Obowiązki użytkowników (18)

czwartek, 18 kwiecień 2013 19:15

Zmiany w paragonach

Oceń ten artykuł
(6 głosów)
Nowe rozporządzenie w sprawie kas, które weszło w życie 1 kwietnia 2013 roku, w zakresie paragonów fiskalnych zasadniczo powiela większość regulacji poprzedniego rozporządzenia z 28 listopada 2008 roku. Wprowadzono niewiele zmian, jednak są one bardzo istotne dla prawidłowego użytkowania kas i drukarek fiskalnych podatników. Dane na paragonie Zakres informacji, które…
czwartek, 18 kwiecień 2013 19:14

Korekta sprzedaży

Oceń ten artykuł
(15 głosów)
Do 1 kwietnia 2013 roku żaden przepis nie precyzował kwestii dokonywania korekt wartości sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Było jednak, i w dalszym ciągu jest oczywiste, że podatnik nie może być pozbawiony możliwości skorygowania zaewidencjonowanego obrotu, tak aby wykazana kwota odzwierciedlała stan rzeczywisty. Jak wskazuje art. 29 ust. 1 i…
czwartek, 18 kwiecień 2013 19:13

Jak ustalić nazwę towaru lub usługi

Oceń ten artykuł
(22 głosów)
Nazwa towaru lub usługi Istotna zmiana wprowadzona w rozporządzeniu z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących dotyczy nazwy towaru lub usługi drukowanej na paragonie fiskalnym. Dane, które powinien zawierać paragon, zostały określone w § 8 ust. 1 rozporządzenia. Wymieniono tam między innymi w punkcie 6: nazwę towaru lub…
czwartek, 18 kwiecień 2013 19:12

Jak użytkować kasę

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Od 1 kwietnia 2013 roku obowiązują zasady użytkowania kasy fiskalnej bądź drukarki fiskalnej przez podatnika zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 363. Zasadniczo nowe rozporządzenie powiela większość dotychczas obowiązujących przepisów. Wprowadzono jednak kilka istotnych…
czwartek, 18 kwiecień 2013 00:00

Ewidencje od 1 kwietnia 2013

Oceń ten artykuł
(9 głosów)
Zasadniczym obowiązkiem każdego podatnika prowadzącego sprzedaż dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych jest ewidencjonowanie każdej takiej sprzedaży na kasie fiskalnej. Do każdej takiej transakcji należy wydrukować paragon fiskalny i wręczyć go klientowi. Jeśli żąda on wystawienia faktury, należy oryginał paragonu dołączyć do kopii tego dokumentu. W…
czwartek, 20 wrzesień 2012 17:34

Obowiazki użytkownika

Oceń ten artykuł
(11 głosów)
Sposób, w jaki wykorzystujemy komputer, faks czy telewizor, jest w gruncie rzeczy naszą prywatną sprawą i nikt nie może nam wlepić mandatu np. za nieprzestrzeganie zaleceń producenta. Jeśli więc tylko mamy ochotę, możemy użyć faksu jako podstawki pod ulubioną paprotkę, a komputer przerobić na domowe akwarium. Istnieje jednak specyficzne urządzenie,…
Strona 2 z 2