czwartek, 23 marzec 2023 21:06

Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2023 roku

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Użytkownik kasy fiskalnej musi znać przepisy regulujące m.in. kwestię pracy urządzenia, wystawiania paragonów, dokonywania przeglądów technicznych czy drukowania raportów. Ważne regulacje dotyczą też zwolnień z obowiązku stosowania kasy, ulgi do 700 zł czy kas fiskalnych online. Poniżej lista i treść wszystkich aktów prawnych dotyczących kas fiskalnych. Przepisy aktualne w 2023 roku.

Stosowanie kas fiskalnych zostało przez ustawodawcę obwarowane nie tylko wymogami, ale też sankcjami w przypadku niespełnienia tych wymogów. Dlatego to tak ważne, by znać obowiązujące przepisy. Podatnik musi być też na bieżąco z wprowadzanymi zmianami. Ustawy i rozporządzenia wielokrotnie bowiem poddawane są modyfikacjom. Nieznajomość przepisów niestety nie chroni przedsiębiorcy przed konsekwencjami ich niestosowania, dlatego należy je dokładnie znać!

 

USTAWA O VAT – PRZEPISY DOT. KAS FISKALNYCH 2023

Ustawa o VAT reguluje podstawowe kwestie i ogólne zasady stosowania kas fiskalnych w działalnościach polskich podatników. Przepisy dotyczące stricte urządzeń rejestrujących znajdziesz w art. 111-111b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931). Opisano tam m.in. ogólny obowiązek, konieczność stosowania kas fiskalnych online, zasady stosowania kas mających postać oprogramowania, obowiązki operatora kasy czy warunki, jakie należy spełnić, by uzyskać ulgę do 700 zł.

Czytaj: Art. 111 ustawy o VAT

 

USTAWA O VAT – PRZEPISY EPIZODYCZNE DOT. KAS FISKALNYCH

W art. 145b ustawy o VAT znajdujemy listę czynności, które obligują podatnika do posiadania kasy fiskalnej online. Przedstawiony w formie harmonogramu, katalog ten powinien sprawdzić każdy przedsiębiorca, który zastanawia się nad rozpoczęciem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Przepisy epizodyczne podają terminy wymiany kas na online’owe. W 2020 r. zostały one zmienione ze względu na problemy przedsiębiorców wynikające z pandemii COVID-19. Obecnie minął już każdy z tych terminów, jednak regulacje te pozwalają podatnikom zorientować się, czy powinni mieć kasy fiskalne online w 2023 r.

Czytaj: Ustawa o VAT – przepisy epizodyczne

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z KAS 2023

Część polskich podatników może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Obowiązują zwolnienia podmiotowe – dla przedsiębiorców spełniających określone warunki – oraz zwolnienia przedmiotowe (dla konkretnych czynności). Przepisy określają też katalog czynności, które ze względu na swój szczególny charakter muszą być rejestrowane na kasie już od pierwszej sprzedaży.

W 2023 r. kwestię zwolnień z kas reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 202a r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442). Ważną zmianą wprowadzoną w tym akcie prawnym w 2023 r. jest przesunięcie terminu obowiązkowego rejestrowania sprzedaży na kasie dla usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług w systemie bezobsługowym (m.in. myjnie automatyczne).

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas 2022

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KAS WIRTUALNYCH

Kasy mające postać oprogramowania to specyficzny rodzaj kasy bezsprzętowej – aplikacji instalowanej na urządzeniach mobilnych. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 957) określa zasady użytkowania tego typu systemów. Przy czym są one dostępne wyłącznie dla podatników wykonujących określone czynności.

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE GRUP PODATNIKÓW LUB RODZAJÓW CZYNNOŚCI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH MOŻLIWE JEST UŻYWANIE KAS MAJĄCYCH POSTAĆ OPROGRAMOWANIA

Kasy mające postać oprogramowania, tzw. kasy wirtualne, są zarezerwowane tylko dla wybranych przez ustawodawcę branż. Lista czynności uprawniających przedsiębiorcę do wyboru tego rodzaju systemu rejestrującego została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 965).

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas mających postać oprogramowania

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ODLICZANIA I ZWROTU KWOT WYDANYCH NA ZAKUP KAS REJESTRUJĄCYCH

Zakup kasy fiskalnej to dla przedsiębiorcy niemały wydatek. Na urządzenie zakupione przy rozpoczęciu ewidencjonowania może on jednak skorzystać z ulgi. Wynosi ona maksymalnie 700 zł na każde urządzenie. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad, warunków, sposobu odliczania i sytuacji, które powodują konieczność zwrotu ulgi zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KAS REJESTRUJĄCYCH 2023

Wydawanie paragonów każdemu klientowi, dbanie o prawidłowe zaprogramowanie stawek podatkowych, obowiązki kasjera, terminy przeglądów technicznych, zasady emitowania e-paragonów przez kasy fiskalne online, warunki zorganizowania serwisu fiskalnego – to tylko niektóre kwestie uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1625). Znalazły się w niej bardzo ważne regulacje, które powinien znać każdy operator kasy fiskalnej.

W 2023 r. w rozporządzeniu w sprawie kas znalazły się ważne zmiany dotyczące m.in. zwrotów i reklamacji czy użytkowania kas o zastosowaniu specjalnym.

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących 2022

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA KAS

Pojawienie się na rynku kas fiskalnych online wymagało wprowadzenia zmian w przepisach dot. warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać. Regulacje w tym zakresie znalazły się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12.09.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 1759). Ten akt prawny interesuje przede wszystkim producentów kas fiskalnych.

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KRYTERIÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA KAS Z ELEKTRONICZNYM ZAPISEM KOPII

Kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu dla większości przedsiębiorców były dostępne do zakupu tylko do końca 2022 r. Ze względu na trudności w dostępie do sprzętu online, pozostawiono możliwość nabycia „starego” typu kas o zastosowaniu specjalnym (m.in. w taksówkach, aptekach) – aż do końca 2023 r. Wymagania techniczne dotyczącego kas z elektronicznym zapisem kopii znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12.09.2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (Dz.U. z 2021 r. poz. 1753).

Czytaj: Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych dla kas z kopią elektroniczną

Czytany 2277 razy Ostatnio zmieniany sobota, 25 marzec 2023 21:05

Artykuły powiązane

 • Nieterminowy przegląd kasy fiskalnej – jakie kary w 2023 roku? Nieterminowy przegląd kasy fiskalnej – jakie kary w 2023 roku?

  Zgłaszanie kasy fiskalnej do przeglądu technicznego to jeden z podstawowych obowiązków podatnika. Kontrola pracy urządzenia ma też znaczenie z punktu widzenia użytkownika – jego nieprzerwanej i niezakłóconej pracy. Nieterminowy przegląd kasy fiskalnej wiąże się z konsekwencjami. Sprawdź, jakie kary grożą spóźnialskim w 2023 roku.

 • Faktura dla osoby fizycznej bez paragonu. Jak naprawić błąd? Jak ująć taką fakturę w JPK_V7? Faktura dla osoby fizycznej bez paragonu. Jak naprawić błąd? Jak ująć taką fakturę w JPK_V7?

  Niewystawienie paragonu dla osoby fizycznej wiąże się z sankcjami. Nie pomoże fakt, że pracownik daną transakcję udokumentował fakturą. Określona procedura postepowania pozwoli naprawić błąd. Sprawdź, co zrobić, gdy została wystawiona faktura dla osoby fizycznej bez paragonu i jak uniknąć konsekwencji finansowych.

 • Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r.

  Od początku roku dużo mówi się o wycofaniu ze sprzedaży kas fiskalnych z kopią elektroniczną na rzecz urządzeń online’owych. Wciąż jednak wielu przedsiębiorców nie musi rejestrować sprzedaży za pomocą kasy. Poznaj zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. – limit obrotów, zwolnienia przedmiotowe i wyłączenia ze zwolnień. Co zmieniło się od nowego roku?

 • Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT? Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

  Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

 • Kasy online od 2023 r. – obowiązkowe dla wszystkich? Kasy online od 2023 r. – obowiązkowe dla wszystkich?

  Wraz z końcem 2022 r. z półek serwisów fiskalnych znikną kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu. To dalszy ciąg reformy fiskalnej prowadzonej w Polsce od 2019 roku. Co w praktyce oznacza dla przedsiębiorców? Czy musimy obowiązkowo wymienić urządzenia na kasy online od 2023 r.?