niedziela, 13 styczeń 2013 16:08

zeznanie PIT - 39

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

PIT-39 – składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Kto wypełnia zeznanie PIT-39 za 2012 rok?

W świetle obowiązujących przepisów zeznanie podatkowe PIT-39 wypełniają podatnicy, którzy w roku 2012 zyskali przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych. Wśród takich dóbr można wyliczyć na przykład prawo wieczystego użytkowania gruntu i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Warunkiem jest nabycie tej nieruchomości czy praw majątkowych po 31 grudnia 2008 roku i opodatkowanie ich na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).
Nieruchomości i prawa majątkowe nie mogą być sprzedawane w ramach działalności firmy – to kolejny warunek, którego spełnienie umożliwia podatnikowi wypełnienie deklaracji PIT-39. Gdyby było inaczej, sprzedawane dobra wliczałyby się w majątek firmy i przychód z nich osiągnięty należałoby rozliczyć razem z innymi przychodami z działalności.

Do zeznania PIT-39 obowiązuje załącznik:

PIT/ZG – składany tylko przez osoby, które uzyskały z zagranicy przychód, o którym mowa w art. 30e ust. 8 i 9 ustawy, i opłaciły podatek w Polsce. Należy pamiętać, iż dla każdego kraju uzyskania przychodu składa się osobny załącznik.

W jaki sposób wypełnić zeznanie PIT-39?

Zeznanie PIT-39 składa się zawsze indywidualnie. Nawet jeśli sprzedaż następuje ze wspólnego majątku małżonków, należy wypełnić dwie deklaracje. Każde z małżonków wykazuje połowę uzyskanego przychodu, a co za tym idzie połowę kosztów uzyskania przychodu.
Podatnik, który składa zeznanie PIT-39, ma prawo do odliczenia wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe od podstawy opodatkowania. Wydatki te muszą być jednak poczynione po dacie zbycia nieruchomości lub praw majątkowych. Podatnik może skorzystać z tej ulgi pod warunkiem, że kwotę zarobku ze sprzedaży nieruchomości czy prawa majątkowego wydatkuje w ciągu dwóch lat. W innym wypadku należy złożyć korektę do zeznania PIT-39 i zapłacić kwotę podatku wraz z naliczonymi odsetkami.

Zeznanie PIT-39 za rok 2012 składamy w terminie od 1 stycznia 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku. W tym terminie należy też opłacić podatek od zbycia nieruchomości czy praw majątkowych. Podatek ten wynosi 19% od podstawy opodatkowania, czyli wartości przychodu ze sprzedaży pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu.

Czytany 8742 razy Ostatnio zmieniany piątek, 14 marzec 2014 22:10