środa, 21 wrzesień 2016 16:33

Przedsiębiorco jesteś gotowy na JPK Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące tworzenia i wysyłania danych podatkowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem raportowania swoich szczegółowych danych podatkowych obowiązane będą również małe i średnie przedsiębiorstwa, wynika to z poniższych przepisów: Art. 193a w ustawie Ordynacja podatkowa nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej zgodnej z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego. oraz  Art. 82 ustęp 1b w ustawie Ordynacja podatkowa nakłada na przedsiębiorców obowiązek przesyłania informacji o ewidencji VAT, zgodnej z formatem JPK do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) jest poważnym wyzwaniem, z którym większość przedsiębiorców będzie musiała się zmierzyć w 2017 r. lub 2018 r. w zależności od wielkości podmiotu. Aby należycie wykonać nowe obowiązki, konieczne jest zapoznanie się z nowymi przepisami, praktycznymi wyjaśnieniami na ich temat oraz zasadami i wymogami stosowania JPK i JPK VAT.  

 

 

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

 

Jednolity Plik Kontrolny (z angielskiego Standard Audit File-Tax – SAF-T), jest zbiorem (bazą) danych, tworzonym z systemów informatycznych przedsiębiorcy, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, mającym układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Inaczej mówiąc, jest to standard, według którego przekazuje się dane do organów podatkowych. Dane te będą musiały być przekazywane według przygotowanego przez Ministerstwo Finansów szablonu (zgodnego ze stosowaną w komunikacji elektronicznej formą XML).  

Przedsiębiorcy, którzy stosują oprogramowanie komputerowe do ewidencji finansowo-księgowej mają obowiązek przekazywania do organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dane te będą przekazywane na żądanie organów podatkowych.

 

Firmy przekazują dane fiskusowi dwojako:  -  obowiązkowo i co miesiąc – informacje o ewidencji VAT za dany okres,  -  na żądanie – rodzaje ksiąg i okres wskazuje fiskus.

 

 

Dla kogo i od kiedy Jednolity Plik Kontrolny?

 

Przede wszystkim powinieneś ustalić, kiedy obejmie Cię obowiązek przesyłania danych (na żądanie lub automatycznie w przypadku ewidencji VAT). Kalendarz wygląda następująco:

 

Duże firmy (powyżej 250 pracowników i 50 mln euro obrotu).

obowiązkowo przesyłają na żądanie organów dane w formie JPK.

obowiązkowo i bez wezwania przesyłają raporty z ewidencji VAT zgodnie ze strukturą JPK.

 

Mali i średni przedsiębiorcy (poniżej 250 pracowników, dotyczy to także firm zagranicznych)

obowiązkowo i bez wezwania, co miesiąc przesyłają raporty dotyczące ewidencji VAT (według ustalonej struktury).

Do 30 czerwca 2018 r. dobrowolnie przesyłają na żądanie organów podatkowych dane w formie JPK.

Od 1 lipca 2018 roku obowiązkowo przesyłają na żądanie organów podatkowych dane w formie JPK.

 

Mikroprzedsiębiorcy (poniżej 10 pracowników i 2 mln euro obrotu)

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązkowo i bez wezwania, co miesiąc przesyłają raporty dotyczące ewidencji VAT (według ustalonej struktury).

Do 30 czerwca 2018 r. dobrowolnie przesyłają dane w formie JPK.

Od 1 lipca 2018 roku obowiązkowo przesyłają na żądanie organów podatkowych dane w formie JPK.

 

Uwaga! Jeśli chcesz dokładnie upewnić się, do jakiej grupy przedsiebiorstw należy Twoja firma (dużych, małych i średnich, mikroprzedsiębiorstw) dokładne definicje znajdziesz.

 

Co zawiera Jednolity Plik Kontrolny?

 

Dane, które są przekazywane do organów podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, dotyczą określonych rodzajów ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Ministerstwo Finansów przygotowało formaty przekazywania informacji i zestaw wymaganych danych (są to tzw. struktury) w takich obszarach jak:Dane, które są przekazywane do organów podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, dotyczą określonych rodzajów ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Ministerstwo Finansów przygotowało formaty przekazywania informacji i zestaw wymaganych danych (są to tzw. struktury) w takich obszarach jak:

księgi rachunkowe  JPK_KR 

wyciąg bankowy  JPK_WB

magazyn (przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchód wewnętrzny i przesunięcia międzymagazynowe)  JPK_MAG

ewidencje zakupu i sprzedaży VAT  JPK_VAT

faktury (zestawienie faktur)  JPK_FA

podatkowa księga przychodów i rozchodów  JPK_PKPIR

ewidencja przychodów  JPK_EWP

 

Standardy danych i formatu JPK obejmą także dane dotyczące paragonów i raportów z kas rejestrujących, ewidencji dla podatku akcyzowego i kantorów wymiany walut.  Dla przykładu, w przypadku obrotu magazynowego, w Jednolitym Pliku Kontrolnym powinny znaleźć się takie dane, jak np.: cena towaru, jednostka miary, wartość towaru, odbiorcy towaru, czy numery faktur. Program księgowo-finansowy powinien zapewniać obsługę dokładnie tych danych, jakich wymagać będą organy podatkowe w JPK.

 

Czym jest e-kontrola VAT?

 

Z wprowadzeniem standardów Jednolitego Pliku Kontrolnego związany jest też inny, nowy obowiązek.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej, co miesiąc muszą przesyłać do organów podatkowych raporty dotyczące ewidencji VAT według określonej formy (takiej, jak dla JPK, więcej dowiesz się poniżej). Ewidencje te zawierają m.in.: dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Co ważne, raporty te (za okresy miesięczne) przesyła się do 25. dnia każdego następnego miesiąca po miesiącu, którego JPK_VAT dotyczy bez wezwania (w odróżnieniu od wysyłania JPK, które odbywa się na żądanie organów podatkowych).

Obowiązek ten wszedł w życie 1 stycznia 2017 r. dla małych i średnich firm, a dla mikroprzedsiębiorstw wejdzie od 1 stycznia 2018 roku. 

Raportowanie ewidencji VAT jest czynnością niezależną od przekazywania JPK, odbywających się na żądanie organów podatkowych.

Ważne! Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT!

 


JPK i e-Sprawozdawczość VAT w InsERT GT

JPK i e-Sprawozdawczość VAT w InsERT nexo

 

Już od 1 lipca 2016 r. fiskus będzie kontrolował część przedsiębiorców za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmieniają się też zasady obowiązkowego, comiesięcznego przesyłania informacji o ewidencji VAT. Nasze programy są kompleksowo przystosowane do nowych przepisów.

Wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące tworzenia i wysyłania danych podatkowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 1 lipca stopniowo będą obejmowały różne grupy przedsiębiorców. Z naszymi programami nie będzie to problemem. Kompleksowo przygotowaliśmy się do nowych przepisów. Z wersją 11 systemu InsERT nexo i wersją 1.44 systemu InsERT GT firmy mogą tworzyć i wysyłać informacje w formacie JPK – zgodnie ze wszystkimi wymogami.

Czytany 3864 razy Ostatnio zmieniany piątek, 10 listopad 2017 16:38

Artykuły powiązane

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.? Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

  Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r. Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r.

  Wkrótce podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będą wysyłać dokumenty w formie plików JPK. Sprawdź, dla których sprawozdań finansowych resort finansów opublikował struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Biuletynie Informacji Publicznej, a które należy wysyłać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

 • Jak wprowadzić dane do JPK_VAT; Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Jak wprowadzić dane do JPK_VAT; Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

  Resort finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej zamieścił kolejne wyjaśnienia dotyczące prawidłowego tworzenia plików JPK_VAT. Informacje te skierowane są m.in. do podatników biorących udział w transakcjach objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Podano także wskazówki, z których skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy – mają one związek z prawidłowym wprowadzeniem do JPK_VAT danych z faktur.

Media