poniedziałek, 27 styczeń 2014 17:29

Rezygnacja ze świadczeń urlopowych tylko do 31 stycznia 2014

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Nie chcesz wypłacać w 2014 r. świadczeń urlopowych? Jeśli zatrudniasz mniej niż 20 pracowników, musisz poinformować ich o tym na piśmie do piątku 31 stycznia. Jeśli tego nie zrobisz, zgodnie z przepisami będziesz miał obowiązek wypłacić świadczenie urlopowe każdemu z nich. 

Świadczenie urlopowe raz w roku przysługuje pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego o długości co najmniej 14 dni kalendarzowych. Pracodawca zobowiązany jest wypłacić takie świadczenie najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu. Jednak, jak wynika z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.), pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają mniej niż 20 pracowników, mogą wypłacać świadczenia urlopowe, ale nie muszą tego robić. Niemniej aby zrezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych konieczne jest dopełnienie formalności określonych we wspomnianej ustawie o ZFŚS.

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników, zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy, informację o niewypłacaniu świadczenia urlopowego przekazuje pracownikom w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego, przy czym przepisy nie precyzują, jak taka informacja powinna dokładnie wyglądać. Ustawa przewiduje jedynie, że ma być przekazana pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie pracy. 

Uwaga!

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników, który chce zrezygnować z wypłacania świadczenia urlopowego w 2014 r., informację o tym musi przekazać pracownikom do 31 stycznia 2014 r. Jeśli tego nie zrobi, będzie zobowiązany wypłacać świadczenia urlopowe wszystkim pracownikom.

Liczbę pracowników ustala się w przeliczeniu na pełne etaty. Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy pracodawca zobowiązany jest do wypłacania świadczenia urlopowego, pracownik nie ma obowiązku składania wniosku o wypłatę takiego świadczenia, ponieważ ma ono charakter roszczeniowy.

Czytany 4577 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 styczeń 2014 19:25