piątek, 25 październik 2013 09:56

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Podatnicy prowadzący sklepy internetowe bądź sprzedający towary na przykład za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych często korzystają ze zwolnienia z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej. Nieraz jednak zdarza się, że zapłata za towar następuje z rachunku osoby innej niż nabywca, np. jego współmałżonka. Czy w takim przypadku sprzedawca traci prawo do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 11 grudnia 2012 r., poz. 1382) umożliwia podatnikom korzystanie z różnych zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych w swojej działalności. Jedno z tych zwolnień zostało opisane w pozycji 36. załącznika do rozporządzenia i dotyczy sprzedaży wysyłkowej. Podatnik może korzystać z tego zwolnienia, jeśli każda jego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych spełnia następujące warunki:

 • Dostawa towaru następuje za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej, a zapłata za wykonaną czynność jest dokonywana w całości za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika (odpowiednio: rachunek bankowy lub rachunek w SKOK)
 • Z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika jednoznacznie, jakiej transakcji ta zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

Należy przy tym podkreślić, że aby można było korzystać ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej, wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione dla każdej transakcji.

Ze zwolnienia tego korzystają podatnicy prowadzący sklepy internetowe bądź sprzedaż wysyłkową w innej formie, np. za pośrednictwem serwisów aukcyjnych. W praktyce zdarza się, i to dość często, że klient płaci przelewem, jednak nie z własnego rachunku, lecz na przykład z rachunku współmałżonka lub innego członka rodziny. Rozporządzenie w sprawie zwolnień nie precyzuje, jak należy potraktować taki przypadek. Logika podpowiada jednak, że transakcja opłacona przelewem z danymi innymi niż dane faktycznego nabywcy nie spełnia drugiego warunku zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej. W przypadku ewentualnej kontroli podatnik miałby trudność z udowodnieniem, że dana zapłata rzeczywiście dotyczy tej a nie innej transakcji. W rezultacie okazałoby się, że sprzedawca nie ma prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej. Jeśli nie stosuje tego urządzenia, musiałby liczyć się z dotkliwymi sankcjami skarbowymi i utratą prawa do uzyskania ulgi w wysokości 700 zł, która przysługuje przy zakupie pierwszej kasy rejestrującej, na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej w omawianym przypadku można by zachować, jeśli osoba wykonująca przelew wpisze w jego tytule dane faktycznego nabywcy. Jest to jednak tylko nasza sugestia - kwestii tej nie regulują przepisy. Należy przy tym pamiętać, że oprócz imienia i nazwiska w tytule przelewu musi znaleźć się także adres klienta.

Zachowanie prawa do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej nie jest łatwe - w rzeczywistości bardzo szybko można je utracić, jeśli choćby jedna transakcja nie spełnia wszystkich wymogów określonych w poz. 36 załącznika do rozporządzenia. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej, może wciąż korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń - o ile jego obroty ze sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekraczają 20.000 zł netto w skali roku. W innym wypadku podatnik po utracie prawa do zwolnienia ma 2 miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej, licząc od końca miesiąca, w którym przestał spełniać warunki uprawniające do zachowania zwolnienia.

Czytany 6185 razy Ostatnio zmieniany piątek, 25 październik 2013 14:42

Artykuły powiązane

 • Koniec wsparcia Microsoftu dla Windows 7 Koniec wsparcia Microsoftu dla Windows 7

  Brak najnowszych sterowników, brak ochrony przez nowymi wirusami – z tymi i innymi niedogodnościami muszą zmierzyć się użytkownicy systemu operacyjnego Windows 7. Koncern Microsoft na dobre zakończył wsparcie „starego” systemu. Sprawdź, z czym wiąże się ta zmiana i jak najprościej powrócić do dawnego bezpieczeństwa.

 • Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r. Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r.

  Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo wymaga rejestrowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Aktualnie obowiązujące przepisy dają jednak podatnikom możliwość korzystania ze zwolnień z tego obowiązku - po spełnieniu dodatkowych wymogów. Znajomość tych przepisów jest niezwykle istotna, ponieważ brak kasy fiskalnej pomimo obowiązku jej posiadania może skutkować dotkliwymi karami dla przedsiębiorcy.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2014 r. Zwolnienia z kas fiskalnych w 2014 r.

  Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zgodnie z ogólną zasadą zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT powinni mieć kasy fiskalne i za ich pomocą prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku. Większość sprzedawców stosuje te urządzenia. Ustawodawca przewidział jednak możliwość korzystania z czasowych zwolnień w tym zakresie dla niektórych grup podatników i niektórych czynności.

 • Wynajem samochodów a kasa fiskalna 2013 Wynajem samochodów a kasa fiskalna 2013

  Usługi wynajmu samochodów nie są zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych ze względu na sam rodzaj czynności. Jednak podatnik, który prowadzi taką wypożyczalnię, może skorzystać z trzech różnych zwolnień, o ile spełni warunki określone w przepisach rozporządzenia z 29 listopada 2012 r.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych 2013: przekroczenie proporcji - czy trzeba rejestrować cały obrót? Zwolnienia z kas fiskalnych 2013: przekroczenie proporcji - czy trzeba rejestrować cały obrót?

  Czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień nie muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika. W przypadku osiągnięcia proporcji równej lub mniejszej niż 80% należy wprowadzić kasę. Jednak czynności wymienione w załączniku nadal mogą korzystać ze zwolnienia.