niedziela, 30 kwiecień 2023 20:51

Ulga na zakup kasy fiskalnej 2023 – ile wynosi? Komu przysługuje?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Ulga na zakup kasy fiskalnej 2023 przysługuje wyłącznie podatnikom rozpoczynającym ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą tego urządzenia. Sprawdź, jaka na jaką kwotę zwrotu możesz liczyć i jak w praktyce dokonać odliczenia.

Ulga na zakup kasy fiskalnej to wprowadzona już wiele lat temu pomoc dla podatników, którzy ze względu np. na przekroczenie limitu obrotów muszą wprowadzić takie urządzenie w działalności. Choć nie pokrywa całej wartości kasy, stanowi spore ułatwienie – szczególnie dla małych przedsiębiorców, którym ten dodatkowy wydatek może znacząco obciążyć budżet.

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej 2023 – ile wynosi?

Ogólne zasady dotyczące ulgi na zakup kasy fiskalnej w 2023 r. zostały zapisane w art. 111 ust. 4-6 ustawy o VAT. Natomiast szczegółowe regulacje tej kwestii znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

Ulga na zakup kasy fiskalnej w 2023 r. wynosi 90% ceny zakupy urządzenia bez podatku. Ustawodawca określił jednak limit takiego zwrotu. Maksymalnie za jedną kasę można uzyskać 700 zł zwrotu lub odliczenia. Kwota ta, choć nie waloryzowana od lat, nie uległa zmianie w 2023 roku.

Zwrot można otrzymać za wszystkie kasy fiskalne zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencjonowania. Oznacza to, że przy zakupie np. dwóch kas, przysługująca kwota ulegnie podwojeniu.

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej 2023 – komu przysługuje?

Zgodnie z przepisami ustawy, ulga na zakup kasy fiskalnej 2023 przysługuje dwóm następującym grupom podatników:

  • Rozpoczynającym ewidencjonowanie w związku z powstałym obowiązkiem (np. utratą prawa do zwolnienia), pod warunkiem zachowania terminu wprowadzenia kasy w działalności;
  • Rozpoczynającym ewidencjonowanie dobrowolnie (nie powstał u nich obowiązek), o ile wcześniej nie używali kas fiskalnych do ewidencjonowania sprzedaży.

 

Natomiast w rozporządzeniu w sprawie odliczania znalazł się zapis wskazujący, iż ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje pod warunkiem posiadania przez wybrane urządzenie homologacji oraz posiadania dowodu zapłaty całości należności wynikającej z faktury zakupu.

 

Od 2023 roku w sprzedaży pozostają wyłącznie kasy i drukarki fiskalne online – urządzenia przesyłające dane przez internet do Centralnego Repozytorium Kas. Tylko na takie kasy przysługuje ulga.

 

Warto też pamiętać, że warunkiem zachowania prawa do ulgi na kasę w ciągu 3 lat od jej zakupu jest m.in. dokonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz niezaprzestanie używania urządzenia.

 

Utrata prawa do ulgi następuje także w przypadku naruszenia obowiązku, o którym czytamy w art. 111 ust. 3a pkt 12 ustawy:

3a. Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:
(…)
12) zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3;

 

Z uwzględnieniem art. 111 ust. 3ab:

3ab. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia, o którym mowa w art. 111a ust. 3:
1) czasowo - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;
2) trwale - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.

 

Odliczenie czy zwrot – jak skorzystać z ulgi?

Czynni podatnicy VAT odliczają przysługującą im kwotę ulgi w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 w rozliczeniu za okres, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie na kasie (i spełnili warunki m.in. związane z zapłatą należności za urządzeni) lub za okresy kolejne.

Z kolei podatnicy zwolnieni z VAT składają w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących. Wniosek taki powinien zawierać dane określone w § 4 rozporządzenia. Na dokonanie zwrotu urząd ma 25 dni – licząc od dnia złożenia wniosku przez właściciela kasy.

 

Więcej o przepisach dot. kasy fiskalnych znajdziesz w Poradniku

Czytany 9374 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 maj 2023 20:59