wtorek, 30 grudzień 2014 00:00

Od 01.12.2014 r. nowy sposób rejestracji podmiotu i aktualizacji danych w KRS, urzędzie skarbowym i ZUS: NIP-8

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Nowe przepisy ułatwiają podmiotom objętym wpisowi do KRS zarówno rejestrację, jak i aktualizację danych w rejestrze sądowym oraz urzędach. Od 1 grudnia 2014 r. do rejestru składa się jedynie wniosek o wpis lub zmianę wpisu z ewentualnymi dokumentami. Natomiast wszelkie dane uzupełniające do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS składa się na jednym formularzu NIP8, przy czym można to zrobić drogą elektroniczną.

 

Od 1 grudnia 2014 roku obowiązują nowe zasady rejestrowania spółek, zgłaszania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz urzędach: skarbowym, statystycznym i ZUS. Wszystko za sprawą przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1161), która weszła w życie właśnie 1 grudnia 2014 r.

Zmiany objęły wszystkie podmioty podlegające wpisowi do KRS zarówno w rejestrze przedsiębiorców, jak i podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Wyjątek stanowi jedynie rejestr dłużników niewypłacalnych, którego nie objęły nowe regulacje.

 

Od 1 grudnia 2014 roku podmioty te do rejestru sądowego składają jedynie wniosek o wpis lub zmianę wpisu w KRS. Dane do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu statystycznego składa się na jednym formularzu NIP 8. Wzór tego nowego druku znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. z 28 listopada 2014, poz. 1665). Dane podstawowe zawarte są we wniosku o wpis do KRS, natomiast na formularzu NIP-8 wykazuje się jedynie dane uzupełniające.

Z dniem 1 grudnia 2014 r. zlikwidowany został obowiązek składania NIP-2, RG-1 oraz stosownych dokumentów do ZUS. Zastępuje je formularz NIP-8, który można składać drogą elektroniczną.

 

Uwaga!

Rejestrując podmiot lub aktualizując jego dane w KRS nie składasz już NIP-2, RG-1, ZPA. Jedynym dokumentem do złożenia do urzędu skarbowego jest NIP-8 zawierający dane uzupełniające nieobjęte wpisem w KRS.

 

W obecnym stanie prawnym sąd rejestrowy przekazuje dane objęte treścią wpisu do KRS drogą elektroniczną do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), jak również do rejestru REGON. Z CRP KEP dane trafiają do ZUS.

 

Jedną z najistotniejszych zmian jest zastąpienie drogi listownej przekazywania informacji pomiędzy sądem rejestrowym a urzędami drogą elektroniczną. To znaczne ułatwienie zarówno dla urzędów, jak i podmiotów.

 

Dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS sporym udogodnieniem jest także ograniczenie liczby dokumentów składanych do rejestru sądowego. W poprzednim stanie prawnym składając wniosek o wpis do KRS należało dołączyć do niego wniosek o wpis albo zmianę wpisu do rejestru REGON, zgłoszenie płatnika składek do ZUS albo jego zmiany oraz zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP-2. W rezultacie wraz wnioskiem o wpis do KRS składało się cały plik dodatkowych dokumentów, co bywało dość kłopotliwe.

Od 1 grudnia 2014 roku wnioskodawca składa do sądu rejestrowego jedynie wniosek o wpis do KRS wraz z załączonymi do niego dokumentami, takimi jak np. umowa spółki oraz dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do korzystania z lokalu bądź nieruchomości, w których znajduje się siedziba - w przypadku rejestru przedsiębiorców. Wnioskodawca nie składa już wniosków i zgłoszeń dla urzędów.

 

Dane objęte treścią wpisu są przekazywane do CRP KEP oraz do rejestru REGON. Z CRP KEP trafiają one do ZUS. Do urzędu skarbowego nie trafia już umowa spółki ani dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości. Urzędy te nie weryfikują danych objętych treścią wpisu do KRS, mają natomiast prawo do przeprowadzenie kontroli następczej. Na przykład w przypadku wykrycia posłużenia się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję o uchyleniu NIP - w takim przypadku informacja o tym zdarzeniu automatycznie trafia do KRS i zostaje ujawniona w rejestrze sądowym.

 

Dane uzupełniające dla urzędów

Zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających (NIP-8) należy złożyć w ciągu 21 dni od uzyskania wpisu w KRS. Termin skraca się w przypadku zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi pierwszej osoby - zgłoszenie należy złożyć w ciągu 7 dni od zaistnienia takiego zdarzenia.

 

Dane uzupełniające dla CRP KEP:

 • skrócona nazwa (firma),
 • wykaz rachunków bankowych,
 • adresy miejsc prowadzenia działalności,
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • dane kontaktowe,
 • dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe - w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych.

 

Dane uzupełniające dla rejestru ZUS:

 • nazwa skrócona płatnika,
 • data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • adres do korespondencji,
 • adres miejsca prowadzenia działalności,
 • dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich numer NIP - w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych.

 

Dane uzupełniające dla rejestru REGON:

 • przewidywana liczba pracujących,
 • forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału,
 • powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada.

 

Zmiany wprowadzone 1 grudnia 2014 roku przyniosły podmiotom podlegającym wpisowi do KRS wiele korzyści. Jedną z nich jest szybsze uzyskiwanie NIP i REGON przez nowopowstające podmioty. Po zamieszczeniu w CRP KEP bądź w rejestrze REGON danych przekazanych z KRS, podmiot automatycznie otrzyma NIP czy REGON.

Składając wniosek o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze sądowym należy pamiętać o nowych zasadach obowiązujących od 1 grudnia 2014 roku.

 

Pobierz druk NIP-8

Czytany 25999 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 19 wrzesień 2016 12:45

Artykuły powiązane

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r. Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r.

  Zmieniono wzory druków formularzy przekazywanych do ZUS. Wprowadzono zupełnie nowe kody ubezpieczeń, a w przypadku innych zmodyfikowano m.in. opisy. Sprawdź, jakie zmiany w kodach ZUS i wzorach druków wprowadzono w 2019 r. Dowiedz się też, kto musi pobrać nową wersję programu Płatnik 10.02.002. 

 • NIP-8, NIP-2, ZAP-3 - nowe druki zgłoszeń od 1.01.2019 r. NIP-8, NIP-2, ZAP-3 - nowe druki zgłoszeń od 1.01.2019 r.

  Podatnicy składający zgłoszenia NIP-2, NIP-7, NIP-8 i ZAP-3, a także wniosek NIP-5/W muszą pamiętać o wybraniu aktualnej wersji druku. W 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy. Sprawdź, z jakich wzorów korzystać i pobierz aktualne druki.

 • Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r. Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

  Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na nowych, korzystnych zasadach, muszą przekazać odpowiednie zgłoszenie do ZUS – mają na to bardzo niewiele czasu! Sprawdź, kto może korzystać z „małego ZUS-u”, jak obliczyć podstawę wymiaru składek i jakich formalności dopełnić. Zobacz też listę kodów ubezpieczenia ZUS. 

 • Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu

  Już wkrótce przedsiębiorcy osiągający niewielkie przychody z działalności będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wymiar uzależniony będzie od wysokości rocznego przychodu. Sprawdź, komu nowe prawo będzie przysługiwało w 2019 r., jak obliczyć składkę na nowych zasadach i jakich formalności dopełnić.