środa, 31 grudzień 2014 00:00

PIT: Jak odliczyć nową ulgę na dzieci za 2014 rok

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Dnia 1 stycznia 2015 roku zmienią się zasady odliczania ulgi na dzieci - nowe przepisy będą miały zastosowanie już do ulgi odliczanej za 2014 rok. Na zmianach skorzystają przede wszystkim rodziny wielodzietne oraz podatnicy osiągający niskie dochody, którzy wcześniej nie mogli odliczyć całej kwoty ulgi. Sprawdź, jak odliczyć ulgę na dzieci w PIT za 2014 rok.

 

Podatnik, który wychowuje małoletnie dziecko, dziecko uczące się w szkole do 25. roku życia bądź dziecko pełnoletnie otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, może skorzystać z tzw. ulgi na dzieci w zeznaniu rocznym PIT. Kwota tego odliczenia jest różna w zależności od liczby wychowywanych dzieci i została określona w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotychczas sporo polskich rodzin nie mogło korzystać w pełni z tej ulgi, ponieważ ich przychody nie były wystarczające na dokonania odliczenia pełnej kwoty. Sytuacja ta zmieni się w roku 2015.

 

Dnia 25 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1644 opublikowana została ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku, jednak nowe przepisy będą miały zastosowanie już do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

Z ulgi na dzieci mogą korzystać podatnicy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych - według skali podatkowej. Ulgę tę, zwaną także ulgą prorodzinną, odlicza się od podatku w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37.

 

Pełna ulga dla osób o niskich dochodach

Od dnia 1 stycznia 2015 r. będą obowiązywały nowododane przepisy w ustawie o PDOF: w art. 27f dodano ust. 8-12. Wskazują one na możliwość otrzymania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanej ulgi. Zmiana ta okaże się szczególnie korzystna dla rodziców i opiekunów prawnych, którzy ze względu na niskie dochody nie mogliby odliczyć od podatku całości przysługującej im ulgi na dzieci.

 

Kwotę przysługującego podatnikom dodatkowego wsparcia będzie się wykazywać na formularzu PIT/UZ, stanowiącym załącznik do zeznania rocznego PIT-36 i PIT-37. Wzór tego druku można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 (Dz. U. z 28 listopada 2014 r., poz. 1673).

 

Kwota niewykorzystanej ulgi na dzieci w rozliczeniu PIT za 2014 roku będzie niejako „odzyskiwana” z zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oznacza to, iż tylko podatnicy płacący te składki (również ci, którym zakład pracy potrąca składki z wynagrodzenia) będą mogli otrzymać zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi.

Co więcej, kwota zwrotu nie będzie mogła przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu w danym zeznaniu. Przy ustalaniu limitu zwrotu nie będzie też można uwzględnić składek odliczonych wcześniej w zeznaniach PIT-36L, PIT-28 lub wykazanych w deklaracji PIT-16A.

 

Kwota niewykorzystanej ulgi zostanie podatnikowi zwrócona - będzie ona traktowana na równi z nadpłatą podatku dochodowego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 140 ustawy o PDOF w brzmieniu od 1 stycznia 2015 r., zwrócona kwota nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Wyższa ulga na trzecie i czwarte dziecko

Ustawa nowelizacyjna przewiduje zwiększenie kwoty ulgi na trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko o 20% w stosunku do obecnego stanu prawnego. Zmiany zostaną wprowadzone w nowym art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOF. Miesięczna kwota ulgi w podatku dochodowym zostanie zwiększona:

z 139,01 zł na 166,67 zł na trzecie dziecko, czyli z 1.668,12 zł na 2.000,04 zł w skali roku.

z 185,34 zł na 225 zł na czwarte i każde następne dziecko, czyli z 2.224,08 zł na 2.700 zł w skali roku.

 

Kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko będzie taka sama jak w rozliczeniu PIT za rok 2013. W dalszym ciągu będzie to 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko, czyli 1.112,04 zł w skali roku.

 

Podobnie jak w rozliczeniu za rok 2013, możliwość korzystania z ulgi na jedno dziecko dalej będzie ograniczona wysokością dochodu podatnika. Z ulgi nie będą mogli korzystać rodzice i opiekunowie prawni, których dochody przekraczają 112.000 zł w skali roku. Dotyczy to małżeństw oraz osób samotnie wychowujących dzieci. W przypadku podatników niepozostających w związku małżeńskim, którzy nie wychowują dziecka samotnie, limit ten wynosi 56.000 zł.

Przekroczenie powyższych limitów powoduje utratę prawa do ulgi w przypadku korzystania z niej na jedno dziecko.

 

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 27 sierpnia 2014 r. ówczesny premier Donald Tusk zapowiedział, iż na wprowadzonych zmianach skorzysta nawet 1 200 000 polskich rodzin.

 

Uwaga!

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej na nowych zasadach należy dołączyć do zeznania nowy załącznik PIT/UZ.

 

Pobierz aktualne druki PIT

Czytany 5552 razy Ostatnio zmieniany środa, 31 grudzień 2014 10:05

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku

  Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową, nowe załączniki PIT/BR oraz PIT/DS, a także zmiany w drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – w kwestii składania zeznań rocznych PIT wprowadzono pewne zmiany. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za 2016 r., kto może skorzystać z nowej ulgi i w jakich przypadkach do zeznań należy dołączyć nowe załączniki. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i innych.

 • Limity na 2017 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2017 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października decyduje o limitach m.in. dla ryczałtu ewidencjonowanego, zachowania statusu małego podatnika czy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Znamy już limity na 2017 rok. Sprawdź, z jakich preferencyjnych rozwiązań będziesz mógł korzystać od 1 stycznia 2017 r. Dowiedz się też, jakie zmiany w przepisach dotyczących limitów przygotował ustawodawca.