niedziela, 13 styczeń 2013 14:28

zeznanie PIT - 37

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

PIT-37 – składany przez podatników, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik.

Kto wypełnia zeznanie PIT-37 za 2012 r.?

W myśl przepisów zawartych w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zeznanie PIT-37 dotyczy osób fizycznych, które za rok 2012 osiągnęły przychody za pośrednictwem płatnika (przedsiębiorstwa, zakładu pracy, instytucji itp.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Źródła takich dochodów są opodatkowane na ogólnych zasadach.
Przychody obligujące do złożenia zeznania PIT-37 to:
•    wszelkiego rodzaju wynagrodzenia oraz inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy i pracy nakładczej
•    emerytury i renty
•    świadczenia i zasiłki przedemerytalne
•    stypendia
•    zasiłki z ubezpieczenia społecznego
•    przychody z tytułu samodzielnie wykonywanej działalności (np. umowa zlecenie, kontrakt menadżerski, działalność sportowa itp.)
•    przychody z praw majątkowych, np. praw autorskich
•    należności uzyskane z umowy akwizycyjnej
•    świadczenia uzyskane przez składającego zeznanie z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
•    należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub innych spółdzielni produkcji rolnej
•    należności przysługujące za pracę skazanym lub tymczasowo aresztowanym

Zeznanie PIT-37 za rok 2012 wypełniają osoby fizyczne, które uzyskały przychody z powyższych źródeł i nie prowadziły w roku 2012 pozarolniczej działalności gospodarczej ani działów specjalnych produkcji rolnej (opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej na zasadach ogólnych).
Zeznania PIT-37 nie mogą złożyć osoby, które:
•    do osiągniętych dochodów muszą doliczyć dochody osiągnięte przez swoje niepełnoletnie dzieci.
•    pomniejszają dochody o straty z ubiegłych lat.
Jeśli do tych podatników ma zastosowanie przepis z art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają oni zeznanie PIT-36.

W jaki sposób wypełnić zeznanie PIT-37?

Zeznanie podatkowe PIT-37 można wypełnić indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. W odmienny sposób wypełniają zeznanie także osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby, których miejsce zamieszkania do celów podatkowych jest inne niż Rzeczpospolita Polska, jednak znajdujące się w obrębie Unii Europejskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. W każdym z tych przypadków osoby fizycznie rozliczające przychody osiągnięte za pośrednictwem płatnika składają zeznanie PIT-36.

Czytany 6611 razy Ostatnio zmieniany piątek, 14 marzec 2014 22:18
Więcej w tej kategorii: « zeznanie PIT - 38 zeznanie PIT - 36 »