poniedziałek, 11 kwiecień 2016 14:09

Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo wymaga rejestrowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Aktualnie obowiązujące przepisy dają jednak podatnikom możliwość korzystania ze zwolnień z tego obowiązku - po spełnieniu dodatkowych wymogów. Znajomość tych przepisów jest niezwykle istotna, ponieważ brak kasy fiskalnej pomimo obowiązku jej posiadania może skutkować dotkliwymi karami dla przedsiębiorcy.

Samo rozpoczęcie pracy z urządzeniem fiskalnym również wymaga znajomości aktualnych przepisów. Ustawa o VAT oraz obowiązujące rozporządzenia określają zasady korzystania z kasy fiskalnej: informują, w jaki sposób należy tworzyć nazwy towarów i usług, kiedy drukować raporty dobowe i okresowe, w jakich terminach zgłaszać kasę do obowiązkowych przeglądów technicznych, jak korygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie itp. Podatnik rozpoczynający pracę z kasą fiskalną powinien też znać aktualne wytyczne na temat uzyskania ulgi do 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego.

W naszym poradniku znajdziesz wszystkie obowiązujące przepisy regulujące kwestie korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych, użytkowania tego urządzenia, korzystania z ulgi itp. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapoznaj się z aktualnymi regulacjami i skorzystaj z naszych bezpłatnych poradników.

Ustawa o VAT

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w działalności wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy te określają też m.in. kto ma obowiązek rejestrować obrót i kwotę podatku za pomocą tego urządzenia, jakie są sankcje za brak kasy, kto i na jakich warunkach może skorzystać z ulgi do 700 zł za każde urządzenie, w jakich okolicznościach występuje konieczność zwrócenia tej ulgi, jakie obowiązki mają podatnicy stosujący kasy, jak należy postąpić w przypadku awarii urządzenia itp.

 

Czytaj: art. 111 ustawy o VAT

 

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas

Niektórzy podatnicy oraz niektóre czynności mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych. Informacje o warunkach stosowania tych zwolnień, termiach wprowadzenia kasy, wyłączeniach ze zwolnień itp. znajdujemy w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) - obowiązuje ono od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

 

Powyższe rozporządzenie zostało zmodyfikowane przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2015 r. poz. 1498) - na mocy tego aktu prawnego dodano poz. 28a w załączniku do rozporządzenia z 2.11.2014 r.

 

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

Więcej o zwolnieniach z kas czytaj w naszym Poradniku

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych

Kwestie techniczne dotyczące m.in. budowy i stosowania kasy fiskalnej, minimalnej zawartości paragonu fiskalnego, raportu dobowego itp. zostały uregulowane rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2013 r. poz. 1076) - obowiązuje ono od 1 października 2013 r. Rozporządzenie to zawiera przede wszystkim informacje dla producentów i importerów, w tym wzory druków związanych z wprowadzeniem kasy.

 

Czytaj: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Podatnicy prowadzący ewidencję na kasie fiskalnej muszą przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) - w sposób szczegółowy określa ono obowiązki użytkownika urządzenia fiskalnego w zakresie m.in. zgłaszania kasy do urzędu skarbowego, tworzenia nazw towarów i usług, drukowania raportów dobowych i miesięcznych (okresowych), dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych, prowadzenia ewidencji korekt paragonów fiskalnych, zakończenia pracy z urządzenie fiskalnym itp. Rozporządzenie określa także warunki prowadzenia serwisu kas oraz wprowadza wzory druków, m.in. zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania, zgłoszenia/aktualizacji danych dotyczących kasy, wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej itp.

 

Czytaj gratis: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących

 

Sprawdź, jak prawidłowo prowadzić ewidencję na kasie fiskalnej

 

Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas

Skorzystanie z ulgi do 700 zł na każdą kasę zgłoszoną przy rozpoczęciu ewidencjonowania również jest obwarowane przepisami. Choć spełnienie warunków do uzyskania takiej ulgi nie jest trudne, podatnik musi znać obowiązujące przepisy. Znajdują się one w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. nr 257, poz. 1733) - obowiązuje ono od 1 stycznia 2011 roku. Rozporządzenie to zostało zmienione przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9.02.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jednolityDz. U. z 2012 r. poz. 163). W tekście jednolitym określono m.in. warunki, jakie trzeba spełniać, by uzyskać ulgę; dokumenty, jakie należy złożyć w urzędzie skarbowym celem jej uzyskania; terminy dokonywania odliczeń lub otrzymania zwrotu; okoliczności zmuszające podatnika do zwrotu ulgi i sposobie jego dokonania itp.

 

Czytaj za darmo: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną czytaj w Poradniku

Czytany 5007 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 kwiecień 2020 15:31

Artykuły powiązane

 • Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa? Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa?

  Najem prywatny w świetle przepisów ustawy o VAT uznawany jest za prowadzenie działalności gospodarczej. Wynajmujący natomiast staje się podatnikiem VAT, choć jednocześnie może korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzających działalności gospodarczej zasadniczo powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej. Wynajmujący może jednak korzystać ze zwolnień z tego obowiązku.

 • Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT? Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

  Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

 • Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2022 r. Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2022 r.

  Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy, zasady użytkowania urządzenia, regulacje dotyczące kas fiskalnych online, ulga do 700 zł – wszystkie te i inne kwestie zostały ściśle określone w przepisach. Ustawa o VAT oraz szczegółowe rozporządzenia dotyczące kas to akty prawne, które trzeba znać. Poniżej znajdziesz treść wszystkich przepisów – kasy fiskalne 2022.

 • Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r. Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r.

  Już od kilku tygodni obowiązuje większość zapisów ustawy zwanej Polskim Ładem. Z dokumentu tego wynikają dla użytkowników kas fiskalnych ważne zmiany. Jedna z nich dotyczy przyjmowania zapłaty bezgotówkowo. Przedsiębiorca musi zapewnić swoim klientom taką formę płatności, jeśli prowadzi ewidencję z wykorzystaniem kasy.

 • Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży? Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży?

  Sporządzanie raportów fiskalnych to obowiązek każdego właściciela kasy rejestrującej. Z przepisów jasno wynika, że należy regularnie generować raporty dobowe i miesięczne. A co w sytuacji, gdy danego dnia nie było sprzedaży lub gdy z powodu sezonowej przerwy czy dłuższego urlopu, przez cały miesiąc nie rejestrowaliśmy przychodu? Czy wtedy również należy drukować raporty fiskalne?