piątek, 06 czerwiec 2014 00:00

Ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2013 - 30.06.2014

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się z corocznym obowiązkiem sporządzania sprawozdania finansowego za rok poprzedni. Jednostki, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czas na dopełnienie tej formalności miały do 31 marca 2014 r. Dodatkowo przepisy nakładają obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Sprawdź czy musisz również dokonać zatwierdzenia sprawozdania, kiedy upływa termin i jakie obowiązki się z tym wiążą.

 

Jednostki, po zakończeniu roku, w którym prowadziły księgi rachunkowe, mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok. Dotyczy to osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także osób fizycznych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych lub prowadzących je dobrowolnie. Sprawozdanie za 2013 r. należało sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku jednostek, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy przypadał 31 grudnia 2013 r., natomiast termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok - 31 marca 2014 r.

 

Sprawdź, z czego składa się sprawozdanie finansowe

 

W następnej kolejności jednostki prowadzące księgi rachunkowe poddają swoje sprawozdanie finansowe zatwierdzeniu przez odpowiedni organ zatwierdzający. Obowiązku tego należy bezwzględnie dopełnić również dlatego, że tylko po zatwierdzeniu sprawozdania jednostka może dokonać podziału wyniku finansowego netto. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, iż w przypadku jednostek, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzenie to powinno nastąpić do 30 czerwca następnego roku.

 

Ważne!

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 sporządzane przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający najpóźniej 30 czerwca 2014 r.

 

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostka ma 15 dni na ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za poprzedni rok. Po tym zamknięciu nie ma już możliwości wprowadzania zmian w księgach. Końcowym terminem u jednostek, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest więc 15 lipca.

 

Ważne!

Jednostki, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dokonują ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych 2013 roku najpóźniej 15 lipca 2014 r.

 

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostka ma obowiązek przekazać sprawozdanie  do odpowiednich urzędów oraz w przypadku niektórych form działalności także do publikacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” lub w „Monitorze Spółdzielczym”.

 

O tym, gdzie i kiedy złożyć zatwierdzone sprawozdanie dowiesz się tu: KLIKNIJ

 

Jak już wspomnieliśmy, zatwierdzenie sprawozdania finansowego umożliwia jednostkom dokonanie podziału zysku lub pokrycia straty. Zgodnie z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości podział przeprowadzony bez zatwierdzenia sprawozdania jest nieważny z mocy prawa.

Jednostki podlegające wpisowi do KRS muszą pamiętać, że brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie zwalnia ich z obowiązku przekazania tego sprawozdania do rejestru sądowego. Zgodnie bowiem z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie należy przekazać w ciągu 15 dni od dnia, w którym powinno zostać zatwierdzone.

Czytamy o tym w art. 53 ust. 1 tego aktu prawnego:

2. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

 

Oznacza to, iż w niektórych przypadkach jednostka będzie zobowiązana przekazać swoje sprawozdanie finansowe dwa razy: w ciągu 15 dni od upływu terminu zatwierdzenia i w ciągu 15 dni od dnia, w którym zostało ono faktycznie zatwierdzone. 

Do złożenia dokumentów w KRS niezbędne jest wypełnienie odpowiednich formularzy. W tym przypadku właświwe będą: 

KRS-Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty

oraz załącznik

KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze.

 

 

A może jesteś osobą fizyczną i już dawno powinieneś był złożyć sprawozdanie za 2013 rok do urzędu skarbowego? – sprawdź

 

Jeśli jednak nie złożyłeś sprawozdania finansowego zrób to jak najszybciej!

O konsekwencjach niezłożenia sprawozdania czytaj tu

Czytany 6032 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 czerwiec 2014 20:41

Artykuły powiązane

 • CIT-8 i sprawozdania finansowe za 2019 r. odroczone CIT-8 i sprawozdania finansowe za 2019 r. odroczone

  Wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa wydłuży terminy składania zeznań CIT-8 przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym organizacje pozarządowe, a także zapłaty podatku z nich wynikających. Więcej mamy też czasu na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych. Sprawdź, jakie zmiany przygotował rząd w związku z panującą epidemią.

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.? Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

  Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta

  Uzyskanie danych o podmiocie gospodarczym nie wymaga wynajmowania agencji detektywistycznej – wystarczy skorzystać z jednej z kilku bezpłatnych, publicznych wyszukiwarek dostępnych online. Znajdziemy w nich informacje o jednoosobowych firmach, spółkach cywilnych i spółkach handlowych. Sprawdź, jak z nich korzystać i na co zwrócić uwagę, aby uzyskać oczekiwane wyniki.

 • Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r. Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r.

  Wkrótce podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będą wysyłać dokumenty w formie plików JPK. Sprawdź, dla których sprawozdań finansowych resort finansów opublikował struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Biuletynie Informacji Publicznej, a które należy wysyłać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.