wtorek, 13 listopad 2018 21:59

Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

Obowiązek użytkownika kasy fiskalnej jest rejestrowanie za pomocą tego urządzenia każdej sprzedaży dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej bądź rolnika ryczałtowego. Dotyczy to także otrzymanych zadatków, zaliczek lub jakichkolwiek innych form przedpłat. Wątpliwości przedsiębiorców nieraz budzi kwestia stosowania nazw towarów i usług na paragonie fiskalnym dla wpłaconej przez nabywcę zaliczki.

Aktualne wytyczne dotyczące m.in. danych, które muszą znajdować się na paragonie fiskalnym, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 tego aktu prawnego, paragon powinien zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Zasada ta dotyczy również rejestrowanych na kasie fiskalnej zaliczek.

 

Nazwa dla zaliczki na paragonie – jak powinna wyglądać

Należy pamiętać, iż otrzymanie całości lub części zapłaty przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi, podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej z chwilą jej otrzymania. Nazwa natomiast powinna być tak skonstruowana, aby można było na jej podstawie bez problemu określić, jakiej czynności dotyczyła transakcja. Innymi słowy, nabywca musi wiedzieć bez wątpliwości, za jaki towar lub jaką usługę zapłacił. W razie kontroli skarbowej natomiast zaprogramowana nazwa powinna umożliwiać weryfikację poprawności przyporządkowanej stawki VAT.

Obowiązujące przepisy wykluczają stosowanie nazw grup towarowych. Zdaniem organów podatkowych, takie zbyt ogólne nazwy uniemożliwiają precyzyjne i jednoznaczne zidentyfikowanie sprzedawanych towarów czy usług. Nieprawidłowe byłoby więc zastosowanie nazw takich jak „Zaliczka”, „Zaliczka na towary i usługi”, „Zaliczka na poczet dostawy”, „Zaliczka w stawce 23%” itp.

Nazwa musi jednoznacznie wskazywać na towar lub usługę, której dotyczy zaliczka. Prawidłowe będą zatem nazwy „Zaliczka na organizację wesela” czy „Zaliczka na wykonanie biurka”.

 

Stanowisko powyższe zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 września 2016 r., nr IBPP2/4512-539/16-1/WN. Czytamy w niej, iż "(...) Przedstawienie na paragonie wyłącznie informacji o przekazanej kwocie (zaliczce) przypisując do niej wyłącznie stawkę VAT, bez sformułowania jakiego towaru i usługi dotyczy nie jest wystarczające dla dokładnego określenia wymogu postawionego przez powołany przepis § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, który wyraźnie wskazuje, iż paragon musi zawierać nazwę towaru lub usługi.

 

Z przestrzegania wymogu jednoznaczności nie zwalnia też podatnika wystawienie faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Należy pamiętać o zasadzie określonej w § 8 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którą:

2. Paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, o której mowa w ust. 1 pkt 6, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

 

Prawidłowe zaprogramowanie nazw towarów i usług w pamięci kasy fiskalnej jest bardzo ważne – nie tylko ze względu na możliwość ewentualnej kontroli skarbowej. Jednoznaczne nazwy budzą zaufanie klientów i wzmacniają renomę firmy – nabywca ma pewność, za jaki towar lub usługę zapłacił i może swobodnie kontrolować swoje zakupy.

 

Więcej: Kasy fiskalne po 1 października 2013 r. – aktualne w 2018 r.

Czytany 5042 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 listopad 2018 13:39

Artykuły powiązane

 • Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej

  Wystawienie faktury zaliczkowej dla nabywcy będącego konsumentem nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku udokumentowania takiej wpłaty paragonem! Sprawdź, w jaki sposób prawidłowo ewidencjonować zaliczki na kasie fiskalnej i jak określić moment powstania przychodu w podatku dochodowym.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r. Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Aktualne przepisy wymagają od podatników ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie tylko dostawy towaru czy świadczenia usług, ale też otrzymania każdej formy przedpłaty – w tym zaliczek, zadatków itp. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce – jaka nazwa towaru powinna znaleźć się na paragonie, w jakim momencie wystawić dokument i czy wręczenie nabywcy faktury zwalnia z obowiązku wydruku paragonu. Dowiedz się też, jaka drukarka fiskalna istotnie ułatwia rejestrowanie zaliczek.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.