piątek, 01 kwiecień 2011 00:00

Kasy Fiskalne dla Lekarzy Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(34 głosów)

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu poradnik przygotowany specjalnie z myślą o przedstawicielach zawodu lekarza. Naszym celem jest zapewnienie rzetelnego wsparcia we wdrożeniu pracy urządzenia fiskalnego w Państwa gabinecie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lekarzy różnych specjalności.

 

Każda branża ma swoje potrzeby i swoją specyfikę, jednak branża medyczna wymaga jeszcze bardziej zaawansowanych rozwiązań. Jako autoryzowany serwis kas fiskalnych dokładamy starań, aby oferowane przez nas kasy i świadczone usługi były kompleksowe, wysokiej jakości i optymalne dla podatników będących przedstawicielami branży medycznej. Kasy fiskalne dla lekarzy są naszą specjalnością. Dzięki współpracy z producentami takimi jak między innymi Novitus i Posnet mamy szeroką ofertę urządzeń fiskalnych dedykowanych lekarzom. Tego typu kasy i drukarki fiskalne zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach tej branży. Wybierając nasz serwis kas fiskalnych na Ursynowie w Warszawie mają Państwo pewność, że dostaną najlepszy produkt w najbardziej atrakcyjnej cenie

 

Polecane Kasy fiskalne dla Lekarzy

 

Cena: 1299 PLN (netto)
Cena: 1549 PLN (netto)
Cena: 1490 PLN (netto)
Cena: 1690 PLN (netto)

 


 

Polecane Drukarki fiskalne dla Lekarzy

 

Cena: 2499 PLN (netto)
Cena: 2799 PLN (netto)

 


 

Jak rozpocząć?

 

 

Rozpoczynamy pracę z urządzeniem fiskalnym

 

Wdrożenie pracy kasy rejestrującej okaże się proste i przyjemne, jeśli będziemy postępować zgodnie z optymalnym schematem, który opisujemy w tym poradniku. Plan działania został dostosowany do potrzeb lekarzy różnych specjalności. Dzięki wsparciu naszego serwisu fiskalnego będą Państwo mogli w optymalny sposób wdrożyć pracę kasy fiskalnej w swojej działalności.

 

Wybierz kasę najlepszą dla Twojego gabinetu

 

Pierwszym, a jednocześnie jednym z najważniejszych kroków, które musi wykonać lekarz w rozpoczęciu pracy z kasą fiskalną, jest wybór odpowiedniego urządzenia. Nie zawsze warto kierować się tylko ceną. Kasa fiskalna lub drukarka fiskalna musi być dostosowana do specyfiki działalności. Urządzenie rejestrujące znakomicie sprawdzające się w dużym supermarkecie nie zawsze będzie optymalne również dla lekarza.

Zanim więc zdecydujemy się na konkretną kasę fiskalną lub drukarkę oceńmy, jakie funkcje powinna posiadać, by zaspokajać potrzeby naszej działalności. Czy jej zadaniem będzie tylko rejestrowanie wartości obrotu z podziałem na stawki podatkowe, czy też chcielibyśmy, aby posiadała różne dodatkowe funkcje?

Wiodący producenci kas fiskalnych zadbali o wprowadzenie na rynek kas fiskalnych i drukarek fiskalnych dedykowanych lekarzom. Urządzenia te są jednocześnie bardzo intuicyjne w obsłudze i funkcjonalne. 

Na szczęście nie trzeba znać się na kasach fiskalnych, aby móc kupić odpowiednie urządzenie. Wystarczy skontaktować się z naszym sklepem z kasami fiskalnymi Warszawa – Ursynów. Doświadczeni serwisanci pomogą w wyborze kasy optymalnej dla specyfiki Państwa specjalności lekarskiej, przeszkolą z obsługi i pomogą w przejściu procesu rejestracyjnego.

 

Zawiadom Urząd Skarbowy o wszystkich instalowanych kasach

 

Rozpoczęcie pracy z kasą fiskalną lub drukarkę fiskalną trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Należy to zrobić przynajmniej na dzień przed dokonaniem fiskalizacji, a co za tym idzie rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na kasie. Wypełniony druk „Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania” musi określać liczbę kas fiskalnych, które będą użytkowane, oraz miejsce ich instalacji. Pamiętajmy, aby zgłosić wszystkie kasy i drukarki fiskalne – także te rezerwowe – ponieważ tylko przy rozpoczęciu ewidencjonowania mamy prawo do uzyskania zwrotu 90% ceny kas z urzędu skarbowego. Należy pamiętać, iż terminowe zgłoszenie kas fiskalnych w urzędzie skarbowym jest warunkiem otrzymania zwrotu. Zakup tego urządzenia można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Nasi serwisanci pomogą Państwu wypełnić wszystkie dokumenty. Poradzą też, w jakim terminie złożyć zawiadomienie i co zrobić, aby uzyskać zwrot z urzędu skarbowego na wszystkie rejestrowane kasy – nawet do 700 zł za każde z urządzeń.

 

Skonfiguruj – wprowadź produkty do bazy danych

 

Na szczęście nie musimy sami uczyć się programowania kasy - uprawniony serwisant zapewnia szkolenie w samodzielnym programowaniu pozycji sprzedażowych, czyli nazw towarów i usług. W naszym serwisie kas fiskalnych na warszawskim Ursynowie serwisanci bez pobierania dodatkowych opłat wprowadzają dane do nagłówka kasy i przeprowadzają szkolenie z obsługi technicznej wybranej przez Państwa kasy lub drukarki fiskalnej. Prawidłowa obsługa jest niezbędna do prowadzenia zgodnej z przepisami ewidencji sprzedaży w gabinecie lekarskim.

 

Zafiskalizuj – niech zrobi to serwis

 

Tylko serwisant kas fiskalnych jest uprawniony do dokonania fiskalizacji. Należy umówić się na odpowiedni termin i umożliwić serwisantowi uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od momentu fiskalizacji urządzenia w pamięci fiskalnej zapisują się wszystkie dokonane transakcje, z których lekarz ma obowiązek odprowadzać podatek. Na wszelki wypadek zawsze dobrze jest sprawdzić, czy serwisant posiada ważną legitymację wystawioną przez serwis główny kas fiskalnych czy drukarek fiskalnych, czyli na przykład producenta lub importera tych urządzeń.

 

Rozpocznij sprzedaż

 

Kupno kasy, zgłoszenie do urzędu skarbowego i fiskalizacja to dopiero początek prawidłowego użytkowania kasy lub drukarki fiskalnej. Przepisy zobowiązują każdego lekarza, który prowadzi ewidencję sprzedaży za pomocą urządzenia rejestrującego, do wydawania paragonu każdemu pacjentowi będącemu osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej bądź rolnikiem ryczałtowym. Należy również kontrolować prawidłowość danych drukowanych na paragonie, przede wszystkim zaprogramowanych stawek VAT.

Jeśli danego dnia wystąpiła jakakolwiek sprzedaż – nawet dla jednego pacjenta – użytkownik kasy fiskalnej ma obowiązek wydrukować raport dobowy pod koniec dnia sprzedażowego. Raz w miesiącu drukuje się też raporty miesięczne – po zakończeniu miesiąca sprzedażowego lub pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Istotne jest, aby raport miesięczny został wydrukowany jeszcze przed pierwszą sprzedażą rejestrowaną na kolejny miesiąc. Raporty miesięczne stanowią podstawę do naliczenia podatku i muszą być dostarczone do działu księgowości lub biura rachunkowego świadczącego usługi księgowe dla lekarza.

Nie rzadziej niż co 2 lata należy dokonywać okresowych przeglądów technicznych. Należy w tym celu umówić się na odpowiedni termin z uprawnionym serwisantem. Pracownik serwisu fiskalnego zamieszcza wpisy w książce kasy fiskalnej, którą trzeba zawsze przechowywać w łatwo dostępnym miejscu – na wypadek kontroli z urzędu skarbowego.

Raporty dobowe, raporty miesięczne – terminy te mogą wydawać się niezrozumiałe dla osoby, która nie miała wcześniej do czynienia z kasą fiskalną ani z drukarką fiskalną. Nie ma się jednak czego obawiać – jeśli skorzystają Państwo z usług naszego serwisu fiskalnego w Warszawie, doświadczony specjalista pokaże Państwu w praktyce, jak prawidłowo wykonywać poszczególne czynności.

Zobacz też:Leksykon pojęć fiskalnych

 

Zgłoś w ciągu 7 dni do Urzędu Skarbowego

 

Po dokonaniu fiskalizacji obowiązkiem podatnika jest wypełnienie druku „Zgłoszenie przez podatnika danych dotyczących kasy” i dostarczenie go do właściwego urzędu skarbowego. Mamy na to 7 dni od rejestracji (fiskalizacji) kasy lub drukarki. Druk ten zostanie Państwu dostarczony przez nasz serwis fiskalny w Warszawie razem z urządzeniem, a doświadczony pracownik pomoże go wypełnić.

W odpowiedzi na zgłoszenie urząd skarbowy prześle lekarzowi pismo z nadanym kasie numerem ewidencyjnym. Ciąg cyfr należy umieścić w widocznym miejscu na obudowie kasy fiskalnej. Numer ewidencyjny nie może być nieczytelny ani naniesiony w sposób łatwy do starcia. W praktyce dobrze jest posłużyć się wodoodpornym  i trudnościeralnym markerem.

 

Zagadnienia prawne

 

 

Kto musi mieć kasę fiskalną?

 

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych lub drukarek fiskalnych spoczywa na podatnikach, którzy prowadzą sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Minister Finansów został jednak upoważniony do czasowego zwolnienia niektórych grup podatników i niektórych czynności z tego obowiązku. Aktualne warunki zwolnienia zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

 

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

 

Podatnicy, którzy spełniają warunki przewidziane w rozporządzeniu, mogą skorzystać z czasowego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Od 2011 roku przedstawiciele zawodu lekarza nie mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. Wciąż jednak mają prawo do zwolnienia podmiotowego, jeśli ich obroty ze sprzedaży dla detalistów nie są wysokie.

Wyróżnia się:

Zwolnienie podmiotowe – ze względu na osiągane obroty:

Od 1 stycznia 2013 roku zwolnienie podmiotowe przysługuje podatnikom – w tym także lekarzom - których łączne obroty ze sprzedaży detalicznej nie przekraczają 20.000 zł rocznie. Zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym przekroczony został dopuszczalny limit.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność, limit ten oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej działalności. Podobnie jak w przypadku podatników kontynuujących działalność w roku podatkowym, tutaj również obowiązuje okres 2 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym limit został przekroczony.

Zwolnienie przedmiotowe – ze względu na rodzaj działalności:

 

Ustawodawca przewidział szereg zwolnień dla podatników, którzy wykonują określone czynności. Katalog tych czynności został zawarty w załączniku do rozporządzenia w sprawie kas (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

Jeśli podatnik oprócz czynności zwolnionej wykonuje inne czynności dla klientów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi, udział procentowy sprzedaży zwolnionej musi być równy lub większy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).

Podobnie jak w przypadku zwolnienia podmiotowego, podatnik, który traci prawo do zwolnienia ze względu na zbyt mały procentowy udział sprzedaży zwolnionej, ma 2 miesiące na rejestrację kasy. Obliczania proporcji dokonuje się po każdym półroczu podatkowym. W przypadku nowych działalności liczy się pierwsze 6 miesięcy prowadzenia sprzedaży dla detalistów lub – jeśli rozpoczęto sprzedaż w drugim półroczu – okres od rozpoczęcia działalności do końca roku podatkowego.

 

Co grozi za brak kasy?

 

Brak kasy fiskalnej w firmie lub niewłaściwe jej użytkowanie grozi surowymi karami. Jedną z najdotkliwszych jest utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej. Lekarz, tak jak każdy inny podatnik, straci prawo do ulgi, jeśli nie zarejestruje kasy lub drukarki fiskalnej w obowiązującym terminie. W praktyce oznacza to utratę zwrotu 90% wartości kasy, czyli nawet do 700 zł. Ponadto podatnik musi zwrócić pobraną ulgę, jeśli nie dokona w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego.

Każdy podatnik, który nie dopełni obowiązku rejestracji kasy fiskalnej, mimo iż przepisy go do tego zobowiązują, może zostać ukarany przez kontrolę skarbową. Grzywna w takiej sytuacji wynosi do 240 stawek dziennych za nierzetelne prowadzenie księgi lub wykroczenie skarbowe.

Podobna kara obowiązuje w przypadku, gdy podatnik, który ma zarejestrowaną kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną, nie ewidencjonuje na niej sprzedaży lub robi to nierzetelnie – na przykład nie każdemu klientowi wydaje paragon. W takiej sytuacji właściciel kasy może zostać ukarany przez kontrolę skarbową.

Mniej dotkliwa kara może zostać nałożona na podatnika, który ewidencjonuje sprzedaż nieprawidłowo, jednak nieprawidłowość ta nie wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego. W takiej sytuacji obowiązuje kara grzywny za wykroczenie skarbowe, którym jest wadliwe prowadzenie księgi.

 

Serwisowanie kasy fiskalnej

 

Podstawowym obowiązkiem podatnika ewidencjonującego obroty za pomocą kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej jest bieżąca kontrola poprawności pracy kasy. W szczególności należy zwrócić uwagę na prawidłowe zaprogramowanie nazw jednostek sprzedażowych – towarów lub usług, oraz właściwe przyporządkowanie ich do stawek VAT.

Kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem jest terminowe wykonywanie przeglądów technicznych. Podatnik wykonujący zawód lekarza musi zgłaszać kasę do przeglądu nie rzadziej niż co 2 lata. Należy pamiętać, iż dbanie o terminowe dokonywanie przeglądów leży w gestii właściciela kasy, a nie serwisu kas fiskalnych, który obsługuje daną firmę. Naruszenie terminu dokonania przeglądu technicznego skutkuje utratą prawa do ulgi na zakup kasy. Jeśli podatnik pobrał wcześniej taką ulgę, ma obowiązek ją zwrócić.

Obowiązkiem podatnika jest także przechowywanie w łatwo dostępnym miejscu książki kasy. Zapisów w tej książce dokonuje uprawniony serwisant – na żądanie takiej osoby podatnik musi udostępnić książkę. W przypadku utraty książki w jakichkolwiek okolicznościach właściciel kasy lub drukarki fiskalnej niezwłocznie musi wystąpić do serwisu o wydanie duplikatu. Jednocześnie należy zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy. Serwis główny kas wydaje nową książkę z oznaczeniem „Duplikat”.

Podatnik musi zgłosić do serwisu fiskalnego każdą zauważoną nieprawidłowość pracy kasy lub drukarki fiskalnej. W przypadku, gdy urządzenie rejestrujące zostanie utracone, a następnie odzyskane, musi zostać poddane przeglądowi technicznego przed ponownym rozpoczęciem ewidencji sprzedaży.

 

Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące przepisów obowiązujących na rok 2013-2014, zapraszamy do konsultacji w naszym sklepie z kasami Warszawa – Ursynów. Wykwalifikowani serwisanci chętnie odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania – zarówno dotyczące kas fiskalnych, jak i aktualnych przepisów.

 

Kasa fiskalna i drukarka fiskalna – czym się różnią?

 

Oba urządzenia wyglądają podobnie. Między kasą fiskalną a drukarką fiskalną jest jednak znacząca różnica. Na czym ona polega?

Kasa fiskalna - To autonomiczne urządzenie, które może działać bez podłączenia do komputera. Kasa fiskalna to kompletny system do ewidencjonowania sprzedaży, z wbudowaną pamięcią fiskalną, w której znajduje się baza towarów i usług PLU. Urządzenie to drukuje paragony i raporty. Kasa fiskalna sprawdza się tam, gdzie nie ma podłączenia do komputera oraz tam, gdzie nie są wymagane dodatkowe funkcje urządzenia, na przykład sprawdzanie stanów magazynowych.

Drukarka fiskalna - Nie jest urządzeniem autonomicznym – zawsze wymaga podłączenia do zewnętrznego systemu sprzedażowo-rozliczeniowego, a co za tym idzie do komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Drukarka fiskalna stanowi fragment systemu sprzedaży. Baza towarów i usług nie znajduje się w module fiskalnym, jak w przypadku kasy, lecz jest zintegrowania z programem komputerowym. Drukarka zbiera informacje o obrocie i wysyła je do pamięci fiskalnej. Oprócz paragonów można wystawiać i drukować także faktury VAT.

Niewątpliwą przewagą drukarek fiskalnych nad kasami jest znacznie większa liczba funkcji. Urządzenie to umożliwia wykonywanie specjalistycznych analiz i raportów na podstawie danych zapisanych w pamięci. Drukarka fiskalna pozwala na pełniejszą kontrolę prowadzonej działalności, zaplanowanie działań i strategii sprzedażowych.

Zarówno kasa, jak i drukarka fiskalna wymagają takich samych zgłoszeń do urzędu skarbowego, dokonania fiskalizacji i wykonywania okresowych przeglądów technicznych. Rozpoczęcie ewidencjonowania na obu urządzeniach skutkuje możliwością uzyskania ulgi z urzędu skarbowego.

Producenci urządzeń fiskalnych – zarówno kas, jak i drukarek – zadbali o specyficzne potrzeby lekarzy i wypuścili na rynek produkty specjalnie zaprojektowane właśnie dla branży medycznej.

Nasz serwis kas fiskalnych na Ursynowie w Warszawie posiada w sprzedaży wszystkie dostępne na rynku polskim urządzenia fiskalne dedykowane lekarzom. Dzięki stałej współpracy z producentami, których specjalnością są kasy dla lekarzy, nasz sklep może zaoferować Państwu najwyższej jakości, zaawansowane technologicznie produkty w najlepszych cenach.

 

 

Kopia elektroniczna

 

Czym jest elektroniczna kopia paragonu?

 

Kasy fiskalne i drukarki fiskalne z elektroniczną kopią paragonu to niezwykle praktyczne urządzenia. W przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń rejestrujących, mają one tylko jedną rolkę papieru, na którym drukuje się paragony dla klientów. Kopie paragonów zapisują się nie na drugiej rolce, lecz na nośniku elektronicznym – karcie SD lub SDHC.

Kupując kasę z elektroniczną kopią paragonów zyskują Państwo:

Oszczędności – nie trzeba kupować dwóch rolek papieru do kas i drukować kopii na dodatkowych rolkach. Nie trzeba też poszukiwać miejsca na przechowywanie rolek z kopiami. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 roku podatnik ma obowiązek przechowywać kopie paragonów przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dana sprzedaż została rozliczona. Podatnik, który drukuje wiele paragonów, musiałby znaleźć naprawdę dużo miejsca na przechowywanie rolek z kopiami paragonów. Przechowywanie rolek wymaga dodatkowej przestrzeni i nakładów finansowych. Elektroniczna kopia paragonu całkowicie likwiduje ten problem.

Bardzo pojemny nośnik – karta SD/SDHC o pojemności 2GB mieści tyle informacji, co 3330 rolek kopii paragonów papierowych. Karta może być obsługiwana przez wiele różnych urządzeń – dostęp do zapisanych danych jest szybki i prosty. Nawet jeśli nośnik ulegnie zapełnieniu, paragony można drukować jeszcze przez kolejne 3 dni, a osiągnięty obrót zostanie prawidłowo zarejestrowany.

Bezpieczeństwo – informacje zapisane na informatycznym nośniku danych można powielać dowolną ilość raz – na przykład zapisywać na płytach CD lub zewnętrznych dyskach. Dzięki temu mamy do nich dostęp nawet bez użycia kasy fiskalnej czy drukarki fiskalnej.

Odwiedź nasz serwis kas fiskalnych Buchcom Warszawa – Ursynów. Mamy najlepszą ofertę kas fiskalnych i drukarek fiskalnych z elektroniczną kopią paragonu.

 

 

Odbierz Ulgę!

 

 

Komu przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej?

Każdy podatnik, który rozpoczyna pracę z urządzeniem fiskalnym – kasą lub drukarką – ma prawo do uzyskania ulgi na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto urządzenia. Kwota ta nie może być wyższa niż 700 zł na każdą zakupioną kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną. Jeśli kupujemy i rejestrujemy więcej niż jedną kasę na raz, zwrot przysługuje za każde urządzenie.

Aby uzyskać ulgę na zakup kasy, należy spełnić trzy warunki opisane w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń:

  1. Dokonać zapłaty całości należności za kasę – niezbędny jest odpowiedni dokument potwierdzający
  2. Rozpocząć ewidencjonowanie zgodnie z wyznaczonym terminem
  3. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony druk "Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania"

Należy pamiętać, iż zgodnie z Ustawą o VAT ulgę można uzyskać tylko przy rozpoczęciu ewidencjonowania, niezależnie od ilości zgłaszanych kas. Jeśli więc planujemy zainstalować więcej niż jedną kasę, kupmy od razu taką ilość urządzeń, jaka jest nam potrzebna. Urząd skarbowy bowiem przyznaje ulgi jednorazowo, tylko przy pierwszej fiskalizacji.

 

Jak skorzystać z ulgi? Krok po kroku:

 

1.    Przynajmniej na dzień przed fiskalizacją należy złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony druk „Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania”. Należy podać ilość i adresy instalacji wszystkich kas – także tych rezerwowych.
2.    Następnie we wskazanym terminie dokonać fiskalizacji.
3.    W ciągu 7 dni od dokonania fiskalizacji należy złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony druk „Zgłoszenie przez podatnika danych dotyczących kasy” - wprawdzie w rozporządzeniu w sprawie odliczeń czynność ta nie została wymieniona jako konieczna do uzyskania zwrotu, jednak jest konieczna do prawidłowego rozpoczęcia ewidencjonowania.

 

W jaki sposób rozliczyć ulgę?

 

Płatnik podatku VAT:

Podatnik będący płatnikiem podatku VAT odlicza ulgę na zakup kasy fiskalnej w deklaracji VAT. W zależności od sposobu rozliczania można to zrobić za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub w okresach kolejnych. Odliczenie w danym miesiącu lub kwartale nie może być jednak wyższe od różnicy miedzy podatkiem należnym a naliczonym. W takim przypadku należy poczekać z odliczeniem ulgi do okresu rozliczeniowego, w którym podatek VAT naliczony będzie równy kwocie podatku należnego lub większy od niej. Jeśli podatek naliczony jest wyższy niż należny, w rozliczaniu miesięcznym kwota zwrotu nie może przekroczyć 25% całej kwoty odliczenia, a w rozliczeniu kwartalnym – 50%.

Podatnik nie będący płatnikiem podatku VAT:

Nie-VATowcy składają w urzędzie skarbowym wypełniony druk „Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej”. W ciągu 25 dni od złożenia wniosku podatnik zwolniony z VAT lub wykonujący czynności zwolnione otrzyma kwotę zwrotu na rachunek bankowy.


Klienci serwisu kas fiskalnych Buchcom Warszawa – Ursynów nie muszą martwić o sprawy formalne. Doświadczeni serwisanci pomogą Państwu wypełnić wszystkie dokumenty i uzyskać należny Państwu zwrot z urzędu skarbowego.

Czytany 15122 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 28 sierpień 2014 14:02