wtorek, 25 grudzień 2012 20:50

Kasy Fiskalne 2013 / 2014 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(31 głosów)

 

Kasy fiskalne – przepisy obowiązujące od 1 I 2013 r. do 31 XII 2014 r.

 

Podstawowym przepisem obowiązującym wszystkich podatników prowadzących sprzedaż dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych jest art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Zapis ten wskazuje, że obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują tego rodzaju sprzedaży. Jednak na mocy delegacji ustawowej Minister Finansów ma prawo wprowadzić czasowe zwolnienia z tego obowiązku dla niektórych grup podatników i niektórych czynności.

Aktualny katalog zwolnień zapisany jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). Wszystkie te regulacje obowiązują od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 

Zwolnienie podmiotowe

 

Z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej zwolnieni są podatnicy, których roczna sprzedaż dla osób fizycznych nie przekroczyła 20.000 zł. Dotyczy to zarówno podatników rozpoczynających, jak i kontynuujących działalność.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność limit oblicza się w proporcji do liczby miesięcy prowadzenia działalności (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Ważne!

Obliczanie proporcjonalne nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia 2013 roku (§ 7 ust. 2 rozporządzenia). Podatnicy kontynuujący działalność, którzy w 2012 roku przekroczyli limit 20.000 zł obrotów, mają obowiązek zarejestrować kasę fiskalną, nawet jeśli nie przekroczyli 40.000 zł.

 

Zwolnienie przedmiotowe

 

Katalog zwolnień przedmiotowych został określony w załączniku do rozporządzenia (§ 2 ust. 1 rozporządzenia). Istotne jest, iż podatnik ma prawo do korzystania ze zwolnienia ze względu na rodzaj wykonywanej działalności tylko w przypadku, gdy udział procentowy sprzedaży zwolnionej w stosunku do całości sprzedaży dla detalistów jest równy lub większy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).

Strukturę obrotów przelicza się po zakończeniu każdego półrocza podatkowego (§ 5 ust. 3 rozporządzenia). W przypadku podatników rozpoczynających działalność po 1 stycznia 2013 roku obowiązuje przelicznik na podstawie sprzedaży z pierwszych sześciu miesięcy działalności. Jeśli okres ten będzie krótszy niż 6 miesięcy, obowiązuje przeliczenie na podstawie sprzedaży osiągniętej od początku działalności do końca roku podatkowego (§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

Wymieniony katalog zwolnień nie dotyczy podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów czy usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia.

 

Termin rejestracji kasy

 

Zgodnie z przepisami podatnik ma 2 miesiące na rozpoczęcie ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, licząc od dnia, w którym utracił prawo do zwolnienia - przekroczył limit obrotów lub proporcja sprzedaży zwolnionej w stosunku do całości sprzedaży okazała się mniejsza niż 80% (§ 5 ust. 3 rozporządzenia).

W przypadku podatników, których obroty w 2012 roku przekroczyły 20.000 zł, zwolnienie traci moc z dniem 1 marca 2013 roku. Tego dnia najpóźniej należy zarejestrować kasę fiskalną. Pamiętajmy jednak, że pójście do serwisu kas fiskalnych i kupienie urządzenia nie jest równoznaczne z rejestracją kasy.

Aby dopełnić wszystkich formalności, należy zakupić kasę fiskalną odpowiednio wcześniej. Warto odwiedzić nasz serwis kas fiskalnych Warszawa Ursynów już na początku lutego, najpóźniej w połowie miesiąca. Doświadczeni serwisanci przeprowadzają nowych użytkowników przez proces rejestracji, pomagają w nauce obsługi technicznej kasy fiskalnej i dokonują darmowej fiskalizacji.

Buchcom Kasy Fiskalne Warszawa – Ursynów – serdecznie zapraszamy!

Czytany 12597 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 13 marzec 2014 15:22

Artykuły powiązane

 • Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r. Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r.

  Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo wymaga rejestrowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Aktualnie obowiązujące przepisy dają jednak podatnikom możliwość korzystania ze zwolnień z tego obowiązku - po spełnieniu dodatkowych wymogów. Znajomość tych przepisów jest niezwykle istotna, ponieważ brak kasy fiskalnej pomimo obowiązku jej posiadania może skutkować dotkliwymi karami dla przedsiębiorcy.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2014 r. Zwolnienia z kas fiskalnych w 2014 r.

  Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zgodnie z ogólną zasadą zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT powinni mieć kasy fiskalne i za ich pomocą prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku. Większość sprzedawców stosuje te urządzenia. Ustawodawca przewidział jednak możliwość korzystania z czasowych zwolnień w tym zakresie dla niektórych grup podatników i niektórych czynności.

 • Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej

  Podatnicy prowadzący sklepy internetowe bądź sprzedający towary na przykład za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych często korzystają ze zwolnienia z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej. Nieraz jednak zdarza się, że zapłata za towar następuje z rachunku osoby innej niż nabywca, np. jego współmałżonka. Czy w takim przypadku sprzedawca traci prawo do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej?

 • Wynajem samochodów a kasa fiskalna 2013 Wynajem samochodów a kasa fiskalna 2013

  Usługi wynajmu samochodów nie są zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych ze względu na sam rodzaj czynności. Jednak podatnik, który prowadzi taką wypożyczalnię, może skorzystać z trzech różnych zwolnień, o ile spełni warunki określone w przepisach rozporządzenia z 29 listopada 2012 r.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych 2013: przekroczenie proporcji - czy trzeba rejestrować cały obrót? Zwolnienia z kas fiskalnych 2013: przekroczenie proporcji - czy trzeba rejestrować cały obrót?

  Czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika. W przypadku osiągnięcia proporcji równej lub mniejszej niż 80% należy wprowadzić kasę. Jednak czynności wymienione w załączniku nadal mogą korzystać ze zwolnienia.