy także grudnia lub ostatniego miesiąca roku podatkowego - zaliczkę za ten miesiąc opłaca się do 20 stycznia lub 20 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu roku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik przed 20 stycznia złoży zeznanie roczne CIT-8 i opłaci wynikający z niego podatek - wtedy nie musi opłacać zaliczki za grudzień. Zasada ta została zapisana art. 25 ust. 1a updop.

W przypadku, gdy termin na zapłatę zaliczki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się do dnia następującego po tym dniu.

 

Zaliczki kwartalne

 

Wyboru sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne mogą dokonać podatnicy:

-  Rozpoczynający działalność
-  Posiadający status małego podatnika

Zgodnie z art. 25 ust. 1d w związku z art. 16k ust. 11 updop, podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej nie ma prawa do wyboru sposobu opłacania zaliczek kwartalnie, jeśli:

-  został utworzony :

Ze względu na fakt, iż w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych rok podatkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, oświadczenie o wyborze kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy składają oni w terminie do 20. dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

 

Ważne!

Podatnicy, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i którzy w 2014 r. zamierzają dokonać zmiany sposobu opłacania zaliczek na kwartalny, na złożenie oświadczenia w urzędzie skarbowym mają czas do 20 lutego 2014 r. Natomiast podatnicy, których rok podatkowy nie jest zgodny z kalendarzowym - do 20. dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

 

Składane oświadczenie dotyczy danego roku a także następnych lat podatkowych. Na uwagę zasługuje fakt, że u podatnika rozpoczynającego działalność wybór kwartalnego sposobu opłacania zaliczek dotyczy jedynie pierwszego roku prowadzenia tej działalności. W następnych latach utrzyma on to prawo tylko wówczas, jeśli będzie nadal podatnikiem o statusie małego podatnika.

Zaliczki kwartalne na podatek dochodowy wpłacane są w terminie do 20. dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału. Czas na zapłatę zaliczki za ostatni kwartał roku podatnicy mają do 20 stycznia lub do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego kwartału roku podatkowego, jeżeli rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Podobna zasada jak w przypadku zaliczek miesięcznych obowiązuje dla zaliczek kwartalnych. Jeśli podatnik złoży zeznanie podatkowe CIT-8 przed terminem na zapłatę zaliczki za ostatni kwartał i ureguluje wynikający z niego podatek, jest zwolniony z obowiązku zapłaty zaliczki za ten kwartał.

Zasadę obliczania podatku od dochodu zawiera art. 19 ust. 1 updop. Zaliczki kwartalne obliczane są na podstawie  art. 25 ust. 1b updop i jest to różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu uzyskanego od początku roku, a wartością zaliczek należnych za poprzednie kwartały.

 

Zaliczki w formie uproszczonej

 

Podatnicy w 2014 r. mogą również opłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej.

Podatnik, który chce opłacać zaliczki w formie uproszczonej, ma obowiązek złożyć  oświadczenie do urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego danego roku podatkowego. Natomiast podatnik, dla którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy - do 20. dnia drugiego miesiąca roku podatkowego

 

Ważne!

Podatnicy, którzy w roku 2014 mają zamiar opłacać zaliczki w formie uproszczonej, musza złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie do 20 lutego 2014 r.

 

Złożone oświadczenie, tak jak w przypadku Innych sposobów opłacania zaliczek, dotyczy danego roku oraz następnych lat podatkowych.

Podatnicy wpłacają zaliczki uproszczone w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu za rok poprzedzający dany rok podatkowy. Jeśli w roku poprzedzającym nie wykazali dochodu, mogą obliczać zaliczkę od kwoty podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym rok podatkowy o 2 lata.

Możliwość opłacania zaliczek w formie uproszczonej dotyczy tylko okresów miesięcznych. Nie ma możliwości wyboru kwartalnego wpłacania tych zaliczek. Terminy dokonywania wpłat do urzędu skarbowego to 20. dzień każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Tak samo wpłacamy zaliczkę za grudzień - do 20 stycznia. W przypadku podatników z innym rokiem podatkowym niż rok kalendarzowy termin na zapłatę zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego upływa 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku. Jeżeli podatnik w terminie na wpłatę ostatniej zaliczki złoży zeznanie CIT-8 i wpłaci należny podatek zwolniony jest z zapłaty zaliczki za ostatni miesiąc roku.

20. dzień drugiego miesiąca roku podatkowego to także termin na złożenie oświadczenia o rezygnacji z wybranego w roku poprzednim sposobu opłacania zaliczek . Jeśli podatnik nie złoży w terminie oświadczenia o zmianie sposobu opłacania zaliczek, kontynuuje formę, którą stosował w poprzednim roku podatkowym.

 

Aktualny wzór formularzy CIT znajdziesz TUTAJ

 

Czytany 15789 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 kwiecień 2014 12:20

Artykuły powiązane

 • Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej

  Wystawienie faktury zaliczkowej dla nabywcy będącego konsumentem nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku udokumentowania takiej wpłaty paragonem! Sprawdź, w jaki sposób prawidłowo ewidencjonować zaliczki na kasie fiskalnej i jak określić moment powstania przychodu w podatku dochodowym.

 • Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r. Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r.

  Utrata zwolnienia z VAT i obowiązkowy split payment – takie zmiany przygotował ustawodawca podatnikom zajmującym się sprzedażą części samochodowych i motocyklowych. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy i kogo dokładnie objęły wprowadzone modyfikacje.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r. Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Aktualne przepisy wymagają od podatników ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie tylko dostawy towaru czy świadczenia usług, ale też otrzymania każdej formy przedpłaty – w tym zaliczek, zadatków itp. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce – jaka nazwa towaru powinna znaleźć się na paragonie, w jakim momencie wystawić dokument i czy wręczenie nabywcy faktury zwalnia z obowiązku wydruku paragonu. Dowiedz się też, jaka drukarka fiskalna istotnie ułatwia rejestrowanie zaliczek.

 • Zeznanie CIT-8 za 2016 rok złóż do 31.03.2017 Zeznanie CIT-8 za 2016 rok złóż do 31.03.2017

  Terminem złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 jest ostatni dzień trzeciego miesiąca roku następującego po danym roku podatkowym. Sprawdź, gdzie i do kiedy złożyć CIT-8 za 2016 r. Dowiedz się też, kto w 2017 r. musi przekazać ten dokument wyłącznie elektronicznie, jakie wzory zeznania i załączników obowiązują i pobierz aktualne druki.