wtorek, 06 wrzesień 2022 09:10

Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2022 r.

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy, zasady użytkowania urządzenia, regulacje dotyczące kas fiskalnych online, ulga do 700 zł – wszystkie te i inne kwestie zostały ściśle określone w przepisach. Ustawa o VAT oraz szczegółowe rozporządzenia dotyczące kas to akty prawne, które trzeba znać. Poniżej znajdziesz treść wszystkich przepisów – kasy fiskalne 2022.

Podatnik prowadzący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej ma do spełnienia szereg obowiązków. Musi też użytkować urządzenie zgodnie z odgórnie narzuconymi zasadami. Niedostosowanie się do przepisów grozi sankcjami finansowymi. Znajomość brzmienia aktualnych aktów prawnych jest tym bardziej istotna, że przepisy te w ostatnich latach często ulegają zmianom.

 

Ustawa o VAT – przepisy dot. kas fiskalnych 2022

W art. 111-111b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931) znalazły się ogólne zasady dotyczące stosowania kas fiskalnych przez polskich podatników. Wskazują one na konieczność użytkowania urządzeń komunikujących się z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), czyli tzw. kas fiskalnych online. W ustawie znalazły się też przepisy dotyczące m.in. kas wirtualnych, czyli kas mających postać oprogramowania, ulgi do 700 zł – warunków jej otrzymania i zwrotu, informacje na temat obowiązków użytkownika itp.

 

Czytaj: Art. 111 ustawy o VAT

 

Ustawa o VAT – przepisy epizodyczne dot. kas fiskalnych

Do końca 2021 r. wybrane grupy podatników musiały zainstalować w swoich działalnościach kasy fiskalne online – w terminach określonych w art. 145b ustawy o VAT. Wprawdzie wszystkie te terminy już minęły, jednak ten fragment ustawy wskazuje, jakie czynności obligują przedsiębiorców do posiadania kasy fiskalnej online. Pozostali wciąż mogą stosować urządzenia z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

W ustawie o VAT znajdziemy pierwotny harmonogram wprowadzania przez podatników kas fiskalnych online. Warto pamiętać, iż został on zmieniony mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059). Przy czym w 2022 r. terminy te już minęły dla wszystkich wymienionych grup.

 

Czytaj: Ustawa o VAT – przepisy epizodyczne

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z KAS 2022

Podatnicy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorcy wykonujący określone czynności – to niektóre grupy uprawnione do korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych w 2022 r. Zarówno zwolnienia, jak też m.in. wyłączenia ze zwolnień, znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442).

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas 2022

 

Rozporządzenie w sprawie kas wirtualnych

Podatnicy reprezentujący określone branże mogą zamiast tradycyjnych kas wybrać kasy fiskalne mające postać oprogramowania. Dostępne w formie aplikacji, kasy takie instaluje się na urządzeniach mobilnych. Zasady użytkowania takich systemów określa rozporządzenie Ministra Finansów z 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 957).

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

 

Rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas mających postać oprogramowania

Lista czynności, które uprawniają do korzystania z kas wirtualnych została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 965). Tylko przedstawiciele branż wymienionych w tym akcie prawnym mogą stosować kasy mające postać oprogramowania.

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas mających postać oprogramowania

 

Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących

Ulga do 700 zł na zakup kasy fiskalnej to przywilej, który przysługuje podatnikom spełniającym określone warunki. Obecnie wsparcie takie dotyczy wyłącznie kas online – komunikujących się z CRK. Szczegółowe wytyczne dotyczące korzystania z ulgi, sposobu jej uzyskania, okoliczności obligujących do zwrotu odliczonych kwot itp. zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących

 

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących 2022

Posiadanie kasy fiskalnej obliguje sprzedawcę do przestrzegania ważnych zasad jej użytkowania. Zostały one szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1625). Znajdziemy tam m.in. wymagane dane na paragonie fiskalnym, obowiązki operatora kasy, zakres i terminy przeglądu technicznego, zasady dot. e-paragonów, warunki prowadzenia serwisu fiskalnego i wiele innych.

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących 2022

 

Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas

Wprowadzenie paragonów elektronicznych (e-paragonów) oraz innych zmian związanych z pojawieniem się na rynku kas fiskalnych online wyposażonych w różne opcje wymagało zmiany przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim takie urządzenia muszą odpowiadać. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12.09.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 1759) obowiązuje od 29 września 2021 r. i jest skierowane przede wszystkim do producentów kas fiskalnych.

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących

 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii

Do końca 2022 roku producenci urządzeń fiskalnych mogą wprowadzać na rynek kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu. W odróżnieniu od kas fiskalnych online, kasy tego typu nie posiadają opcji przesyłu danych do Centralnego Repozytorium Kas, nie emitują e-paragonów itp. Muszą jednak spełniać określone wymagania. Znajdziemy je w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12.09.2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (Dz.U. z 2021 r. poz. 1753).

 

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych dla kas z kopią elektroniczną

Czytany 4322 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 06 wrzesień 2022 09:39

Artykuły powiązane

  • Kasy fiskalne online dla kolejnych branż w 2021 r. – aktualne przepisy Kasy fiskalne online dla kolejnych branż w 2021 r. – aktualne przepisy

    W czerwcu 2021 r. ostatnia grupa podatników obowiązkowo wymieni swoje obecne urządzenia na kasy fiskalne online. Przepisy konkretnie określają rodzaj wykonywanych czynności, jakie obligują przedsiębiorcę do zakupu urządzenia online’owego. Poznaj aktualną listę branż objętych nowym wymogiem i dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić do otrzymania ulgi na kasę.

  • Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2019 r. Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2019 r.

    Kwestie związane z dokonywaniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, a co za tym idzie także stosowania kas fiskalnych, uregulowane zostały w kilku różnych aktach prawnych. Ogólne zasady używania urządzeń rejestrujących w działalności znajdują się w ustawie o VAT. Bardziej szczegółowe wytyczne określono w osobnych rozporządzeniach.

  • Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r. Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r.

    Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo wymaga rejestrowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Aktualnie obowiązujące przepisy dają jednak podatnikom możliwość korzystania ze zwolnień z tego obowiązku - po spełnieniu dodatkowych wymogów. Znajomość tych przepisów jest niezwykle istotna, ponieważ brak kasy fiskalnej pomimo obowiązku jej posiadania może skutkować dotkliwymi karami dla przedsiębiorcy.