wtorek, 05 grudzień 2023 13:01

Zwolnienia z kasy fiskalnej 2024 – Nowe przepisy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2024 roku dalej będą obowiązywać. Nowe rozporządzenie zostało już zatwierdzone i tylko czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Sprawdź, jak będą wyglądały zwolnienia z kasy fiskalnej w 2024 r. – zwolnienie ze względu na niskie obroty, zwolnienia dla szczególnych czynności, ale też m.in. wyłączenia ze zwolnień z kas!

Obecne rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442 ze zm.) traci moc z końcem 2023 roku. Aby podatnicy zachowali prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2024 r., musi wejść w życie nowy tego rodzaju akt prawny. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest już projekt rozporządzenia w ostatecznym kształcie. Czeka ono już tylko na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

 

Zwolnienia z kasy fiskalnej 2024 – preferencje na krócej

W poprzednich latach rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas obowiązywały przez 2 lub 3 lata. Tym razem jednak przewidziano przepisy na krótszy okres. Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2024 r., przewidziane w projekcie nowego rozporządzenia, mają obowiązywać tylko do 31 grudnia 2025 r.

 

Jakie zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych w 2024 r.

Ustawodawca zdecydował się zachować nowe przepisy w bardzo zbliżonym kształcie, co obecnie. Wprowadzone zmiany mają charakter doprecyzowujący. Uściślono między innymi, że wartość sprzedaży obliczana na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas (do limitu 20.000 zł), jest wartością bez należnego podatku od towarów i usług. Obowiązujący limit jest więc limitem w kwocie netto. Kwestia ta od lat wzbudzała wątpliwości podatników. Choć zasadniczo organy podatkowe zawsze stały na stanowisku, że limit jest wartością netto, przedsiębiorcy często poszukiwali odpowiedzi na takie pytanie.

 

Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2024 r. – podstawowe zasady

W 2024 r. kasy fiskalnej wciąż nie muszą mieć podatnicy, których obrót netto z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 20.000 zł. Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku kwotę limitu wyliczają w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.

Powyższe zwolnienie podmiotowe wciąż nie będzie obejmowało podatników wykonujących czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. Oprócz szeregu towarów wyłączonych ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2024 r., znalazły się tam usługi:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
m) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2024 r. obejmuje też m.in. sprzedaż wysyłkową, świadczenie usług z zapłatą na rachunek, dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników czy dostawa nieruchomości. W załączniku do rozporządzenia wymieniono też szereg innych czynności, które nie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej.

W 2024 r. zachowano też tzw. zwolnienie podmiotowe-przedmiotowe. Przysługuje ono podatnikom wykonującym w znacznej części (powyżej 80% udziału procentowego w całości sprzedaży) usługi zwolnione z I części załącznika do rozporządzenia.

 

Ważne!

Jeśli w 2023 r. już stosujesz kasę fiskalną, w następnym roku musisz dalej ją mieć. Zwolnienie nie dotyczy bowiem podatników, którzy już są (lub byli w przeszłości) zobowiązani do rejestrowania sprzedaży na kasie.

 

Zobacz też: Kasa fiskalna online a brak internetu – co grozi? Czy mogę sprzedawać?

 

Czytany 6467 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 05 grudzień 2023 13:26